Logo van Airbnb.org
Logo van Airbnb.org
Logo van Airbnb.org

Samenkomen als een wereldwijde community

Geef vandaag nog om tijdelijke huisvesting te financieren voor mensen in nood.

Met jouw hulp kunnen we meer mensen huisvesten

We kunnen niet voorspellen wanneer een groot conflict gaat uitbreken of waar een natuurramp gaat toeslaan, maar in tijden van crisis wil Airbnb.org klaarstaan om mensen aan onderdak te helpen. Met jouw hulp kunnen we aan deze kritieke behoefte voldoen.
Vandaag nog geven

Met jouw hulp kunnen we meer mensen huisvesten

We kunnen niet voorspellen wanneer een groot conflict gaat uitbreken of waar een natuurramp gaat toeslaan, maar in tijden van crisis wil Airbnb.org klaarstaan om mensen aan onderdak te helpen. Met jouw hulp kunnen we aan deze kritieke behoefte voldoen.
Vandaag nog geven

Met jouw hulp kunnen we meer mensen huisvesten

We kunnen niet voorspellen wanneer een groot conflict gaat uitbreken of waar een natuurramp gaat toeslaan, maar in tijden van crisis wil Airbnb.org klaarstaan om mensen aan onderdak te helpen. Met jouw hulp kunnen we aan deze kritieke behoefte voldoen.
Vandaag nog geven

Onze impact in 2022

In 2022 hebben hosts, donateurs, partners en doorverwijzers van Airbnb.org hun krachten gebundeld om honderdduizenden mensen te helpen die ontheemd zijn geraakt door conflicten en natuurrampen. Nog niet eerder konden we zoveel bijdragen als dit jaar:
Meer dan 140.000

gasten gehuisvest in 2022

Onder de gasten bevonden zich vluchtelingen uit Oekraïne en Afghanistan en Amerikanen die door natuurrampen hun huis kwijt zijn.
1,5 miljoen

gratis overnachtingen

Sinds 2012 hebben Airbnb.org-programma's in totaal 250.000 gasten gehuisvest.
112

organisaties waarmee we hebben samengewerkt

In 2022 maakten 112 organisaties, waaronder non-profitorganisaties en overheidsinstanties, gebruik van de wereldwijde community van hosts van Airbnb.org om mensen in nood te helpen.

Jouw donaties in de praktijk

100% van je donatie wordt gebruikt om Airbnb.org-gasten gratis tijdelijke huisvesting te bieden.
Hoe werkt doneren?
Het verblijf is volledig gratis voor gasten van ons programma. Airbnb.org steekt geen geld in eigen zak. Elke cent die je doneert, helpt mensen huisvesting te vinden wanneer ze die het hardst nodig hebben.

Een wereldwijd netwerk

Airbnb.org werkt samen met non-profitorganisaties die bij crisissituaties tijdelijke huisvesting, hulpmiddelen en ondersteuning bieden. Ons doel is hetzelfde: degenen helpen die bij een crisis tussen wal en schip vallen.
Doneren

Community Sponsorship Hub

In 2022 hielp de Community Sponsorship Hub mensen om 'sponsorkringen' te vormen om Afghaanse vluchtelingen te verwelkomen en te ondersteunen. Velen van hen verbleven bij Airbnb.org-hosts na aankomst in de VS.

Community Sponsorship Hub

In 2022 hielp de Community Sponsorship Hub mensen om 'sponsorkringen' te vormen om Afghaanse vluchtelingen te verwelkomen en te ondersteunen. Velen van hen verbleven bij Airbnb.org-hosts na aankomst in de VS.

Community Sponsorship Hub

In 2022 hielp de Community Sponsorship Hub mensen om 'sponsorkringen' te vormen om Afghaanse vluchtelingen te verwelkomen en te ondersteunen. Velen van hen verbleven bij Airbnb.org-hosts na aankomst in de VS.

"Met de kredieten van Airbnb.org voor tijdelijke huisvesting kunnen sponsorkringen de eerste huisvesting [voor vluchtelingen] regelen. Zo kunnen ze de nieuwkomers beter verwelkomen en helpen een nieuw leven op te bouwen in Amerika."

Sarah Krause, uitvoerend directeur Community Sponsorship Hub

CORE

Airbnb.org-hosts verwelkomden de CORE-teams die in Florida kwamen helpen na orkaan Ian. Sommige ruimtes werden coördinatiecentra en bevoorradingsdepots.

CORE

Airbnb.org-hosts verwelkomden de CORE-teams die in Florida kwamen helpen na orkaan Ian. Sommige ruimtes werden coördinatiecentra en bevoorradingsdepots.

CORE

Airbnb.org-hosts verwelkomden de CORE-teams die in Florida kwamen helpen na orkaan Ian. Sommige ruimtes werden coördinatiecentra en bevoorradingsdepots.

“Wanneer er een ramp gebeurt, kan hulp niet wachten. Zeker niet voor gemarginaliseerde gemeenschappen. Dat de hulpteams van CORE gehuisvest konden worden via Airbnb.org was van cruciaal belang bij het opzetten van de hulpactie."

Laura Cansicio, vicepresident van Partnerships and Development

EURORDIS

Sinds de Russische invasie heeft EURORDIS mensen in Oekraïne die door een zeldzame ziekte zijn getroffen geholpen het land te verlaten en zowel gespecialiseerde zorg als onderdak te vinden.

EURORDIS

Sinds de Russische invasie heeft EURORDIS mensen in Oekraïne die door een zeldzame ziekte zijn getroffen geholpen het land te verlaten en zowel gespecialiseerde zorg als onderdak te vinden.

EURORDIS

Sinds de Russische invasie heeft EURORDIS mensen in Oekraïne die door een zeldzame ziekte zijn getroffen geholpen het land te verlaten en zowel gespecialiseerde zorg als onderdak te vinden.

"De samenwerking met Airbnb.org is een voorbeeld van een responsprogramma dat rekening houdt met de complexe, niet altijd begrepen behoeften van gezinnen met zeldzame ziekten."

Yann Le Cam, CEO EURORDIS

Global Empowerment Mission

In 2022 heeft GEM in samenwerking met Airbnb.org elders huisvesting geregeld voor Afrikaanse studenten uit Oekraïne en voor gezinnen met een laag inkomen in Florida die door orkaan Ian hun huis waren kwijtgeraakt.

Global Empowerment Mission

In 2022 heeft GEM in samenwerking met Airbnb.org elders huisvesting geregeld voor Afrikaanse studenten uit Oekraïne en voor gezinnen met een laag inkomen in Florida die door orkaan Ian hun huis waren kwijtgeraakt.

Global Empowerment Mission

In 2022 heeft GEM in samenwerking met Airbnb.org elders huisvesting geregeld voor Afrikaanse studenten uit Oekraïne en voor gezinnen met een laag inkomen in Florida die door orkaan Ian hun huis waren kwijtgeraakt.

"Via het Airbnb.org-programma kunnen we onze hulp zoveel verder uitbreiden en de betrokkenen veel meer zekerheid bieden."

Michael Capponi, oprichter en voorzitter van de Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

In 2022 werkte Nova Ukraine samen met Airbnb.org om mensen die Oekraïne ontvluchten te helpen een nieuw leven op te bouwen in de Verenigde Staten of Europa.

Nova Ukraine

In 2022 werkte Nova Ukraine samen met Airbnb.org om mensen die Oekraïne ontvluchten te helpen een nieuw leven op te bouwen in de Verenigde Staten of Europa.

Nova Ukraine

In 2022 werkte Nova Ukraine samen met Airbnb.org om mensen die Oekraïne ontvluchten te helpen een nieuw leven op te bouwen in de Verenigde Staten of Europa.

"Ik wendde me tot Nova Ukraine om me te helpen onderdak te vinden voor mij en mijn vierjarige zoon. Ik kreeg meteen een reactie. We hadden een reservering [betaald door] Airbnb.org voor een hele maand!"

Natalia, Airbnb.org-gast

Phineo

Na de invasie van Oekraïne hielpen Phineo en United for Ukraine alleenstaande moeders, senioren en andere kwetsbare mensen om onderdak te vinden in de buurlanden.

Phineo

Na de invasie van Oekraïne hielpen Phineo en United for Ukraine alleenstaande moeders, senioren en andere kwetsbare mensen om onderdak te vinden in de buurlanden.

Phineo

Na de invasie van Oekraïne hielpen Phineo en United for Ukraine alleenstaande moeders, senioren en andere kwetsbare mensen om onderdak te vinden in de buurlanden.
"Dankzij de financiële en technologische hulp van Airbnb.org, zoals een koppelingstool, geverifieerde hosts en 24/7 telefonische support, konden we onmiddellijk op de crisis reageren."
Alina Nosenko, hoofd strategische partnerschappen, Phineo

Dank aan onze partners en doorverwijzers

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo

© 2023 Airbnb.org. Alle rechten voorbehouden
© 2023 Airbnb.org. Alle rechten voorbehouden
© 2023 Airbnb.org. Alle rechten voorbehouden