Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  De co-host: een kennismaking

  Co-hosts helpen eigenaren van accommodaties met hun woning en gasten. Het gaat meestal om een familielid, goede vriend, buur of iemand die speciaal door de host ingehuurd is. Hosts kunnen een co-host altijd via telefoon of e-mail bereiken.

  Hosts en co-hosts moeten goed communiceren en duidelijkheid scheppen over:

  • Verantwoordelijkheden: wie doet wat?
  • Inkomsten: welk deel van de inkomsten gaat naar de co-host?
  • Onkosten: hoe kan de co-host onkosten declareren?

  De verantwoordelijkheden voor een accommodatie kunnen op verschillende manieren verdeeld worden. Lees meer over het verschil tussen co-hosts en verhuurteams.

  Aan de slag

  Een co-host moet door de eigenaar van de accommodatie aan een advertentie toegevoegd worden. Lees meer over wat co-hosts kunnen doen en hoe co-hosts aan advertenties worden toegevoegd.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen