Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe werken recensies over een verblijf?

  Alle recensies op Airbnb zijn geschreven door hosts en gasten die een reservering via Airbnb hebben afgerond. Gasten kunnen naast een recensie ook een sterrenbeoordeling geven.

  Na je vertrek heb je 14 dagen de tijd om een recensie te schrijven. We streven naar onpartijdig en eerlijk commentaar. Daarom worden recensies pas geplaatst nadat beide partijen hun recensie hebben ingediend of wanneer de recensieperiode van 14 dagen is verstreken.

  Een recensie schrijven

  Als je een recensie wilt achterlaten over een recente reis, ga je naar je recensies.

  Recensies mogen uit maximaal 1000 woorden bestaan en moeten aan het Recensiebeleid van Airbnb voldoen. Een goede recensie bevat informatie waar toekomstige hosts en gasten wat aan hebben. Je kunt bijvoorbeeld iets over de interactie met je gast, host of een partner zeggen. Gasten kunnen daarnaast vermelden wat hun verblijf extra speciaal heeft gemaakt (zoals een brandschone accommodatie, een persoonlijk tintje of bepaalde voorzieningen).

  Wanneer je een recensie schrijft, krijg je ook de mogelijkheid om privéfeedback voor je host of gast achter te laten. Privéfeedback wordt afgeleverd op het moment dat de recensie wordt geplaatst.

  Groepsrecensies

  Als voor een reservering meer dan één gast bevestigd is, is de recensie van de host bedoeld voor de gast die heeft gereserveerd. Deze recensie verschijnt echter ook op het profiel van alle gasten die voor de reservering waren bevestigd.

  Eerdere recensies opzoeken

  Als je recensies wilt lezen die je zelf hebt geschreven of die iemand anders over jou heeft geschreven, ga je in een webbrowser naar je recensies. Je vindt hier ook eventuele privéfeedback die voor jou is achtergelaten.

  Op een recensie reageren of een recensie betwisten

  Onze community is afhankelijk van eerlijke en transparante recensies. Hier lees je hoe je op een recensie kunt reageren of melding kunt maken van een recensie die volgens jou in strijd is met ons recensiebeleid.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen