Ga direct naar inhoud
  Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden

  Opmerking: dit artikel gaat niet over situaties die verband houden met de coranapandemie (COVID-19). Lees het artikel over verzachtende omstandigheden in verband met COVID-19 als je wilt weten welke situaties gedekt zijn, en met name welke beperkingen gelden voor reserveringen die na 14 maart 2020 zijn gemaakt.

  Dit beleid is van toepassing op aankomsten op of vóór 19 januari 2021. Voor aankomsten na die datum zijn de bijgewerkte voorwaarden hieronder van toepassing.

  Van kracht tot: 19 januari 2021

  Hoe het werkt

  We kunnen je wellicht een restitutie geven of afzien van sancties voor annuleren als je vanwege onvoorziene omstandigheden moet annuleren. Hieronder vind je een lijst van onvoorziene omstandigheden die gedekt worden door onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden. Kijk voordat je annuleert of je situatie op de onderstaande lijst staat en of je de vereiste documentatie kunt verstrekken.

  Sanctievrij annuleren is alleen mogelijk bij verzachtende omstandigheden die zich vóór de officiële aankomstdatum van de reservering hebben voorgedaan. Onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden zijn niet van toepassing op Luxe- of Luxury Retreats-reserveringen, waarvoor een eigen Restitutiebeleid voor gasten geldt.

  Omstandigheden die documentatie vereisen

  Overlijden van een host, gast, co-host, extra gast, direct familielid of zorgverlener. Je wordt gevraagd om een van de volgende documenten te verstrekken:

  • overlijdensakte
  • overlijdensbericht
  • nieuwsartikel over de overledene
  • proces-verbaal

  Onverwachte ernstige ziekte of letsel van een host of een lid van het reisgezelschap. Je wordt gevraagd om een doktersverklaring te verstrekken waarin staat dat de persoon niet in staat is om te verhuren of te reizen vanwege een onverwachte, ernstige ziekte of letsel. De verklaring moet gedateerd zijn na het moment dat de reservering is gemaakt en binnen 14 dagen na annulering worden verstrekt. Op dit moment vallen reeds bestaande aandoeningen die bij de gebruiker bekend waren op het moment van reserveren niet onder onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden.

  Overheidsverplichtingen zoals juryplicht, reisbeperkingen, verschijning voor de rechtbank of dienstplicht. Je wordt gevraagd om een kopie te verstrekken van de officiële kennisgeving die na het maken van de reservering gedateerd is, met vermelding van de naam van de persoon die aan de verplichting moet voldoen.

  Onvoorziene schade aan de woning, onderhoud en problemen met voorzieningen die de woning onveilig maken voor gasten of waardoor gasten geen toegang hebben tot basisvoorzieningen als stromend water. Geplande renovaties vallen hier niet onder. Je wordt gevraagd om de volgende documenten te verstrekken:

  • bewijs dat er aan een oplossing wordt gewerkt
  • een schatting van wanneer het probleem is opgelost
  • een factuur van de reparaties die worden uitgevoerd
  • foto's van de schade

  Vervoersproblemen die het onmogelijk maken om naar je bestemming af te reizen, zoals wegafsluitingen en geannuleerde vluchten, en waarbij de bestemming ook niet op een andere manier te bereiken is. Hieronder vallen ook afsluitingen en annuleringen als gevolg van natuurrampen zoals aardbevingen of zware stormen. Je wordt gevraagd om een kennisgeving van de wegafsluiting of documentatie van de luchtvaartmaatschappij over het annuleren van de vlucht te verstrekken, samen met bewijs dat het onmogelijk was om naar je bestemming af te reizen.

  Uitval van treinen, bussen of veerboten zonder andere reismogelijkheden op dezelfde dag. Je wordt gevraagd om documentatie te verstrekken waaruit duidelijk blijkt dat de vervoerder op die dag niet actief was, zoals een screenshot van de website van het bedrijf of een link naar een officiële verklaring van de vervoerder.

  Omstandigheden die speciale beoordeling vereisen

  Er is geen documentatie vereist voor deze situatie, maar ons gespecialiseerde team beoordeelt elke zaak om te bevestigen dat je rechtstreeks getroffen bent.

  Reserveringen voor Open Homes die zijn geannuleerd. Meer informatie over Open Homes.

  Natuurrampen, terroristische activiteiten en maatschappelijke/politieke onrust waardoor gasten niet van of naar de bestemming kunnen reizen of waardoor het onveilig is om gasten te ontvangen.

  Een epidemie of ziekte die plotseling een regio of een hele groep mensen treft. Bestaande ziekten die geassocieerd worden met een gebied vallen hier niet onder, zoals malaria in Thailand of knokkelkoorts (dengue) in Hawaï. Wanneer zich een uitbraak van een ziekte voordoet, passen we ons beleid en de toepasbaarheid daarvan aan op de berichtgeving van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de plaatselijke autoriteiten.

   Reisbeperkingen die zijn opgelegd door een overheid, rechtshandhavingsinstantie of militaire organisatie en die reizen van of naar de locatie van een accommodatie of ervaring beperken.

   Adviezen over veiligheid en bedreigingen van de veiligheid die voor de locatie van de accommodatie of ervaring, of voor de vertreklocatie van de gast(en) gelden.

   Uitval van essentiële nutsvoorzieningen die invloed hebben op de locatie van de accommodatie of ervaring.

   Veranderingen aan de eisen voor een paspoort of visum waardoor het onmogelijk is om naar de bestemming af te reizen. Verloren of verlopen reisdocumenten vallen hier niet onder.

   Hoe nu verder?

   Weet je zeker dat jouw situatie aan de hierboven omschreven voorwaarden voldoet? Annuleer dan eerst je reservering van de woning of de Airbnb-ervaring. Als op jouw situatie één of meer erkende verzachtende omstandigheden van toepassing zijn, krijgt je als gast een melding dat je reservering voor een sanctievrije annulering en volledige restitutie in aanmerking komt.

   Komt je reservering hier niet automatisch voor in aanmerking, annuleer deze dan en neem vervolgens contact met ons op om een claim in te dienen. We helpen je bij vervolgstappen, waaronder het verstrekken van vereiste documentatie en de beoordeling van je zaak door ons team. Claims moeten binnen 14 dagen na het annuleren worden ingediend.

   Opmerking: de onderstaande Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden zijn van toepassing op alle aankomsten op of na 20 januari 2021. Voor alle aankomsten vóór 20 januari 2021 blijven de bestaande, bovenstaande voorwaarden van kracht. De toepassing van dit beleid op COVID-19 verandert niet wanneer het nieuwe beleid op 20 januari 2021 in werking treedt en de meeste COVID-19-gerelateerde omstandigheden blijven uitgesloten.

   Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden

   Ingangsdatum: 20 januari 2021

   Overzicht

   In de Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden wordt uitgelegd hoe annuleringen worden afgehandeld wanneer zich na het reserveren onvoorziene gebeurtenissen voordoen waarop je geen invloed hebt en waardoor het praktisch niet haalbaar of zelfs illegaal is om je reservering te voltooien. Dit beleid is van toepassing op reserveringen voor zowel accommodaties als ervaringen.

   Wanneer dit beleid annulering toestaat, heeft het voorrang op de annuleringsvoorwaarden van de reservering. Gasten die worden getroffen door een gebeurtenis dat onder dit beleid valt, kunnen hun reservering annuleren en, afhankelijk van de omstandigheden, een terugbetaling in contanten, reistegoed en/of een andere vergoeding ontvangen. Hosts die getroffen worden door een gebeurtenis die onder deze Voorwaarden valt, kunnen zonder nadelige gevolgen annuleren, maar afhankelijk van de omstandigheden kunnen hun kalenders worden geblokkeerd voor de datums van de geannuleerde reservering.

   Welke evenementen vallen onder dit beleid?

   Dit beleid gebruikt de term 'Gebeurtenis' om te verwijzen naar de volgende situaties die zich voordoen na het reserveren, onvoorzien zijn op het moment van reserveren en het voltooien van de reservering voorkomen of wettelijk verbieden.

   Wijzigingen in de reisvereisten van de overheid. Onverwachte veranderingen aan de eisen voor een paspoort of visum opgelegd door een overheidsinstantie waardoor reizen naar de bestemming onmogelijk is. Verloren of verlopen reisdocumenten of andere persoonlijke omstandigheden in verband met de reistoestemming van gasten vallen hier niet onder.

   Aangekondigde noodsituaties en epidemieën. De overheid heeft lokale of nationale noodsituaties, epidemieën, pandemieën en noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid afgekondigd. Dit geldt niet voor ziekten die endemisch zijn of gewoonlijk geassocieerd worden met een gebied, zoals malaria in Thailand of knokkelkoorts (dengue) in Hawaï.

   Reisbeperkingen van de overheid. Reisbeperkingen opgelegd door een overheidsinstantie waardoor reizen naar, verblijven in of terugkeren vanuit de locatie van de accommodatie onmogelijk of verboden is. Dit geldt niet voor niet-bindende reisadviezen en soortgelijke richtlijnen van de overheid.

   Militaire ingrepen en andere vijandelijkheden. Oorlogshandelingen, vijandelijkheden, invasies, burgeroorlog, terrorisme, explosies, bombardementen, opstanden, rellen, oproer en burgerlijke onrust.

   Natuurrampen. Natuurrampen, overmacht, grootschalige uitval van essentiële nutsvoorzieningen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's en andere ernstige en abnormale weersomstandigheden. Dit geldt niet voor het weer of de natuurlijke omstandigheden die met enige regelmaat voorkomen op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld orkanen tijdens het orkaanseizoen in Florida.

   Wat niet wordt gedekt

   Al het andere. Dit beleid staat alleen annuleringen toe voor de hierboven beschreven situaties. Al het andere is uitgesloten. Voorbeelden van situaties waarvoor dit beleid annuleringen niet toestaat, zijn: onverwachte ziekte, ziekte of letsel; overheidsverplichtingen zoals juryplicht, verschijning in de rechtbank of militaire taken; reisadviezen of andere overheidsrichtlijnen (die niet voldoen aan een reisverbod); annulering of verzetten van een evenement waarvoor de reservering is gemaakt; en transportverstoringen die geen verband houden met een gedekt evenement, zoals wegafsluitingen, evenals annuleringen van vluchten, treinen, bussen en veerboten. Als je in deze gevallen een reservering annuleert, zal het terug te betalen bedrag afhangen van de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de reservering.

   De volgende stap

   Als we je op de hoogte stellen of informatie publiceren die bevestigt dat dit beleid van toepassing is op jouw reservering, volg dan de door ons verstrekte annuleringsinstructies. Wanneer we je op de hoogte hebben gesteld of informatie hebben gepubliceerd over hoe dit beleid van toepassing is, heb je als het goed is de mogelijkheid om onder dit beleid te annuleren door naar de pagina Reizen te gaan en de betreffende reservering te annuleren. Als je van mening bent dat dit beleid van toepassing is op je reservering, maar we hebben je niet op de hoogte gesteld of geen informatie over de gebeurtenis gepubliceerd, dan moet je contact met ons opnemen om je reservering te annuleren. In alle gevallen moet je bereid zijn om documentatie te verstrekken waaruit blijkt hoe de gebeurtenis jou of je reservering heeft beïnvloed.

   Neem contact met ons op als je vragen hebt.

   Andere dingen om rekening mee te houden

   Dit beleid is van toepassing op alle reserveringen met een aankomstdatum op of na de ingangsdatum. Onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden zijn niet van toepassing op reserveringen voor Airbnb Luxe of Luxury Retreats, aangezien daarvoor een eigen Restitutiebeleid voor gasten geldt.

   Heb je de hulp gekregen die je nodig had?
   Gerelateerde artikelen