Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Communitybeleid

Beleid bij ingrijpende gebeurtenissen

Dit Beleid wordt aangepast. Het nieuwe Beleid staat bovenaan deze pagina en geldt voor alle boekingen die op of na 6 juni 2024 plaatsvinden, tenzij Airbnb gebruikers anderszins op de hoogte stelt. De huidige Voorwaarden staan onderaan de pagina en gelden voor alle eerdere annuleringen.

Ingangsdatum: 6 juni 2024

Overzicht

Over het algemeen vallen annuleringen en restituties voor Airbnb-boekingen onder de annuleringsvoorwaarden van de advertentie. In het zeldzame geval dat een boeking door een grootschalige gebeurtenis niet kan plaatsvinden of verboden is, kan het Beleid bij ingrijpende gebeurtenissen (het 'Beleid') van toepassing zijn. Wanneer dit Beleid van toepassing is, mogen gasten hun boeking annuleren en ontvangen ze een restitutie, reistegoed en/of andere vergoeding, ongeacht de annuleringsvoorwaarden van de boeking. Hosts kunnen annuleren zonder kosten of andere sancties, maar de kalender van hun advertentie wordt dan wel geblokkeerd voor de datums van de geannuleerde boeking.

Dit Beleid geldt voor boekingen van zowel accommodaties als ervaringen en is van toepassing op lopende boekingen of boekingen met een aankomstdatum op of na de ingangsdatum van het Beleid, tenzij Airbnb gebruikers anderszins op de hoogte stelt. Het Beleid bij ingrijpende gebeurtenissen is geen verzekering.

Gebeurtenissen die onder het Beleid vallen

De volgende gebeurtenissen ('Gebeurtenis') vallen onder dit Beleid als die zich op de locatie van je boeking voordoen (ná het moment van boeken) en daardoor het voltooien van een aankomende of lopende boeking niet mogelijk of wettelijk verboden is:

Wanneer een risico voor de volksgezondheid afgekondigd is of bij een epidemie. Officiële epidemieën, pandemieën of noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Ziekten die endemisch zijn (bijvoorbeeld de griep) of die in een bepaald gebied gangbaar zijn (bijvoorbeeld malaria in Thailand) vallen hier niet onder. COVID-19 valt niet onder dit Beleid bij ingrijpende gebeurtenissen.

Reisbeperkingen van de overheid. Verplichte reisbeperkingen opgelegd door een overheidsinstantie, zoals een evacuatiebevel. Dit geldt niet voor niet-bindende reisadviezen en soortgelijke richtlijnen van de overheid.

Militaire ingrepen en andere vijandelijkheden. Oorlogshandelingen, vijandelijkheden, invasies, burgeroorlog, terrorisme, explosies, bombardementen, opstanden, rellen en oproer.

Grootschalige uitval van essentiële nutsvoorzieningen. Langdurige uitval van essentiële nutsvoorzieningen, zoals warmte, water en elektriciteit, die van invloed is op de overgrote meerderheid van de woningen op een bepaalde locatie.

Natuurrampen. Natuurrampen en andere zware weersomstandigheden. Weers - of natuurlijke omstandigheden die met enige regelmaat op een bepaalde locatie voorkomen, bijvoorbeeld orkanen tijdens het orkaanseizoen in Florida, vallen alleen onder dit Beleid wanneer dat leidt tot een andere Gebeurtenis uit dit Beleid en een boeking daardoor niet voltooid kan worden, zoals een verplichte evacuatie of een grootschalige uitval van essentiële nutsvoorzieningen.

Als een boeking getroffen is door een Gebeurtenis die onder het Beleid valt

In geval van een omvangrijke gebeurtenis beoordelen we of de situatie onder het Beleid bij ingrijpende gebeurtenissen valt. Als dit het geval is, treedt het Beleid in werking voor de getroffen regio en de periode waarin het door de Gebeurtenis niet mogelijk of toegestaan is om een boeking te voltooien. Boekingen buiten het aangewezen gebied en tijdsbestek komen mogelijk niet in aanmerking, maar hosts kunnen wellicht nog steeds zonder sancties annuleren als ze niet in staat zijn om gasten te ontvangen. We houden dit soort situaties voortdurend in de gaten. Als de omstandigheden veranderen, passen we de bescherming van het Beleid aan. Als je van mening bent dat dit Beleid van toepassing is op je boeking, neem dan contact met ons op om te controleren of je in aanmerking komt.

Wat niet onder het Beleid valt

We begrijpen dat er andere omstandigheden zijn waar je geen controle over hebt en die je plannen in de war kunnen schoppen. In alle situaties die hierboven niet vermeld worden, blijft je boeking onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden van de host voor de advertentie.

Voorbeelden van veelvoorkomende gebeurtenissen die niet onder dit beleid vallen, zijn:

  • een gebeurtenis waardoor een gast niet kan afreizen, maar niet op de locatie van de boeking;
  • onverwacht letsel of ziekte;
  • overheidsverplichtingen zoals juryplicht of het moeten verschijnen in de rechtszaal;
  • niet-bindende reisadviezen of andere overheidsrichtlijnen die minder streng zijn dan een reisverbod;
  • annulering of verplaatsing van een evenement waarvoor de boeking is gemaakt;
  • vervoersverstoringen die geen verband houden met een Gebeurtenis die onder dit Beleid valt, zoals faillissement van de luchtvaartmaatschappij, transportstakingen en wegafsluitingen vanwege onderhoud.

Voor boekingen die niet onder dit Beleid vallen, raden we gasten en hosts aan om onderling tot een overeenkomst te komen, zoals een volledige of gedeeltelijke restitutie of een wijziging van de boekingsdatums. Houd er rekening mee dat eventuele restituties buiten de annuleringsvoorwaarden naar eigen inzicht van de host zijn. Airbnb speelt geen rol in dergelijke restituties en garandeert deze ook niet.

Wat merken hosts van deze voorwaarden

Als een boeking onder het Beleid bij ingrijpende gebeurtenissen valt, mogen hosts zonder kosten of sancties annuleren. Als een host onder deze voorwaarden annuleert, wordt de kalender van de advertentie geblokkeerd voor de datums van de geannuleerde boeking. Als een boeking onder deze voorwaarden geannuleerd wordt, ontvangt de host geen uitbetaling voor de geannuleerde datums van de boeking. Is de boeking al uitbetaald, dan wordt het verschuldigde bedrag ingehouden op de eerstvolgende uitbetaling(en).

Ongeacht of een boeking onder deze voorwaarden valt, mogen hosts altijd om bepaalde geldige redenen annuleren, bijvoorbeeld als er sprake is van grote schade aan de accommodatie. In dat soort gevallen worden er geen kosten in rekening gebracht en gelden er ook geen andere sancties. Hosts moeten een boeking annuleren als hun accommodatie onbewoonbaar is of niet overeenkomt met wat de gast heeft geboekt. Doen ze dit niet, dan kan dit leiden tot verwijdering van de advertentie, annulering van bestaande boekingen en restitutie aan gasten totdat de accommodatie weer bewoonbaar is en overeenkomt met de advertentiebeschrijving. Het schenden van deze regel is ook in strijd met onze basisregels voor hosts en kan in het ernstigste geval leiden tot het verwijderen van een account.

Andere dingen om rekening mee te houden

Deze voorwaarden beperken je rechten onder de plaatselijke regelgeving niet. Beslissingen die Airbnb onder dit beleid neemt, hebben geen invloed op je wettelijke rechten.

Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden

Ingangsdatum: 20 januari 2021

Overzicht

In de Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden wordt uitgelegd hoe annuleringen worden afgehandeld wanneer zich na het boeken onvoorziene gebeurtenissen voordoen waarop je geen invloed hebt en waardoor het praktisch niet haalbaar of zelfs illegaal is om je boeking te voltooien. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op boekingen van zowel accommodaties als ervaringen.

Wanneer annuleren onder deze Voorwaarden toegestaan is, heeft dat voorrang op de annuleringsvoorwaarden van de boeking. Gasten die worden getroffen door een gebeurtenis die onder deze Voorwaarden valt, kunnen hun boeking annuleren en, afhankelijk van de omstandigheden, een terugbetaling in geld, reistegoed en/of een andere vergoeding ontvangen. Hosts die getroffen worden door een gebeurtenis die onder deze Voorwaarden valt, kunnen zonder nadelige gevolgen annuleren, maar afhankelijk van de omstandigheden worden de datums van de geannuleerde boeking op hun kalender geblokkeerd.

Gebeurtenissen die onder de Voorwaarden vallen

In deze Voorwaarden wordt met de term Gebeurtenis verwezen naar de volgende situaties die zich na het boeken voordoen, onvoorzien zijn op het moment van boeken en het voltooien van de boeking onmogelijk maken of wettelijk verbieden.

Wijzigingen in de reisvereisten van de overheid. Onverwachte veranderingen aan de eisen die een overheidsinstantie aan een paspoort of visum stelt, waardoor de reis naar de bestemming onmogelijk wordt. Kwijtgeraakte of verlopen reisdocumenten of andere persoonlijke omstandigheden in verband met de reistoestemming van gasten vallen hier niet onder.

Afgekondigde noodsituaties en epidemieën. De overheid heeft lokaal of nationaal een noodsituatie, epidemie, pandemie of noodsituaties in verband met de volksgezondheid afgekondigd. Dit geldt niet voor endemische ziekten of ziekten die in een bepaald gebied gangbaar zijn, zoals malaria in Thailand of knokkelkoorts (dengue) in Hawaï.

Reisbeperkingen van de overheid. Reisbeperkingen die een overheidsinstantie heeft opgelegd en waardoor reizen naar, verblijven in of terugkeren vanuit de locatie van de accommodatie onmogelijk of verboden is. Dit geldt niet voor niet-bindende reisadviezen en soortgelijke richtlijnen van de overheid.

Militaire ingrepen en andere vijandelijkheden. Oorlogsdaden, vijandelijkheden, invasies, burgeroorlog, terrorisme, explosies, bombardementen, opstanden, rellen, oproer en maatschappelijke onrust.

Natuurrampen. Natuurrampen, overmacht, grootschalige uitval van essentiële nutsvoorzieningen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en andere ernstige en abnormale weersomstandigheden. Dit geldt niet voor weers- of andere natuurlijke omstandigheden die met enige regelmaat op een bepaalde locatie voorkomen, bijvoorbeeld orkanen tijdens het orkaanseizoen in Florida.

Wat niet onder de Voorwaarden valt

Al het andere. Deze Voorwaarden staan alleen annuleringen toe voor de hierboven beschreven situaties. Al het andere is uitgesloten. Voorbeelden van situaties waarvoor deze Voorwaarden annuleringen niet toestaan, zijn: onverwachte ziekte, ziekte of letsel; overheidsverplichtingen zoals juryplicht, verschijning in de rechtbank of militaire taken; reisadviezen of andere overheidsrichtlijnen (die niet voldoen aan een reisverbod); annulering of verzetten van een evenement waarvoor de reservering is gemaakt; en vervoersverstoringen die geen verband houden met een gedekte gebeurtenis, zoals wegafsluitingen, evenals annuleringen van vluchten, treinen, bussen en veerboten. Als je in deze gevallen een boeking annuleert, is de restitutie afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden die voor de boeking gelden.

De volgende stap

Als we je op de hoogte stellen of informatie publiceren die bevestigt dat deze Voorwaarden op jouw boeking van toepassing zijn, volg dan de door ons verstrekte annuleringsinstructies. Wanneer we je op de hoogte hebben gesteld of informatie hebben gepubliceerd over hoe deze Voorwaarden van toepassing zijn, heb je als het goed is de mogelijkheid om onder deze Voorwaarden te annuleren door naar de pagina Reizen te gaan en de betreffende boeking te annuleren. Als je van mening bent dat deze Voorwaarden voor je boeking gelden, maar we hebben je niet op de hoogte gesteld of geen informatie over de Gebeurtenis gepubliceerd, dan moet je contact met ons opnemen om je boeking te annuleren. In alle gevallen moet je documentatie kunnen verstrekken waaruit blijkt hoe jij of je boeking door de Gebeurtenis getroffen is.

Neem bij vragen contact met ons op.

Andere dingen om rekening mee te houden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen met een aankomstdatum op of na de ingangsdatum.

Had je iets aan dit artikel?

Gerelateerde artikelen

Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden