Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Regels
Host

Verantwoord verhuren in de Verenigde Staten

We raden hosts aan om goed stil te staan bij hun verantwoordelijkheden. Verhuren levert mooie ervaringen op, maar vraagt ook om een zekere mate van betrokkenheid. We stellen basisvereisten aan hosts, maar hebben daarnaast nog een aantal andere tips voor verantwoord verhuren.*

Veiligheid

Hoe zorg ik dat mijn ruimte veilig is voor gasten?

Noodprocedures

Contactgegevens

Maak een lijstje met daarop het plaatselijke alarmnummer, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het telefoonnummer waarop gasten je in geval van nood kunnen bereiken en het nummer van degene die voor je waarneemt. Zorg ook dat je gasten weten hoe ze bij vragen of problemen contact met je moeten opnemen.

Benodigdheden

Zorg dat er een EHBO-doos aanwezig is.

Brandpreventie

Hang voldoende goed functionerende rook- en koolmonoxidemelders op en zorg dat je woning aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften van de overheid voldoet (zoals het Bouwbesluit). Zorg dat er een goed functionerende en goed onderhouden brandblusser aanwezig is.

Uitgangen

Zorg dat de nooduitgang en vluchtweg duidelijk gemarkeerd zijn en hang in je woning een ontruimingsplattegrond op.

Risico's beperken

Privacy

Respecteer altijd de privacy van je gasten. Als er beveiligingscamera's of andere bewakingsapparaten in of rond de woning aanwezig zijn, moet je dat duidelijk kenbaar maken. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende nationale, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving en daar volledig aan voldoet.

Bezetting

Maak duidelijk hoeveel mensen er maximaal in je accommodatie aanwezig mogen zijn. Mogelijk hanteert de plaatselijke overheid daar richtlijnen voor.

Veiligheid in en rond je woning

Kijk of er in je woning plekken zijn waar gasten zouden kunnen vallen of struikelen. Verhelp eventuele gevaarlijke situaties of geef die duidelijk aan. Werk alle in het zicht liggende kabels weg. Zorg dat de trappen veilig zijn en een leuning hebben. Verwijder alle voorwerpen die gevaar voor je gasten kunnen opleveren of berg deze achter slot en grendel op.

Kindveilig maken

Zorg dat je woning veilig is voor kinderen of stel gasten op de hoogte van mogelijke gevaren.

Klimaatbeheersing

Zorg dat je woning goed geventileerd is en dat de thermostaat makkelijk te vinden is en naar behoren werkt. Leg zo nodig instructies neer over het gebruik van de verwarming.

Buren

Hoe houd ik rekening met mijn buren?

Regels van het gebouw

Als er regels gelden voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw, geef je die door aan je gasten. Het is ook verstandig om je buren te laten weten dat je gasten krijgt. Maak je gasten daarnaast duidelijk dat ze de buren niet moeten lastigvallen (dus niet op hun deur kloppen of bij hen aanbellen als ze naar binnen willen).

Roken

Als roken bij jou niet is toegestaan, raden wij aan bordjes op te hangen om gasten daaraan te herinneren. Is roken wel toegestaan? Zorg dan voor voldoende asbakken.

Parkeren

Stel gasten op de hoogte van eventuele parkeerregels voor je gebouw of buurt.

Geluidsoverlast

Herinner gasten eraan dat ze geen lawaai mogen maken. Denk er goed over na of je baby's, huisdieren en/of feestjes wilt toestaan. Stel regels op voor gasten die mensen willen uitnodigen en zorg dat al je gasten op de hoogte zijn van je regels voor feestjes.

Huisdieren

Als je huisdieren toestaat, informeer je gasten dan over parken in de buurt en de plaatselijke gebruiken (zoals het opruimen van hondenpoep). Zorg voor een reserveplan voor het geval een huisdier van een gast de buren stoort (zoals het nummer van een nabijgelegen dierenopvang).

Huisregels

Om onaangename verrassingen te voorkomen, kun je bovenstaande informatie opnemen in je Huisregels op je Airbnb-advertentieprofiel.

Toestemmingen

Wie moet ik vertellen dat ik via Airbnb verhuur?

Contracten

Controleer of in je VvE-regels geen verbod op onderhuur of andere verhuurbeperkingen staan. Als je huurt, lees dan je huurovereenkomst en neem zo nodig eerst contact op met je verhuurder. Je kunt eventueel een bijlage in je contract laten opnemen met aanvullende bepalingen van de VvE of verhuurder waarin de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van alle partijen staan.

Huisgenoten

Als je huisgenoten hebt, kun je een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin je opneemt hoe vaak je gasten wilt ontvangen, hoe je ervoor zorgt dat gasten zich aan de Huisregels houden en of je de inkomsten deelt.

Buren

Bedenk of je de buren van je verhuurplannen op de hoogte moet stellen, bijvoorbeeld om uit te leggen hoe je voorkomt dat je gasten voor overlast zorgen.

Sociale woningbouw

Als je in een sociale huurwoning woont of huursubsidie krijgt, kunnen er andere regels gelden. Als je hier vragen over hebt, kan de gebouwbeheerder die wellicht beantwoorden.

Algemene regelgeving

Welke plaatselijke voorschriften zijn op mij van toepassing?

Belastingen

Zoek van tevoren uit of je belasting moet innen of een bedrijfsvergunning nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting, belasting op kortetermijnverhuur, omzetbelasting (btw) of inkomstenbelasting.

Vergunningen of registratievereisten

Controleer of je een speciale vergunning nodig hebt, wat het bestemmingsplan is en of er bepaalde veiligheids- en gezondheidsvoorschriften gelden. De gemeente en andere overheidsinstanties die over het woningbeleid gaan kunnen je hierover informeren.

Huursubsidie of gereguleerde huur

Als je huursubsidie krijgt of in een woning woont waarvan de huur wordt gereguleerd, gelden er mogelijk andere regels. Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de plaatselijke huurdersvereniging.

Lokale regelgeving

Kies hieronder een locatie voor specifieke informatie over een stad, provincie of regio. Als jouw locatie niet wordt vermeld, kun je algemene informatie over lokale regelgeving lezen.

Lid worden van een hostclub in jouw regio

Wanneer je als Airbnb-host aan de slag gaat, moet je op de hoogte zijn van de wetgeving in jouw gemeente. Het is logisch dat je veel vragen hebt en andere hosts bij jou in de buurt kunnen je van advies voorzien.

Je vindt eenvoudig de officiële hostclub bij jou in de buurt. Staat jouw gemeente er niet tussen? Vind je hostclub op Facebook.

Belangrijk om te controleren

Belastingen

Belastingen kunnen ingewikkeld zijn. Neem daarom de tijd om je in te lezen, zodat je goed begrijpt hoe de regelgeving op jouw specifieke situatie van toepassing is.

Ernst & Young heeft voor Airbnb-hosts een overzicht opgesteld van de Amerikaanse belastingheffing op verhuurinkomsten: algemene richtlijnen voor belasting over verhuurinkomsten in de VS van Ernst & Young (Engels). Hierin staat hoe je belastingaangifte moet doen en welke andere belastingverplichtingen er gelden voor de inkomsten uit jouw verhuuractiviteit via Airbnb of andere platforms. De door Ernst & Young verstrekte informatie heeft uitsluitend betrekking op de Amerikaanse inkomstenbelasting en zijn geen richtlijnen voor toeristenbelasting, hotelbelasting, belasting toegevoegde waarde of andere belastingen.

Disclaimer: De verwijzing naar Ernst & Young betekent niet dat Airbnb dit bedrijf aanbeveelt. Belastingadvies is ingewikkeld en je moet zelf zorgvuldig te werk gaan als je advies inwint. Airbnb is niet verantwoordelijk voor belastingadvies of andere adviezen verstrekt door een externe organisatie.

Verzekeringen

Controleer met je verzekeraar of tussenpersoon welke verplichtingen, beperkingen en dekking van toepassing zijn op jouw specifieke omstandigheden.

Bescherming voor hosts bij materiële schade en Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts

AirCover voor hosts komt met een Bescherming voor hosts bij materiële schade en een Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts, zodat je basisdekking hebt voor bepaalde schade- en aansprakelijkheidsgevallen. Dit is echter geen vervanging van een opstal-, inboedel- of geschikte aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk moet je ook nog andere verzekeringen afsluiten.

We adviseren alle hosts nadrukkelijk om de voorwaarden van hun verzekering goed door te lezen, zodat duidelijk is wat er gedekt wordt. Niet alle verzekeringen dekken materiële schade of verlies van bezittingen als gevolg van het verblijf van een gast.

Meer informatie over AirCover voor hosts.

Aansprakelijkheid en basisdekking

Bekijk samen met je verzekeraar of tussenpersoon of je opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking voor jouw accommodatie biedt.

Bezoek ons Helpcentrum voor meer informatie over hoe Airbnb werkt.

* Airbnb heeft geen controle over het gedrag van hosts en wijst iedere aansprakelijkheid af. Hosts die niet aan hun verantwoordelijkheden voldoen, worden mogelijk geschorst of van de Airbnb-website verwijderd.

Had je iets aan dit artikel?

Gerelateerde artikelen

Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden