Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Verantwoord verhuren in Nederland

  Je kunt dit artikel in het Nederlands of Engels lezen.

  We hebben dit artikel geschreven om Airbnb-hosts op hun verantwoordelijkheden te wijzen en een handig overzicht van de wet- en regelgeving te bieden. Ook geven we een aantal praktische tips voor hosts. Je bent verplicht onze richtlijnen na te leven, zoals onze standaard voor gastvrijheid. Ook moet je je aan de wet- en regelgeving houden die op jouw specifieke omstandigheden en locatie van toepassing is.

  We raden je aan ook zelf onderzoek te doen, aangezien dit artikel niet allesomvattend is en niet volstaat als juridisch of belastingadvies. Aangezien we dit artikel niet continu bijwerken, moet je elke bron goed controleren om er zeker van te zijn dat de informatie niet onlangs gewijzigd is.

  Gezondheid en netheid

  De veiligheid en gezondheid van hosts, gasten en anderen is een topprioriteit voor Airbnb. Vanwege de COVID-19-crisis staat de implementatie van passende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen centraal bij het herstel van de toerismesector. Meer over het aangescherpte schoonmaakprotocol in vijf stappen van Airbnb vind je in de algemene informatie over het verhuren van accommodatie.

   Meer aanbevelingen over schoonmaken in Nederland

   Algemene informatiebronnen

   Landelijke belastingen

   Belasting is ingewikkeld. Je belastingverplichtingen zijn afhankelijk van je specifieke omstandigheden, dus we raden aan om zelf je verplichtingen te achterhalen of om specifieke vragen aan een belastingadviseur te stellen.

   Over het algemeen wordt het geld dat je als Airbnb-host verdient gezien als belastbaar inkomen. Dat betekent dat er inkomstenbelasting, huurbelasting of btw over geheven kan worden.

   Nederlandse ingezetenen moeten hun Nederlandse belastingaangifte meestal uiterlijk op 1 maart indienen. Vraag bij de Belastingdienst na of je aangifte moet doen van jouw inkomsten als Airbnb-host. Deze vind je in het overzicht van verhuurinkomsten. Controleer meteen even of je voor andere voordelen in aanmerking komt, zoals belastingverminderingen of toeslagen.

   Raadpleeg onze pagina met veelgestelde vragen voor informatie over hoe Airbnb belastinggerelateerde gegevens deelt met de Nederlandse Belastingdienst.

   Toeristenbelasting

   Elke gemeente in Nederland kan toeristenbelasting vragen aan reizigers die binnen hun gemeentegrenzen verblijven. Momenteel wordt de toeristenbelasting in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem door Airbnb geïnd en afgedragen. In andere steden moet je als host mogelijk zelf de toeristenbelasting innen. Neem voor meer informatie contact op met jouw gemeente.

   Gratis belastinggids

   Samen met een onafhankelijk accountantskantoor hebben we een gratis belastinggids (beschikbaar in het Nederlands en het Engels) gemaakt met algemene belastinginformatie voor Nederland, zodat het voor jou duidelijk is wat je fiscale verantwoordelijkheden als Airbnb-host zijn.

   Terug naar boven

   Lokale regelgeving

   Kies hieronder een locatie voor specifieke informatie over een stad, provincie of regio. Als jouw locatie niet wordt vermeld, kun je algemene informatie over lokale regelgeving lezen.

   Algemene regelgeving en toestemmingen

   Het is belangrijk om te controleren of je toestemming hebt om je ruimte te verhuren. In contracten, wetten en het gemeentebeleid kunnen beperkingen voor verhuur vastgelegd zijn. Schakel de hulp in van een advocaat of lokale instanties om meer te weten te komen over de voorschriften, beperkingen en verplichtingen die specifiek voor jou gelden.

   Als je nog ergens over twijfelt of opmerkingen hebt, neem dan contact op met de plaatselijke overheid of bezoek de website van het ministerie van Binnenlandse zaken voor meer informatie.

   Hoewel we geen juridisch advies geven, kun je de algemene informatie in dit artikel gebruiken als uitgangspunt voor de regelgeving en toestemmingen op het gebied van verhuren.

   Regelgeving voor verhuren

   Op 1 januari 2021 is de nieuwe Huisvestingswet in werking getreden, waardoor gemeenten nu de registratie van kortetermijnverhuur kunnen verplichten. In Nederland kan kortetermijnverhuur van je accommodatie onder twee verschillende categorieën vallen:

   1. particuliere vakantiewoningen
   2. bed & breakfasts

   In de gemeenten die een registratiesysteem hanteren, zijn hosts met een particuliere vakantiewoning (en in sommige gevallen ook hosts met een bed & breakfast) verplicht om hun accommodatie bij de gemeente te registreren.

   Particuliere vakantiewoningen

   Je hebt een particuliere vakantiewoning in Nederland als:

   • je de eigenaar bent van een woning en je gedurende het jaar soms je gehele woning voor een korte periode verhuurt
   • je toestemming van de eigenaar van de woning hebt om deze gedurende het jaar voor een korte periode te verhuren

   Als je een particuliere vakantiewoning in Nederland hebt, moet je die bij de gemeente registreren en bepaalde regels naleven. Mogelijk mag je slechts voor een beperkt aantal nachten gasten ontvangen, geldt er een bezettingslimiet, moet je toeristenbelasting innen of is er voor aanvang van elke reservering een meldingsplicht. Als je deze regels niet naleeft, kan de gemeente een boete uitdelen. De tabel aan het einde van dit gedeelte geeft informatie over de specifieke vereisten voor de gemeenten in Nederland.

   Bed & breakfasts

   De regels inzake bed & breakfasts gelden voor jou als je de hoofdbewoner bent en maximaal een of twee kamers verhuurt terwijl je zelf in de woning aanwezig bent. In tegenstelling tot bij particuliere vakantiewoningen, geldt er voor een bed & breakfast geen nachtlimiet en hoeft niet elke reservering gemeld te worden, maar mogelijk is er nog wel een registratieplicht en moet je ook bepaalde vergunningen hebben. Daarnaast is er misschien een bezettingslimiet en moet je wellicht toeristenbelasting innen.

   Afhankelijk van de bestemmingsplannen van je gemeente mogen sommige woningen niet als bed & breakfast verhuurt worden. Zorg dat je de juiste toestemmingen hebt en trek bij de gemeente aan de bel als je ergens over twijfelt of nog vragen hebt. Nederlandse gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de criteria voor bed & breakfasts. Raadpleeg de website van je gemeente voor specifieke informatie over de voorwaarden.

   Registratie

   Als je jouw accommodatie moet registreren, volg je de volgende algemene stappen:

   • Ga naar de website van je gemeente (zie de tabel hieronder).
   • Maak een account aan en volg de instructies van de gemeente bij het invullen van je gegevens.
   • Ga naar je Airbnb-hostaccount.
   • Klik op Mijn advertentie beheren > Registratie.
   • Voer in het veld Registratienummer het nummer in dat je per e-mail hebt ontvangen.
   • Klik op Opslaan.

   Ben je vrijgesteld omdat je bijvoorbeeld een hotel, hostel of service-appartement hebt? Vraag dan een vrijstelling aan bij het invullen van je registratienummer.

   De volgende tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de criteria en registratievereisten voor de gemeenten in Nederland waar dat verplicht is. Ga naar de website van het ministerie van Binnenlandse zaken voor actuele informatie, want deze vereisten zijn aan verandering onderhevig.

   Gemeente

   Officiële website

   Nachtlimiet

   (per jaar)

   Bezettingslimiet

   Meldingsplicht

   Omgevingsvergunning?

   Toeristenbelasting?

   Bergen


   Particuliere vakantiewoningen

   63 nachten

   Geen

   Ja, voor aanvang van elke reservering

   Nee

   Ja, door hosts geïnd en afgedragen

   Bed & breakfasts

   Geen

   4 personen

   Geen

   Ja

   Ja, door hosts geïnd en afgedragen

   Zaanstad

   Particuliere vakantiewoningen

   30 nachten

   4 personen

   Ja, voor aanvang van elke reservering

   Nee

   Ja, door hosts geïnd en afgedragen

   Bed & Breakfasts

   Geen

   4 personen

   Geen

   Ja

   Ja, door hosts geïnd en afgedragen

   Utrecht

   Particuliere vakantiewoningen

   60 nachten

   4 personen

   Geen

   Nee

   Ja, door hosts geïnd en afgedragen

   Bed & breakfasts

   Geen

   Geen

   Geen

   Nee

   Ja, door hosts geïnd en afgedragen

   Rotterdam

   Particuliere vakantiewoningen

   60 nachten

   Geen

   Geen

   Nee

   Ja, door Airbnb geïnd en afgedragen

   Beds & breakfasts

   Geen

   Geen

   Geen

   Ja, bij verhuur aan meer dan vier mensen

   Ja, door Airbnb geïnd en afgedragen

   Den Haag

   Particuliere vakantiewoningen

   30 nachten

   Geen

   Ja, voor aanvang van elke reservering

   Nee

   Ja, door host geïnd en afgedragen

   Bed & breakfasts

   Geen

   4 personen

   Geen

   Nee

   Ja, door host geïnd en afgedragen

   Haarlem

   Particuliere vakantiewoningen

   30 nachten

   6 personen

   Geen

   Nee

   Ja, door host geïnd en afgedragen

   Bed & breakfasts

   Geen

   4 personen

   Geen

   Ja

   Ja, door host geïnd en afgedragen

   Contracten en vergunningen

   Soms staan er in huurovereenkomsten, contracten, gebouwvoorschriften en het gemeentebeleid beperkingen voor (onder)verhuur. Controleer alle contracten die je hebt ondertekend of neem contact op met je huurbaas, de gemeente of andere instanties.

   Je kunt misschien een bijlage aan je huurovereenkomst of -contract laten toevoegen waarin duidelijkheid wordt gegeven over de zorgen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle partijen.

   Huurbescherming

   Mogelijk gelden er voor jou regels op het gebied van huurbescherming waardoor je al dan niet mag onderverhuren. Neem contact op met je huurvereniging als je vragen hebt.

   Hypotheekbeperkingen

   Heb je een woning met een hypotheek (of een ander soort lening), neem dan contact op met de kredietverstrekker om te controleren of er geen beperkingen gelden voor (onder)verhuur.

   Sociale woningbouw

   Sociale huurwoningen kunnen meestal niet zonder toestemming worden onderverhuurd. Neem contact op met je woningbouwvereniging als je in een sociale huurwoning woont en die graag wilt verhuren.

   Huisgenoten

   Wanneer je jouw woning met anderen deelt, kun je een formele overeenkomst met je huisgenoten sluiten waarin de verwachtingen uiteen worden gezet. In die overeenkomst kun je onder andere opnemen hoe vaak je van plan bent gasten te ontvangen, wat de gedragsregels voor gasten zijn en of je de winst deelt.

   Europees consumentenrecht

   Volgens het Europese consumentenrecht moet je jouw klanten specifieke informatie verstrekken als je online goederen of diensten aanbiedt. Verhuren via Airbnb wordt beschouwd als een dienst. We hebben informatie en tools om te controleren of je een ondernemer in de horecabranche bent en zodat je kunt nalezen welke verantwoordelijkheden je tegenover consumenten binnen de EU hebt.

   Misbruik

   We nemen passende maatregelen als iemand ons op de hoogte brengt van mogelijk misbruik. We hebben richtlijnen voor lokale instanties om misbruik van woningen te melden.

   Terug naar boven

   Veiligheid

   We hechten veel waarde aan de veiligheid van hosts en hun gasten. Een paar eenvoudige voorbereidingen doet al veel voor de gemoedsrust van je gasten, zoals het achterlaten van instructies in geval van nood en het doorgeven van mogelijke veiligheidsrisico's.

   Contactgegevens in geval van nood

   Zorg voor een contactlijst met de volgende telefoonnummers:

   • lokale alarmnummers
   • het nummer voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis
   • jouw telefoonnummer
   • een nummer van een andere contactpersoon (voor als gasten jou niet kunnen bereiken)

   Het is daarnaast belangrijk dat gasten weten hoe ze jou in geval van nood het beste kunnen bereiken. De berichtenreeks van Airbnb is ook een veilig alternatief voor de communicatie met gasten.

   Medische benodigdheden

   Zorg voor een EHBO-doos en vertel gasten waar deze ligt. Controleer de doos regelmatig, zodat je deze indien nodig kunt bijvullen.

   Brandpreventie

   Als je apparatuur hebt die op gas werkt, volg dan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en hang een werkende koolmonoxidemelder op. Zorg voor een brandblusser en vergeet niet om deze regelmatig te onderhouden.

   Uitgangen

   Zorg dat je een duidelijk gemarkeerde vluchtroute hebt in geval van brand. Hang een kaart van de route op, zodat gasten deze gemakkelijk kunnen zien.

   Risicopreventie

   Hieronder vind je een aantal manieren om potentiële risico's te voorkomen:

   • Inspecteer je woning en kijk op welke plekken je gasten het risico lopen om te struikelen of vallen.
   • Elimineer deze risico's of geef duidelijk aan waar gasten voor moeten oppassen.
   • Zorg dat je blootliggende bedrading goed wegwerkt.
   • Je trappen moeten veilig zijn en een leuning hebben.
   • Verwijder alle voorwerpen die gevaar voor je gasten kunnen opleveren of berg deze achter slot en grendel op.

   Kindveiligheid

   Sommige gasten reizen met jonge gezinsleden en moeten weten of je woning voor hen geschikt is. In je Airbnb-account kun je onder de Aanvullende opmerkingen van je Advertentiegegevens eventuele gevaren vermelden of aangeven dat je woning niet voor kinderen en baby's geschikt is.

   Klimaatbeheersing

   Een goed werkende verwarming of airconditioning kan het comfort van je gasten sterk beïnvloeden. Er zijn gelukkig allerlei manieren om je gasten een prettig verblijf te geven:

   • Zorg dat je woning goed geventileerd is.
   • Geef instructies over veilig gebruik van de verwarming en airconditioning.
   • Controleer of de thermostaat goed werkt en vertel gasten waar ze deze kunnen vinden.
   • Zorg dat de apparatuur goed onderhouden wordt.

   Bezettingslimieten

   Bepaal het maximumaantal mensen dat veilig in jouw ruimte kan verblijven. Mogelijk heeft je lokale overheid daar richtlijnen voor.

   Terug naar boven

   Beleefdheid

   Verantwoord verhuren betekent ook dat je je gasten uitlegt hoe ze zich het best kunnen gedragen binnen jouw gemeenschap. Iedereen heeft er namelijk baat bij als je lokale regels en gebruiken aan je gasten doorgeeft.

   Regels van het gebouw

   Vertel je gasten over de regels voor de eventuele gemeenschappelijke ruimtes of gedeelde voorzieningen van je gebouw.

   Huisregels

   Vermeld je Huisregels onder de Aanvullende opmerkingen van de Advertentiegegevens in je Airbnb-account. Gasten vinden het immers vaak prettig als je vooraf je verwachtingen met hen deelt.

   Buren

   Het is verstandig om je buren te vertellen dat je jouw ruimte gaat verhuren. Daarmee geef je hen de kans om vragen te stellen of hun bedenkingen te uiten.

   Geluidsoverlast

   Gasten reserveren om allerlei redenen via Airbnb, waaronder voor vakanties of om iets te vieren. Vertel je gasten daarom in hoeverre ze met de buren rekening moeten houden, zodat de reservering vlekkeloos verloopt.

   Maak je je zorgen over het storen van je buren? Er zijn verschillende manieren om geluidsoverlast te beperken:

   • Geef aan op welke tijdstippen het stil moet zijn.
   • Leg uit dat huisdieren niet toegestaan zijn.
   • Vermeld dat je accommodatie niet geschikt is voor kinderen of baby's.
   • Verbied feestjes en ongeregistreerde bezoekers.

   Parkeren

   Stel je gasten op de hoogte van eventuele parkeerregels die voor je gebouw en buurt gelden. Voorbeelden van mogelijke parkeerregels:

   • Parkeer alleen op een toegewezen plek.
   • Parkeer op dinsdag en donderdag niet aan de westkant van de straat, omdat er dan schoongemaakt wordt.
   • Op straat parkeren is alleen toegestaan van 19.00 tot 7.00 uur.

   Huisdieren

   Controleer eerst je huurcontract of de regels van je gebouw op eventuele beperkingen voor huisdieren. Als je gasten hun huisdieren mogen meebrengen, willen ze graag weten waar ze hun huisdier kunnen uitlaten en waar ze afval weg kunnen gooien. Zorg ook voor een reserveplan, zoals het nummer van een nabijgelegen dierenkennel, voor het geval buren overlast ondervinden van het huisdier van een gast.

   Privacy

   Respecteer altijd de privacy van je gasten. In de regels voor bewakingsapparatuur staat duidelijk wat we van onze hosts verwachten, maar op sommige locaties geldt extra wet- en regelgeving waarvan je op de hoogte moet zijn.

   Roken

   Als roken bij jou niet is toegestaan, raden wij aan bordjes op te hangen om gasten daaraan te herinneren. Mogen gasten wel bij jou roken? Zorg dan voor asbakken op plekken waar roken is toegestaan.

   Terug naar boven

   Verzekeringen

   Controleer met je verzekeraar of tussenpersoon welke verplichtingen, beperkingen en dekking van toepassing zijn op jouw specifieke omstandigheden.

   Bescherming voor hosts bij materiële schade en Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts

   AirCover biedt Bescherming voor hosts bij materiële schade en een Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts, zodat je basisdekking hebt voor de vermelde schade- en aansprakelijkheidsgevallen. Deze zijn echter geen vervanging van een opstal-, inboedel- of geschikte aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk moet je ook aan andere verzekeringen afsluiten.

   We adviseren alle hosts nadrukkelijk om de voorwaarden van hun verzekering goed door te lezen, zodat duidelijk is wat er gedekt wordt. Niet alle verzekeringen dekken materiële schade of verlies van bezittingen als gevolg van het verblijf van een gast..

   Meer informatie over AirCover.

   Aansprakelijkheid en basisdekking

   Controleer je huiseigenaren- of huurdersvoorwaarden met je verzekeraar om er voor te zorgen dat je accommodatie voldoende aansprakelijkheidsdekking en eigendomsbescherming heeft.

   Terug naar boven

   Andere informatie over verhuren

   Bekijk onze veelgestelde vragen over verhuren voor meer informatie over verhuren op Airbnb.

   Terug naar boven

   Airbnb heeft geen controle over het gedrag van hosts en wijst iedere aansprakelijkheid af. Hosts die niet aan hun verantwoordelijkheden voldoen, worden mogelijk geschorst of van de Airbnb-website verwijderd. Airbnb is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of juistheid van de informatie in links naar sites van derden (waaronder eventuele links naar wet- en regelgeving).

   Heb je de hulp gekregen die je nodig had?