Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Verantwoord verhuren in Nederland

  Je kunt dit artikel in het Nederlands of Engels lezen.

  We hebben dit artikel geschreven om Airbnb-hosts op de hoogte te stellen van hun verantwoordelijkheden en om een handig overzicht te geven van verschillende wetten, regelgeving en praktische tips. Je bent verplicht om onze richtlijnen te volgen, zoals onze standaard voor gastvrijheid. Je moet je ook houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw specifieke omstandigheden en locatie.

  We raden je aan om je eigen onderzoek te doen, omdat dit artikel niet volledig is en geen juridisch of fiscaal advies vormt. Aangezien we dit artikel niet continu bijwerken, moet je elke bron bekijken om te controleren of de informatie niet recent gewijzigd is.

  Inhoudsopgave

  Gezondheid en hygiëne

  De veiligheid en gezondheid van hosts, gasten en anderen is een topprioriteit voor Airbnb. Vanwege de COVID-19-crisis staat de implementatie van passende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen centraal bij het herstel van de toerismesector. Informatie over het aangescherpte schoonmaakprotocol in vijf stappen van Airbnb voor de rest van de wereld staat in de algemene informatie over verhuren.

   Meer aanbevelingen over schoonmaken in Nederland

   Algemene informatiebronnen

   Nationale belastingen

   Belasting is een ingewikkeld onderwerp. Je eigen belastingverplichtingen kunnen variëren op basis van je specifieke omstandigheden. Daarom raden we je aan om zelf onderzoek te doen naar je verplichtingen of om een belastingdeskundige in te schakelen.

   Over het algemeen wordt het geld dat je verdient als Airbnb-host gezien als belastbaar inkomen. Dat betekent dat er mogelijk inkomstenbelasting, huurbelasting of btw over geheven kan worden.

   Nederlandse ingezetenen moeten hun Nederlandse belastingaangifte over het algemeen op uiterlijk 1 maart indienen. Doe navraag bij de Belastingdienst om te achterhalen of je aangifte moet doen van je verdiensten als Airbnb-host. Deze vind je in het overzicht van de verhuurinkomsten. Het is ook een goed idee om achterhalen of je in aanmerking komt voor andere voordelen, zoals belastingvermindering en -toeslagen.

   Bekijk onze pagina met Veelgestelde vragen voor informatie over hoe Airbnb belastinggerelateerde gegevens deelt met de Nederlandse Belastingdienst.

   Gratis belastinggids

   We willen het je gemakkelijk maken om je fiscale verantwoordelijkheden als Airbnb-host te begrijpen. Daarom hebben we samen met een onafhankelijk accountantskantoor een gratis belastinggids samengesteld (beschikbaar in het Nederlands en het Engels) met algemene belastinginformatie voor Nederland.

   Terug naar boven

   Lokale regelgeving

   Kies hieronder een locatie voor specifieke informatie over een stad, provincie of regio. Als jouw locatie niet wordt vermeld, kun je algemene informatie over lokale regelgeving lezen.

   Algemene regelgeving en toestemmingen

   Het is belangrijk om te controleren of je toestemming hebt om je ruimte te verhuren. Door onder andere contracten, wetten en het gemeentebeleid kunnen hiervoor beperking gelden. Neem contact op met een advocaat of lokale instanties om meer te weten te komen over de voorschriften, beperkingen en verplichtingen die specifiek voor jou gelden.

   Je kunt de algemene informatie in dit artikel gebruiken als uitgangspunt voor de regelgeving en toestemmingen op het gebied van verhuren.

   Contracten en vergunningen

   Soms bevatten leaseovereenkomsten, contracten, gebouwvoorschriften en het gemeentebeleid beperkingen voor (onder)verhuur. Controleer alle contracten die je hebt ondertekend of neem contact op met je huurbaas, gemeenteraad of andere instanties.

   Je kunt mogelijk een bijlage aan je huurovereenkomst of contract laten toevoegen waarin duidelijkheid wordt gegeven over de zorgen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle partijen.

   Huurbescherming

   Gelden er in jouw gebied wetten op het gebied van huurbescherming, dan zijn er misschien speciale regels die invloed hebben op of je jouw ruimte kunt onderverhuren. Neem contact op met je lokale huurvereniging als je vragen hebt.

   Hypotheekbeperkingen

   Heb je een woning met een hypotheek (of een ander soort lening), neem dan contact op met de kredietverstrekker om te controleren of er geen beperkingen gelden voor (onder)verhuur.

   Sociale huurwoningen

   Sociale huurwoningen kunnen meestal niet zonder toestemming worden onderverhuurd. Neem contact op met je woningbouwvereniging als je in een sociale huurwoning woont en graag wilt verhuren.

   Huisgenoten

   Deel je jouw huis met anderen, overweeg dan om een formele overeenkomst met je huisgenoten te sluiten waarin de verwachtingen uiteen worden gezet. In een overeenkomst met huisgenoten kun je onder andere opnemen hoe vaak je van plan bent gasten te ontvangen, hoe je omgaat met gasten en of je de winst deelt.

   Europees consumentenrecht

   Volgens het Europese consumentenrecht moet je jouw klanten specifieke informatie verstrekken als je online goederen of diensten aanbiedt. Verhuren via Airbnb wordt beschouwd als een dienst. We bieden je informatie en tools om je te helpen beslissen of je een ondernemer bent in de horecasector en om je te helpen begrijpen welke verantwoordelijkheden je hebt met betrekking tot het consumentenrecht in de EU.

   Misbruik

   We nemen passende maatregelen als iemand ons op de hoogte brengt van mogelijk misbruik. We hebben richtlijnen die lokale autoriteiten helpen bij het melden van misbruik van woningen.

   Terug naar boven

   Veiligheid

   We hechten veel waarde aan de veiligheid van hosts en hun gasten. Je kunt de gemoedsrust van je gasten verbeteren door een paar eenvoudige voorbereidingen te treffen, zoals het achterlaten van instructies in geval van nood en het doorgeven van mogelijke risico's.

   Contactgegevens in geval van nood

   Zorg voor een contactlijst met de volgende telefoonnummers:

   • lokale noodnummers
   • het nummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis
   • je eigen telefoonnummer
   • het telefoonnummer van een andere contactpersoon (voor als gasten jou niet kunnen bereiken)

   Het is ook belangrijk dat gasten weten wat de beste manier is om contact met je op te nemen in geval van nood. Een veilig alternatief voor de communicatie met gasten is de berichtenreeks op Airbnb.

   Medische benodigdheden

   Zorg voor een EHBO-doos en laat je gasten weten waar deze staat. Controleer deze doos regelmatig, zodat je deze indien nodig kunt bijvullen.

   Brandpreventie

   Heb je apparatuur die op gas werkt, volg dan alle van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en hang een werkende koolmonoxidemelder op. Zorg voor een brandblusser en vergeet niet om deze regelmatig te onderhouden.

   Uitgangen

   Zorg dat je een duidelijk aangegeven vluchtweg hebt in geval van brand. Hang een kaart van de route op een plek waar gasten deze makkelijk kunnen zien.

   Gevarenpreventie

   Hier volgen een aantal manieren om potentiële risico's te helpen voorkomen:

   • Inspecteer je huis om alle plekken te identificeren waar gasten kunnen struikelen of vallen.
   • Verwijder de risico's of geef deze duidelijk aan.
   • Verberg blootliggende bedrading.
   • Zorg ervoor dat je trappen veilig zijn en leuningen hebben.
   • Verwijder alle objecten die gevaarlijk kunnen zijn voor je gasten, of berg deze achter slot en grendel op.

   Kinderveiligheid

   Sommige gasten reizen met jonge gezinsleden en moeten weten of je huis voor hen geschikt is. Je kunt de Aanvullende opmerkingen onder Advertentiegegevens in je Airbnb-account gebruiken om mogelijke gevaren aan te geven of uit te leggen dat je woning niet geschikt is voor kinderen en baby's.

   Klimaatbeheersing

   Werkende apparaten, zoals kachels en airconditioning, kunnen grote invloed hebben op het comfort van je gasten. Er zijn veel manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je gasten zich comfortabel blijven voelen:

   • Zorg ervoor dat je huis goed geventileerd is.
   • Geef instructies over veilig gebruik van de verwarming en airconditioning.
   • Controleer of de thermostaat goed werkt en zorg ervoor dat gasten weten waar ze deze kunnen vinden.
   • Onderhoud de apparaten regelmatig.

   Bezettingslimieten

   Bepaal een veilige bezettingslimiet. Je lokale overheid heeft hier wellicht richtlijnen voor.

   Terug naar boven

   Beleefdheid

   Verantwoord verhuren betekent ook dat je je gasten uitlegt hoe ze zich het best kunnen gedragen binnen jouw gemeenschap. Door de lokale regels en gebruiken te delen met je gasten, zorg je ervoor dat iedereen een geweldige ervaring kan hebben.

   Regels in gebouwen

   Heeft je gebouw gemeenschappelijke ruimtes of gedeelde voorzieningen, laat je gasten dan de regels voor die plekken weten.

   Huisregels

   Je kunt je Huisregels opnemen in de Aanvullende opmerkingen van de Advertentiegegevens in je Airbnb-account. Gasten waarderen het meestal als je vooraf met hen deelt wat je van ze verwacht.

   Buren

   Het is meestal een goed idee om je buren te laten weten dat je van plan bent om te verhuren. Dit geeft hen de kans om jou vragen te stellen of bedenkingen te uiten.

   Lawaai

   Gasten reserveren om allerlei redenen via Airbnb, waaronder voor vakantie of als ze iets te vieren hebben. Laat je gasten in een vroeg stadium weten wat de impact van lawaai is op buren, zodat alles soepel verloopt.

   Als je je zorgen maakt over het storen van je gemeenschap, zijn er verschillende manieren waarop je kunt helpen om overmatig lawaai te beperken:

   • Stel regels in voor wanneer het stil moet zijn.
   • Sta geen huisdieren toe.
   • Geef aan dat je ruimte niet geschikt is voor kinderen of baby's.
   • Verbied feestjes en ongeregistreerde gasten.

   Parkeren

   Stel je gasten op de hoogte van eventuele parkeerregels die voor je gebouw en buurt gelden. Voorbeelden van mogelijke parkeerregels:

   • Parkeer alleen op een toegewezen plek.
   • Parkeer op dinsdag en donderdag niet aan de westkant van de straat vanwege schoonmaakwerkzaamheden.
   • Op straat parkeren is alleen toegestaan van 19.00 tot 7.00 uur.

   Huisdieren

   Controleer eerst je huurcontract of de gebouwvoorschriften om er zeker van te zijn dat er geen beperkingen gelden voor huisdieren. Als je gasten de mogelijkheid biedt om huisdieren mee te nemen, willen ze graag weten waar ze hun huisdier kunnen uitlaten en waar ze afval weg kunnen gooien. Zorg voor een reserveplan, zoals het nummer van een nabijgelegen dierenkennel, voor het geval buren overlast ondervinden van het huisdier van een gast.

   Privacy

   Respecteer altijd de privacy van je gasten. Onze regels voor bewakingsapparatuur geven duidelijk aan wat we van onze hosts verwachten, maar op sommige locaties is aanvullende wet- en regelgeving van toepassing waarvan je op de hoogte dient te zijn.

   Roken

   Als roken bij jou niet is toegestaan, raden wij je aan om bordjes op te hangen om de gasten daar aan te herinneren. Als je roken toestaat, moet je ervoor zorgen dat er asbakken klaar staan.

   Terug naar boven

   Verzekering

   Controleer samen met jouw verzekeraar of tussenpersoon wat voor soort verplichtingen, beperkingen en dekkingen er van toepassing zijn op jouw specifieke situatie.

   Verhuurdersgarantie en Host Protection Insurance

   De Verhuurdersgarantie en Host Protection Insurance van Airbnb bieden je een basisdekking voor bepaalde schade en aansprakelijkheid. Deze zijn echter geen vervanging voor een verzekering voor huiseigenaren, een verzekering voor huurders of een adequate aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk moet je ook aan andere verzekeringsvereisten voldoen.

   Aansprakelijkheids- en basisdekking

   Controleer samen met je verzekeraar of tussenpersoon je huiseigenaar- of huurdersvoorwaarden om zeker te weten dat je accommodatie voldoende aansprakelijkheidsdekking en eigendomsbescherming heeft.

   Terug naar boven

   Andere informatie over verhuren

   Bekijk onze veelgestelde vragen over verhuren voor meer informatie over verhuren op Airbnb.

   Terug naar boven

   Houd er rekening mee dat Airbnb geen controle heeft over het gedrag van hosts en alle aansprakelijkheid afwijst. Hosts die niet aan hun verantwoordelijkheden voldoen, worden mogelijk geschorst of van de Airbnb-website verwijderd. Airbnb is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of juistheid van de informatie in links naar sites van derden (waaronder eventuele links naar wet- en regelgeving).

   Heb je de hulp gekregen die je nodig had?