Ga direct naar inhoud
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Spring naar belangrijkste inhoud voor hulp

Voorwaarden: Vooraf Minder Betalen

Laatst bijgewerkt: 12 december 2018

Door een reservering te maken en ervoor te kiezen vooraf minder te betalen ('Optie Vooraf Minder Betalen' of 'Optie'), ga je akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van Vooraf Minder Betalen ('Voorwaarden Vooraf Minder Betalen'), wat een gewijzigde versie is van de Gebruiksvoorwaarden ('Airbnb Voorwaarden') en de Gebruiksvoorwaarden bij Betalingen ('Betalingsvoorwaarden') van Airbnb. Deze voorwaarden gaan in op de datum waarop je voor het eerst reserveert en de optie Vooraf Minder Betalen gebruikt.

Alle termen met hoofdletters die niet gedefinieerd zijn, hebben de betekenis zoals vermeld in de Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden van Airbnb. Als er een conflict is tussen de Voorwaarden of Betalingsvoorwaarden van Airbnb en de Voorwaarden van Vooraf Minder Betalen, dan zijn de Voorwaarden van Vooraf Minder Betalen van toepassing.

De Optie Vooraf Minder Betalen biedt Gasten de mogelijkheid om een deel van de Totale Kosten van een reservering tijdens het reserveren te betalen, en op een later tijdstip (voorafgaand aan het inchecken) het restant van de Totale Kosten te betalen. De Optie Vooraf Minder Betalen is beschikbaar voor Gasten voor in aanmerking komende reserveringen bij het gebruik van bepaalde betaalmethoden. Als je reservering in aanmerking komt voor de Optie Vooraf Minder Betalen, dan word je daar tijdens het betalen via de Website, App of Diensten van Airbnb (gezamenlijk het 'Airbnb-platform') van op de hoogte gesteld.

Als je ervoor kiest met de Optie Vooraf Minder Betalen te reserveren, dan informeert het Airbnb-platform je over het bedrag en over het betalingsschema. Op de uiterste betaaldatum van de tweede betaling brengt Airbnb Betalingen automatisch het bedrag in rekening op de oorspronkelijke Betaalmethode die je tijdens het reserveren hebt gebruikt. Cadeaubonnen en tegoeden kunnen niet worden gebruikt voor de tweede betaling. Daarom brengt Airbnb, voor zover een cadeaubon of tegoed wordt gebruikt voor de oorspronkelijke reservering met Vooraf Minder Betalen, maximaal de hoogte van het eerste verschuldigde bedrag in rekening op de cadeaubon of het tegoed.

Als je een wijziging aanbrengt in een reservering die met deze Optie is gemaakt, dan word je via het Airbnb-platform van het herziene betalingsschema op de hoogte gebracht (voor zover van toepassing). Indien de wijziging je Totale Kosten verhoogt, dan kan je op het moment van de wijziging worden gevraagd om een aanvullende gedeeltelijke betaling van de nieuwe Totale Kosten.

Je machtigt Airbnb Betalingen om alle verschuldigde bedragen te innen krachtens deze Voorwaarden van Vooraf Minder Betalen, door de Betaalmethode te belasten die je hebt gebruikt om de reservering te maken of zoals anderszins bepaald in de Betalingsvoorwaarden. Als je voor de Optie Vooraf Minder Betalen kiest, stem je ermee in dat je wellicht niet met een andere Betaalmethode of volgens een ander betaalschema voor de reservering kunt betalen.

Als Airbnb Betalingen niet in staat is om een betaling op basis van deze Optie Vooraf Minder Betalen te innen, geef je Airbnb toestemming om de reservering namens jou te annuleren. Als de reservering wordt geannuleerd, word je terugbetaald op basis van de annuleringsvoorwaarden van de Verhuurder. Je erkent dat er wellicht annuleringskosten worden opgelegd in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de Verhuurder.

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de Optie Vooraf Minder Betalen.