Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Wat zijn Airbnb-servicekosten?

  Opmerking: dit artikel gaat niet over servicekosten voor Airbnb Luxe-accommodaties — deze worden elders besproken.

  Om Airbnb draaiende te kunnen houden en de kosten van onze producten en diensten (zoals onze 24/7-klantenservice) te dekken, brengen we servicekosten in rekening wanneer een reservering wordt bevestigd.

  Kosten voor het reserveren van een accommodatie

  De servicekosten voor het reserveren van een accommodatie kunnen op twee manieren zijn opgebouwd: gedeelde servicekosten, waarbij de host en de gast allebei een deel van de servicekosten betalen, en alleen servicekosten voor de host, waarbij de servicekosten volledig voor rekening van de host komen.

  1. Gedeelde servicekosten

  De meeste servicekosten zijn op deze manier opgebouwd. De servicekosten die de host verschuldigd is, worden ingehouden op de uitbetaling. Bij gasten worden de servicekosten als toeslag in rekening gebracht.

  Servicekosten voor hosts

  De meeste hosts betalen drie procent aan servicekosten. Airbnb Plus-hosts, hosts die een accommodatie in Italië verhuren en hosts die zeer strenge annuleringsvoorwaarden hebben ingesteld, betalen mogelijk een hoger tarief. Deze servicekosten worden berekend op basis van het subtotaal van de reservering (het nachttarief plus, indien van toepassing, schoonmaakkosten en aanvullende kosten voor gasten, maar exclusief de Airbnb-servicekosten en belastingen) en worden automatisch ingehouden op de uitbetaling aan de host.

  De servicekosten voor een specifieke reservering bekijken:

  1. Ga naar Transactiegeschiedenis
  2. Klik op de reserveringscode naast de reservering die je wilt bekijken.
  3. Onder Uitbetaling vind je de Airbnb-servicekosten.

  Servicekosten voor gasten

  Voor de meeste gasten bedragen de servicekosten minder dan 14,2% van het subtotaal van de reservering (het nachttarief plus, indien van toepassing, schoonmaakkosten en aanvullende kosten voor gasten, maar exclusief de Airbnb-servicekosten en belastingen). De servicekosten variëren en zijn afhankelijk van een aantal reserveringsfactoren. Gasten zien altijd wat de servicekosten zijn, dus ook wanneer ze afrekenen om een reservering vast te leggen.

  2. Alleen servicekosten voor de host

  Het volledige bedrag aan servicekosten wordt ingehouden op de uitbetaling aan de host. Gasten betalen in dit geval dus geen Airbnb-servicekosten.

  Als alle servicekosten voor rekening van de host komen, ligt het tarief meestal tussen de 14% en 16%. Hotels en bepaalde andere hosts betalen altijd alle servicekosten. Ook hosts die via software verbonden zijn betalen altijd alle servicekosten, tenzij de meeste accommodaties van die hosts in de Verenigde Staten, Canada, de Bahama 's, Mexico, Argentinië, Taiwan of Uruguay liggen. Airbnb Plus-hosts en hosts die zeer strenge annuleringsvoorwaarden hanteren, betalen mogelijk meer. Hosts met een accommodatie op het Chinese vasteland betalen tien procent aan servicekosten.

  Servicekosten voor Airbnb-ervaringen

  Servicekosten voor hosts

  Bij hosts van een ervaring brengen we 20% aan servicekosten in rekening. Het bedrag wordt berekend op basis van de prijs van de ervaring en wordt automatisch ingehouden op de uitbetaling aan de host. Voor bepaalde ervaringen met sociale impact brengen we geen kosten in rekening.

  Servicekosten voor gasten

  Gasten betalen momenteel geen servicekosten voor ervaringen.

  Btw op servicekosten

  Afhankelijk van de wetgeving van het rechtsgebied in kwestie, komt er mogelijk nog btw boven op de servicekosten voor hosts en gasten. Deze btw is opgenomen in de servicekosten, indien van toepassing.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen