Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hulpdieren

  Hulpdieren zijn geen huisdieren en van cruciaal belang voor hun eigenaren. Bij Airbnb maken we onderscheid tussen de volgende hulpdieren:

  Hulpdier: een hond die specifiek getraind is om werkzaamheden of taken te verrichten ten behoeve van een persoon met een beperking, waaronder lichamelijke, zintuiglijke, psychiatrische, intellectuele of verstandelijke beperkingen. Deze dieren worden soms aangeduid als (blinden)geleidehonden, hulpdieren of ondersteuningsdieren. Voorbeelden van taken die deze dieren kunnen uitvoeren:

  • Blinde of slechtziende personen helpen met navigeren of andere taken.
  • Doven of hardhorenden waarschuwen voor de aanwezigheid van mensen of geluiden.
  • Geweldloze beschermings- of reddingswerkzaamheden.
  • Een rolstoel trekken.
  • Iemand bijstaan tijdens een epileptische aanval of beroerte.
  • Waarschuwen op de aanwezigheid van allergenen.
  • Bepaalde benodigdheden ophalen, zoals medicijnen of de telefoon.
  • Fysieke hulp en stabiliteitsondersteuning geven aan personen met mobiliteitsproblemen.
  • Personen met psychiatrische en neurologische beperkingen helpen door impulsief of destructief gedrag te voorkomen of te onderbreken.

  Emotioneel hulpdier:  bij Airbnb kunnen hulpdieren ook emotionele ondersteuning geven. Dit zijn dieren die als onderdeel van een medische behandeling en/of therapie helpen bij het dagelijks functioneren van een persoon. Het is geen specifieke diersoort en het dier hoeft ook niet getraind te zijn om iemand bij een bepaalde taak te helpen. Deze dieren worden soms aangeduid als troostdieren of therapiedieren.

  Voor gasten

  Je hoeft voorafgaand aan het reserveren niet te melden dat je een hulpdier meeneemt, maar we adviseren altijd om transparant te zijn, zodat alles voor iedereen naar wens verloopt.

  Als je reservering vanwege je hulpdier geweigerd wordt (en dit heeft niets met gezondheid of veiligheid te maken) en je wilt daar melding van maken, dan kun je erop vertrouwen dat Airbnb je steunt omdat wij discriminatie binnen onze community heel serieus nemen.

  Als je denkt dat je het slachtoffer van discriminatie bent geworden, meld dit dan bij ons. Geef de identiteit van de persoon door en laat ons weten wat er is gebeurd. Je kunt ook berichten melden of andere content die volgens jou met ons beleid in strijd is.

  We onderzoeken de situatie en vragen je mogelijk om aanvullende gegevens. We bieden je bovendien gepersonaliseerde hulp bij het vinden van een accommodatie.

  Voor hosts

  Je hebt een reserveringsaanvraag ontvangen en vraagt je nu af of je een hulpdier moet toestaan. Het antwoord is over het algemeen ja, tenzij de gezondheid of veiligheid in het geding is. Zoals vermeld in ons Anti-discriminatiebeleid, wordt van hosts verwacht dat ze redelijkerwijs reserveringen accepteren waarbij een hulpdier aanwezig is, zelfs als er normaal gesproken geen huisdieren in hun woning toegestaan zijn.

  Volgens het Anti-discriminatiebeleid van Airbnb mogen hosts geen extra kosten in rekening brengen bij gasten met een hulpdier.

  Problemen met hulpdieren

  Hulpdieren zijn over het algemeen goed getraind. Indien nodig kun je echter een extra vergoeding vragen als het dier in een accommodatie schade veroorzaakt die niet onder normale slijtage valt. Bij een incident kan een host bovendien gewoon beroep doen op de Verhuurdersgarantie en waarborgsom.

  In de volgende gevallen kan de host aan een gast vragen om een hulpdier niet meer in de accommodatie onder te brengen:

  1. Als het dier niet handelbaar is en de gast geen effectieve maatregelen neemt om daar iets aan te doen.
  2. Wanneer het dier niet zindelijk is.

  In beide gevallen moet de gast nog steeds de mogelijkheid krijgen om zonder het dier in de ruimte van de host te verblijven. Gezien de hulp of emotionele steun die een hulpdier geeft, zou het dier nooit alleen in de accommodatie achtergelaten moeten worden.

  Gezondheids- en veiligheidsproblemen

  Als je accommodatie een gedeelde ruimte heeft en een hulpdier een gezondheids- of veiligheidsrisico voor jou of anderen vormt (bijv. vanwege allergieën of potentiële problemen met andere dieren), hoef je gasten met een hulpdier niet te ontvangen. Deel deze informatie op je advertentie om teleurstelling te voorkomen en communiceer hierover duidelijk en beleefd richting gasten.

  Documentatie

  We stellen documentatie niet verplicht bij het reizen met een hulpdier. In de Verenigde Staten hoeven gasten geen documentatie voor een hulpdier te verstrekken en is er geen wettelijk erkend certificatieproces voor hulpdieren. Als een gast een hulpdier wil meenemen, mag een host het volgende vragen:

  1. Of het hulpdier nodig is vanwege een beperking.
  2. Voor welk werk of welke taak het hulpdier getraind is.

  Als je buiten de Verenigde Staten reist, gelden er mogelijk andere regels. In sommige rechtsgebieden zijn er bijvoorbeeld beperkingen voor alle dieren, dus ook hulpdieren. We willen natuurlijk niet dat hosts de plaatselijke wetgeving overtreden of iets doen waarvoor ze wettelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?