Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe werkt de interne klachtenbehandeling voor zakelijke gebruikers?

  De interne klachtenbehandeling van Airbnb is beschikbaar voor in aanmerking komende zakelijke hosts met klachten met betrekking tot:

  • vermeende niet-naleving door Airbnb van verplichtingen onder de verordening Platform-to-Business van de Europese Unie (EU) die van invloed zijn op jou
  • technologische kwesties die rechtstreeks verband houden met de levering van onze diensten die van invloed zijn op jou
  • maatregelen genomen door of gedrag van Airbnb die rechtstreeks verband houden met de levering van onze diensten en van invloed zijn op jou

  In aanmerking komende zakelijke hosts zijn alle hosts met een woon- of vestigingsplaats in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK) die hun zakelijke gegevens aan hun Airbnb-account hebben toegevoegd.

  Hoe het werkt

  Je kunt een klacht indienen via ons webformulier. Zodra je klacht is ingediend:

  • Je krijgt een automatische bevestiging van je e-mail als we je klacht ontvangen. Je klacht komt terecht bij een specialist van Airbnb die ernaar streeft om binnen 96 uur contact met je op te nemen. We vragen je mogelijk om meer informatie te verstrekken over je klacht of om ondersteunende documentatie op te sturen.
  • De specialist beoordeelt de informatie die je aan ons verstrekt en alle andere relevante informatie. Mogelijk nemen we contact op met gasten of andere derden voor meer informatie.
  • We nemen alle relevante informatie zorgvuldig in overweging als onderdeel van ons onderzoek, inclusief of je je hebt gehouden aan onze Gebruiksvoorwaarden voor Europese Gebruikers en inclusief de Voorwaarden of Normen van Airbnb. Indien de klacht betrekking heeft op een beperking, schorsing of beëindiging door Airbnb, krijg je de gelegenheid om de feiten en omstandigheden te verduidelijken.
  • We streven ernaar om onze voorlopige beslissing binnen 15 werkdagen na de aanstelling van een specialist aan je te communiceren, maar afhankelijk van de complexiteit van jouw zaak kunnen we meer tijd nodig hebben. We vragen je om de beslissing te bekijken en te overdenken. Je krijgt vijf werkdagen de tijd om te reageren met eventuele opmerkingen of andere informatie waarmee we volgens jou rekening moeten houden.
  • We nemen eventuele opmerkingen in overweging en nemen daarna een beslissing over je klacht.

  Een zakelijke host die deze procedure volledig doorlopen heeft en niet tevreden is met de uiteindelijke beslissing, kan gebruikmaken van de bemiddelingsservice door contact te leggen met:

  Centre for Effective Dispute Resolution
  International Dispute Resolution Centre
  P2B Panel of Mediators
  70 Fleet Street
  London
  EC4Y 1EU
  United Kingdom
  https://www.cedr.com/p2bmediation/

  Wanneer gebruik je het Resolutiecentrum?

  Als je een klacht hebt over het versturen of aanvragen van een betaling voor zaken die met een reservering te maken hebben, zoals extra diensten of kosten, waarborgsommen, restituties of betalingen voor schade of andere geschillen met gasten, ga je naar ons Resolutiecentrum.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?