Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Communitybeleid
Host van ervaring

Ervaringen voor gasten met toegankelijkheidsbehoeften organiseren

Airbnb streeft ernaar een inclusiever platform te worden waar iedereen aan een ervaring kan deelnemen en daar ten volle van kan genieten. Personen met een beperking moeten wellicht samen met een andere persoon deelnemen aan een ervaring om alles te kunnen mee beleven. Denk aan een gebarentolk voor een dove of slechthorende gast of een verzorger voor een rolstoelgebruiker. Bij Airbnb noemen we zo iemand een begeleider.

De precieze benaming voor iemand met deze rol kan per land verschillen. In het kader van Airbnb-ervaringen definiëren we een begeleider als iemand van minimaal 18 jaar die regelmatig personen met een beperking, een psychische aandoening of een langdurige ziekte helpt bij dagelijkse activiteiten.

Begeleiders kunnen allerlei taken op zich nemen, zoals het verlenen van persoonlijke zorg, het uitvoeren van werkzaamheden in huis of daarbuiten en het regelen van vervoer en medische zorg. Degenen die de rol van begeleider vervullen moeten daadwerkelijk in staat zijn de benodigde hulp aan de persoon met een beperking te verlenen.

Enkele manieren waarop begeleiders een gast tijdens een ervaring kunnen helpen:

 • om op de locatie van de ervaring van A naar B te gaan
 • bij de communicatie met de host of andere gasten
 • om naar het toilet te gaan en het toilet te gebruiken
 • om dingen te kopen
 • bij workshop-/lesactiviteiten
 • bij het eten en drinken

Begeleiders van gasten hoeven niet aan het volgende te voldoen:

 • Ze hoeven niet samen te leven met degene die ze helpen.
 • Ze hoeven niet voor hun tijd te worden betaald.
 • Ze hoeven geen officiële opleiding te hebben gevolgd.

Beleid voor de deelname van begeleiders aan ervaringen

Hosts van Airbnb-ervaringen kunnen ervoor kiezen begeleiders van deelnemers met een beperking gratis toe te laten.

Wanneer een gast die een begeleider nodig heeft een ervaring boekt waarvoor deze optie is ingeschakeld, hoeft de begeleider niets te betalen en wordt deze ook niet als deelnemer meegeteld.

Begeleiders van gasten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze mogen niet zonder degene die de ervaring heeft geboekt actief deelnemen aan de ervaring. Ze krijgen dan ook niet de beschikking over eigen benodigdheden, apparatuur en dergelijke.
 • Ze mogen geen familieleden of vrienden zijn die alleen zijn meegekomen omdat de ervaring hun wel leuk leek.
 • Ze mogen geen nanny, au pair, babysitter of iets dergelijks zijn.

Voor hosts

Om deze instelling voor een ervaring op locatie in te schakelen, ga je naar Je ervaringen en selecteer je achtereenvolgens Aanpassen > Prijsinstellingen > Tarieven voor gasten.

Bij het boeken van een ervaring met deze instelling ingeschakeld, wordt gasten gevraagd om het aan de host door te geven als ze een begeleider meenemen. Ze kunnen dan zo nodig het een en ander bespreken.

Een begeleider hoeft niet te betalen en wordt ook niet als deelnemer meegeteld. Deze persoon wordt bij het berekenen van de groepslimiet en de prijs buiten beschouwing gelaten. Als de totale groepsgrootte een rol speelt bij je ervaring (bijvoorbeeld in verband met vervoer of toegangskaartjes), bespreek je dit van tevoren met de gast.

Voor gasten

Je kunt naar ervaringen op locatie zoeken die gratis zijn voor begeleiders. Na je eerste zoekopdracht naar Airbnb-ervaringen op locatie en datum, selecteer jeMeer filters en open je Toegankelijkheidsvoorzieningen om beschikbare filters voor je zoekopdracht weer te geven.

Als je een ervaring boekt die gratis is voor begeleiders, laat de host dan weten dat je met een begeleider komt zodat diegene op de hoogte is en jullie eventuele aanvullende informatie kunnen bespreken. Er wordt uitgegaan van één begeleider per persoon. Bespreek met de host wat er mogelijk is op basis van de specifieke ervaring.

Had je iets aan dit artikel?

Gerelateerde artikelen

Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden