Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen

Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen in Europa

Laatst bijgewerkt op: 15 augustus 2022

Deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen voor Europa ('Voorwaarden voor cadeaubonnen') regelen jouw gebruik van Airbnb-cadeaubonnen ('Cadeaubonnen') op het Airbnb-platform. Je gebruik van Cadeaubonnen en de diensten op het Airbnb-platform is onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') van Airbnb. Als je een niet-gedefinieerde term in deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen ziet, heeft deze dezelfde definitie als in de Voorwaarden.

Claimen en inruilen.

Je moet een Airbnb-account hebben om een Cadeaubon te kunnen gebruiken; je kunt een Cadeaubon aan je Airbnb-account toevoegen door te gaan naar: airbnb.fr/cadeau (Frankrijk); airbnb.it/gift (Italië); airbnb.de/einloesen (Duitsland); airbnb.es/regalo (Spanje - Spaans); airbnb.cat/regal (Spanje - Catalaans); airbnb.at/einloesen (Oostenrijk - Duits); fr.airbnb.be/cadeau (België - Frans); airbnb.be/cadeau (België - Nederlands); airbnb.fi/lahja (Finland); airbnb.ie/gift (Ierland); airbnb.nl/cadeau (Nederland); airbnb.se/present (Zweden). Als je een cadeaubon toevoegt, wordt de volledige waarde van de Cadeaubon op je Airbnb-account weergegeven als saldo van je Cadeaubonnen. Cadeaubonsaldi kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van diensten die worden geleverd via Airbnb Ireland UC en zijn gelieerde ondernemingen via het Airbnb-platform. Alle reserveringen die met een Cadeaubon zijn gemaakt, worden van je Cadeaubonsaldo afgetrokken en alle ongebruikte Cadeaubonnen blijven op je Airbnb-account staan tot ze opgebruikt zijn. Als een aankoop het saldo van je bestaande Cadeaubon overschrijdt, moet het resterende bedrag worden betaald met een andere betaalmethode. Je kunt het saldo van je Cadeaubon bekijken door in te loggen op je Airbnb-account.

Er zijn geen kosten van welke aard dan ook van toepassing op Cadeaubonnen en Cadeaubonnen en hun saldo vervallen niet. Deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen blijven van toepassing totdat je volledige Cadeaubonsaldo is opgebruikt.

Beperkingen.

Cadeaubonnen die in Europa zijn gekocht, kunnen alleen worden gebruikt door personen die in de volgende landen wonen: Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, België, Finland, Ierland, Nederland en Zweden. Je moet ook een geldige betaalmethode hebben die is uitgegeven in het land waar je woont.

Cadeaubonnen mogen niet worden toegepast op kosten voor het wijzigen van bestaande reserveringen of worden gebruikt voor het kopen van andere Cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen niet worden aangevuld, doorverkocht, overgedragen voor waarde of ingewisseld voor geld, behalve voor zover wettelijk vereist. Zodra een Cadeaubon is toegevoegd aan een Airbnb-account, kan de waarde ervan niet worden overgedragen aan een andere persoon of Airbnb-account; het saldo van een cadeaubon op een Airbnb-account kan niet worden uitbetaald of overgedragen naar een ander Airbnb-account.

Risico van verlies.

Je moet Cadeaubonnen behandelen als contant geld. Zodra we een digitale Cadeaubon elektronisch verzenden naar de koper of aangewezen ontvanger of een fysieke Cadeaubon overdragen aan de koper of aangewezen ontvanger (al naargelang het geval), draagt de koper of aangewezen ontvanger het risico van verlies en eigendom voor de Cadeaubon. We zijn niet verantwoordelijk als je een Cadeaubon verliest of als deze gestolen, vernietigd of gebruikt wordt zonder jouw toestemming.

Fraude.

Airbnb behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen, waaronder weigering om een Cadeaubon uit te geven of aanvaarden in het geval van vermoedelijke fraude, te gebruiken. We hebben het recht om het account van een lid te sluiten en de kosten op een alternatieve betaalmethode in rekening te brengen als een frauduleuze Cadeaubon wordt ingewisseld en/of wordt gebruikt voor aankopen op het Airbnb-platform.

Beperking van aansprakelijkheid.

In het geval dat een Cadeaubon niet werkt, is de vervanging van deze Cadeaubon je enige rechtsmiddel en onze enige aansprakelijkheid.

Beëindiging; Afstand

Je rechten van een Cadeaubon vervallen, als je deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen niet naleeft of wanneer je Airbnb-account wordt verwijderd of geschorst. Bij beëindiging moet je alle gebruik van de Cadeaubon staken en kunnen we jouw toegang tot een eventueel saldo van de Cadeaubon intrekken. Het niet handhaven of afdwingen van je strikte naleving van deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten.

Geschillen.

Elk geschil of vordering met betrekking tot Cadeaubonnen wordt opgelost in overeenstemming met het artikel Geschillenbeslechting, Locatie en Toepasselijk recht voor de rest van de wereld in de Voorwaarden.

Algemene voorwaarden.

In de EER worden Cadeaubonnen uitgegeven door:

Airbnb Ireland UC

8 Hannover Quay

Dublin 2, D02 DP23

Ierland

Voor informatie over Cadeaubonnen of het saldo ervan meld je je aan op je Airbnb-account of je neem contact op met ons op:

  • +44 2033181111 (Engels)
  • +33 184884000 (Frans)
  • +49 30 30 80 83 80 (Duits)
  • +39 0699366533 (Italiaans)
  • +34 911234567 (Spaans)

Deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse wetgeving, en je aankoop, ontvangst en/of verzilvering van een Cadeaubon is onderworpen aan de Ierse wetgeving, tenzij anders vermeld in de sectie Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied van de Voorwaarden. Airbnb kan deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen op elk moment aanpassen. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen, zullen we de herziene Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen op het platform van Airbnb plaatsen en de datum achter 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen bijwerken. We stellen je ook ten minste 30 dagen vóór de datum waarop deze van kracht worden per e-mail op de hoogte van alle wijzigingen en we informeren je over je recht om je overeenkomst met Airbnb in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen. Tenzij je je overeenkomst met Airbnb beëindigt vóór de datum waarop de herziene Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen van kracht worden, geeft de voortzetting van je toegang tot of gebruik van het Airbnb-platform aan dat je akkoord gaat met de herziene Algemene voorwaarden voor cadeaubonnen. Alle algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

Gerelateerde artikelen

Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden