Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen
Gast

COVID-19-ondersteuningsprogramma voor gasten

Airbnb heeft in januari 2022 het COVID-19-ondersteuningsprogramma voor gasten gelanceerd. Dit is opgezet om gasten tegemoet te komen die een gereserveerde accommodatie moeten afzeggen doordat de overheid vanwege COVID-19 nieuwe reisbeperkingen heeft opgelegd.

Airbnb heeft voor dit programma $ 20 miljoen USD gereserveerd. Dit fonds wordt naar eigen goeddunken aangewend om gasten te helpen deze uitzonderlijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het programma eindigt wanneer het gereserveerde bedrag op is óf op 30 april 2022, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Omstandigheden die door de Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden van Airbnb worden gedekt, komen niet in aanmerking voor dit programma (ook niet als een gast COVID-19 heeft).

Geannuleerde reserveringen die in aanmerking komen

Geannuleerde reserveringen moeten aan alle onderstaande criteria voldoen:

 • een reservering voor een accommodatie met een aankomstdatum op of na 1 december 2021
 • door de gast geannuleerd (a) op of na 1 december 2021, (b) voor de incheckdatum en binnen 45 dagen voor de incheckdatum en (c) op of voor de einddatum van het programma; en
 • geannuleerd vanwege een geldige door de overheid opgelegde reisbeperking die na het moment van reserveren van kracht is geworden

Soorten door de overheid opgelegde reisbeperkingen

Alleen de volgende reisbeperkingen vanwege COVID-19 zijn gedekt:

 • een grensafsluiting, de eis om binnenshuis te blijven of een lockdown waardoor het volgende verboden is:
  • alle niet-essentiële reizen uit het buitenland op de plaats van bestemming van de gast of
  • alle niet-essentiële reizen naar het buitenland in het land van herkomst van de gast;
 • een nieuwe of verlengde eis dat alle reizigers uit het land van herkomst bij aankomst op de plaats van bestemming in quarantaine of zelfisolatie moeten.

Dit geldt ook voor situaties waarin op het moment van reserveren sprake was van een quarantaineplicht op de plaats van bestemming, en die quarantaineplicht is na het reserveren en vóór de aankomstdatum uitgebreid of verlengd. Stel, op het moment van reserveren gold op de plaats van bestemming een quarantaineplicht van zeven dagen, en die is later tot veertien dagen verlengd. Deze reservering komt dan in aanmerking.

Dit geldt niet voor situaties waarin de quarantaine- of zelfisolatieplicht alleen voor een specifieke gast (of groep gasten) geldt en dus niet voor alle niet-essentiële reizigers uit het land van herkomst. Dit geldt ook niet voor situaties waarin gasten in het land van herkomst in quarantaine of zelfisolatie moeten voordat ze naar het land van bestemming reizen (bijvoorbeeld omdat ze nauw contact hebben gehad met iemand die met COVID-19 besmet was).

Het programma is alleen van toepassing op reisbeperkingen die nog niet van kracht waren op het moment van reserveren. Stel, een gast reserveert in oktober een accommodatie in Israël met een aankomstdatum in december. Omdat Israël pas na oktober vanwege de omikronvariant beperkingen instelde voor reizen uit het buitenland, komt deze reservering in aanmerking voor dit programma. Als dergelijke reisbeperkingen echter al van kracht waren geweest op het moment dat de gast reserveerde, dan was deze reservering niet in aanmerking gekomen voor steun in het kader van dit programma.

Soorten reserveringen die niet in aanmerking komen

De volgende reserveringen komen niet in aanmerking voor steun in het kader van dit programma:

 • Airbnb Luxe-reserveringen
 • Airbnb for Work-reserveringen
 • gereserveerde ervaringen
 • reserveringen door gasten die op het Chinese vasteland woonachtig zijn

Steun aanvragen

Als een reservering aan de bovenstaande criteria voldoet, kunnen gasten contact opnemen met onze klantenservice (die 24/7 bereikbaar is) en informatie verstrekken waaruit blijkt dat ze in aanmerking komen. We moeten alle steunaanvragen binnen 90 dagen na de annuleringsdatum van de reservering binnen hebben.

Als er sprake blijkt te zijn van fraude, bedrog of schending van onze Gebruiksvoorwaarden of Betalingsvoorwaarden, behoudt Airbnb zich het recht voor om een aanvraag af te wijzen, steun in te trekken, het account van een gast op te schorten of te beëindigen, of andere passende juridische stappen te ondernemen.

Soorten steun

Wanneer er nog voldoende middelen beschikbaar zijn en we hebben geconstateerd dat een reservering in aanmerking komt voor steun, kan de gast voor 50% van het niet terugbetaalde deel van de reservering een reistegoedbon voor eenmalig gebruik ontvangen. Stel, een gast annuleert een reservering van $ 500 USD en heeft in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de host $ 250 USD teruggekregen. Deze gast kan dan een reistegoedbon van $ 125 USD krijgen (50% van het niet terugbetaalde deel). De uitbetaling van de host voor de reservering blijft ongemoeid.

Airbnb beoordeelt de aanvragen in volgorde van ontvangst. De reistegoedbonnen in het kader van dit programma worden verstrekt op voorwaarde dat er nog voldoende middelen zijn in het programmafonds.

Wanneer krijg je je reistegoedbon?

Nadat we hebben geconstateerd dat een reservering in aanmerking komt voor steun en vooropgesteld dat er nog voldoende middelen beschikbaar zijn, staat het reistegoed binnen zeven tot tien werkdagen op het account van de gast. Gasten kunnen reistegoedbonnen bekijken onder Profiel > Accountinstellingen > Betalingen en uitbetalingen > Tegoed en tegoedbonnen.

Meerdere tegoedbonnen aanvragen

Gasten met meerdere in aanmerking komende reserveringen mogen voor elke in aanmerking komende reservering een aanvraag indienen. Airbnb behoudt zich het recht voor om het aantal reistegoedbonnen dat in het kader van dit programma aan één gast wordt verstrekt te beperken.

Voorwaarden voor reistegoedbonnen

De tegoedbon is een niet-restitueerbare tegoedbon voor eenmalig gebruik en mag alleen worden ingewisseld voor een reservering met een aankomstdatum op of voor 30 december 2023. De tegoedbon is alleen geldig voor een reservering van een Airbnb-accommodatie. Als een reservering met een tegoedbon door de gast wordt geannuleerd, is de tegoedbon niet meer geldig. De tegoedbon is niet inwisselbaar voor geld of cadeaubonnen, kan niet voor eerdere aankopen worden gebruikt en is niet over te dragen of te combineren met een andere aanbieding, tegoedbon of korting. Airbnb behoudt zich het recht voor om alle middelen, waaronder het ongeldig verklaren van deze tegoedbon, te gebruiken als het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, misbruik, technische fouten of schending van onze Gebruiksvoorwaarden of Betalingsvoorwaarden.

Hoe het programma werkt

Airbnb heeft het COVID-19-ondersteuningsprogramma voor gasten opgezet om hen bij te staan tijdens de recente toename van het aantal COVID-19-besmettingen in de hele wereld. Alle aspecten van dit programma worden naar eigen goeddunken van Airbnb ingevuld, zoals welke gasten hiervoor in aanmerking komen. De beslissingen van Airbnb in het kader van dit programma zijn definitief en bindend voor gasten, maar doen niets af aan andere contractuele of wettelijke rechten die ze eventueel hebben, zoals onder ons Restitutiebeleid voor gasten, onze Voorwaarden bij verzachtende omstandigheden of de annuleringsvoorwaarden van de host. Elk recht van een gast om juridische stappen te ondernemen, blijft onverminderd van kracht.

Raadpleeg deze pagina voor de laatste programma-informatie. We plaatsen een update wanneer het programma is beëindigd. Alleen reserveringen die op of vóór de einddatum van het programma zijn geannuleerd, komen in aanmerking voor deze steun. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen we het programma naar eigen goeddunken verlengen, pauzeren, wijzigen of beëindigen.

Gerelateerde artikelen

Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden