Ga direct naar inhoud
Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Wat gebeurt er als een host de waarborgsom wil innen?

  Een door de host verplicht gestelde waarborgsom verschilt van andere waarborgsommen, omdat dit bedrag niet op je betaalmethode wordt gereserveerd. Gasten betalen alleen als de host een vergoeding vraagt voor materiële schade en de gast ermee instemt om die te betalen, of als de host een verzoek indient om de waarborgsom te innen en het verzoek door Airbnb wordt goedgekeurd.

  Als een host een verzoek indient om de waarborgsom te innen, wordt dit verzoek afgehandeld aan de hand van de voorwaarden van de Verhuurdersgarantie. De Verhuurdersgarantie van Airbnb kan de host beschermen als een gast of het hulpdier van een gast schade aan de ruimte of bezittingen heeft veroorzaakt. Diefstal van contant geld en waardepapieren, immateriële schade of schade door normale slijtage vallen hier niet onder. Ook lichamelijk letsel of materiële schade bij gasten of anderen vallen hier niet onder (maar zijn mogelijk gedekt door de Host Protection Insurance).

  Wat gebeurt er als een host de waarborgsom wil innen?

  Wanneer een host die een waarborgsom verplicht had gesteld, aangeeft dat er tijdens het verblijf van een gast materiële schade is aangericht, verloopt de procedure als volgt:

  1. De host neemt binnen 14 dagen na de vertrekdatum contact op met de gast via ons beveiligde Resolutiecentrum. De host beschrijft wat er beschadigd is, levert documentatie van de beschadigde of ontbrekende objecten aan en vraagt om een vergoeding. Afhankelijk van wat er beschadigd is, is het bedrag waar de host om vraagt al dan niet hetzelfde als de waarborgsom.
  2. De gast heeft 72 uur de tijd om op het verzoek van de host te reageren. Als de gast akkoord gaat met betaling van het gevraagde bedrag, verwerken we de betaling en maken we het bedrag over naar de host. Dit duurt meestal vijf tot zeven werkdagen. De gast kan ermee instemmen om het volledige bedrag te betalen, ervoor kiezen om een ander bedrag te betalen of het verzoek weigeren. Hierbij heeft de gast de mogelijkheid een opmerking voor de host toe te voegen.
  3. Als de gast niet akkoord gaat met betaling van het gevraagde bedrag, kan de host Airbnb erbij te betrekken. Een ondersteuningsexpert van Airbnb neemt contact op met de gast om het verzoek in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van de Verhuurdersgarantie op te lossen. Als het verzoek onder deze voorwaarden is goedgekeurd, stuurt Airbnb (en dus niet de host) de gast een betalingsverzoek.

  Documentatie van hosts

  Hosts moeten documentatie verstrekken wanneer zij in het Resolutiecentrum melding maken van beschadigde of ontbrekende bezittingen. Denk bijvoorbeeld aan foto- en/of videomateriaal, betalingsbewijzen, facturen, kostenramingen of links naar vergelijkbare objecten ter illustratie van de werkelijke reparatie- of vervangingswaarde. Als we op basis van de documentatie en communicatie met beide partijen vaststellen dat de gast geld verschuldigd is aan de host, verrekenen we dat bedrag met de waarborgsom. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag bij jou in rekening te brengen via de bij ons bekende betaalmethode.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?

  Gerelateerde artikelen