Ga direct naar inhoud
  Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe werken belastingen voor verhuurders?

  Lokale belasting

  Als je belasting moet innen, is het belangrijk dat gasten voorafgaand aan de reservering het precieze belastingbedrag weten.

  Op sommige locaties kunnen Airbnb-hosts de toeristenbelasting automatisch laten innen en afdragen. In die rechtsgebieden zouden hosts niet zelf de toeristenbelasting moeten innen.

  Heb je je zakelijke belastingnummer en relevante registratiegegevens voor de toeristenbelasting opgegeven, dan mag je mogelijk rechtstreeks belastingen innen bij gasten met behulp van onze tools voor professioneel verhuren.

  Als het automatisch innen en betalen van de toeristenbelasting voor jouw accommodatie niet beschikbaar is, kun je handmatig toeristenbelasting innen via een speciale aanbieding of het Resolutiecentrum.

  Opmerking: de uitbetaling van belasting op kortetermijnverhuur verloopt niet via bepaalde routingregels, maar uitsluitend via je standaarduitbetalingsmethode.

  Btw (belasting toegevoegde waarde)

  Als je in de Europese Unie, Latijns-Amerika, China of Zuid-Korea woont, moet je mogelijk btw in rekening brengen op de diensten die je levert. We raden je aan om een belastingadviseur in je rechtsgebied te raadplegen of om hulp te vragen bij het berekenen van de btw op de diensten die je levert.

  Daarnaast is Airbnb verplicht om btw te innen op de servicekosten in landen waar elektronisch geleverde diensten worden belast. Op dit moment geldt dit voor alle landen in de EU, Albanië, Chili, Colombia, IJsland, Mexico, Noorwegen, Saudi-Arabië, Zuid-Afrika, Zwitserland en Uruguay.

  Airbnb moet ook btw innen op de servicekosten bij alle gebruikers die een overeenkomst hebben met Airbnb China.

  Raadpleeg voor meer informatie over de Japanse verbruiksbelastingen (JCT) het artikel Wat is btw en in hoeverre heeft het betrekking op mij?.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?
  Gerelateerde artikelen