Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Contentbeleid van Airbnb

  Door content op Airbnb te plaatsen, ga je ermee akkoord dat je je aan dit beleid houdt. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken content deels of in zijn geheel te verwijderen als die in strijd is met dit beleid, onze Gebruiksvoorwaarden, onze Waarden van de community of ons Recensiebeleid, of om welke andere reden dan ook.

  In het geval van herhaalde of ernstige schendingen kunnen we het betreffende account of de betreffende accounts schorsen of definitief deactiveren.

  Je kunt rechtstreeks melding maken van bepaalde content of contact met ons opnemen om content te rapporteren die in strijd lijkt te zijn met dit beleid.

  Onderstaande content is niet toegestaan op Airbnb:

  • content voor advertentiedoeleinden of andere commerciële content, zoals bedrijfslogo's, links en bedrijfsnamen
  • spam, ongewenst contact of content die herhaaldelijk op een storende manier wordt gedeeld
  • content die illegale of schadelijke activiteiten steunt of promoot, of (seksueel) expliciet, gewelddadig, bedreigend of intimiderend is
  • discriminerende content (lees ons Anti-discriminatiebeleid voor meer informatie)
  • pogingen om zich als iemand anders of een andere entiteit voor te doen, zoals een medewerker van Airbnb
  • content die illegaal is of de rechten van iemand anders of een andere entiteit schendt, waaronder intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht
  • content die de persoonlijke of vertrouwelijke informatie van iemand anders bevat, waaronder content waarmee de locatie van een accommodatie achterhaald kan worden

  Meer informatie over het contentbeleid van Airbnb en het coronavirus.

  Schendingen van het beleid

  Hieronder staan schendingen met betrekkingen tot een bepaald type content:

  Advertentietitels

  • advertentietitels met informatie die niet relevant is voor het type woning, de stijl of de ervaring
  • advertentietitels met symbolen of emoji's

  Advertentie- of profielpagina's

  • advertenties en profielen die valse, foutieve, misleidende of bedrieglijke informatie bevatten

  Community Centrum

  • content die niets met het onderwerp te maken heeft, waarin geen vraag wordt gesteld of waarin geen kennis wordt gedeeld als antwoord op een vraag die onderdeel is van een grotere discussie
  • provoceren (trollen) of communityleden herhaaldelijk tot mikpunt maken

  Recensies

  • bevooroordeelde recensies of recensies met verwijzingen naar afpersing of ongewenste stimulansen, belangenverstrengeling of rechtstreekse concurrentie
  • recensies die geen relevante informatie over een host of gast, accommodatie of ervaring bevatten, worden verwijderd. Recensies met voornamelijk niet-relevante informatie komen ook voor verwijdering in aanmerking, maar worden alleen verwijderd als het relevante gedeelte niet van nut is voor andere communityleden die een reservering willen maken.

  Meer informatie over het Recensiebeleid van Airbnb en hoe Airbnb bemiddelt bij geschillen over recensies.

  Aangepaste URL's

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?