Ga direct naar inhoud
  Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Contentbeleid van Airbnb

  Door content op Airbnb te plaatsen, ga je ermee akkoord dat je je aan dit beleid houdt. We behouden ons het recht voor om content geheel of gedeeltelijk te verwijderen als die in strijd is met dit beleid, onze Gebruiksvoorwaarden, onze Waarden van de community, ons Recensiebeleid of om enige andere reden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Airbnb.

  Ingeval van herhaalde of ernstige overtredingen kunnen we het desbetreffende account of de desbetreffende accounts tijdelijk of permanent deactiveren.

  Je kunt content die in strijd met dit beleid lijkt te zijn rechtstreeks melden of daarvoor contact met ons opnemen.

  De volgende content is op Airbnb nooit toegestaan:

  • content die alleen als reclame is bedoeld of andere commerciële content, zoals bedrijfslogo's, links en bedrijfsnamen
  • spam, ongewenst contact of content die herhaaldelijk op storende wijze wordt gedeeld
  • content die illegale of schadelijke activiteiten onderschrijft of promoot, of die seksueel getint, gewelddadig, aanstootgevend, bedreigend of intimiderend is
  • content die discriminerend van aard is (lees voor meer informatie ons Anti-discriminatiebeleid)
  • pogingen om zich als een andere persoon, ander account of andere rechtspersoon voor te doen, waaronder een medewerker van Airbnb
  • content die illegaal is of de rechten van een andere (rechts)persoon schendt, waaronder rechten inzake intellectueel eigendom en privacy
  • content die privé-informatie of vertrouwelijke informatie van een ander bevat, waaronder content op basis waarvan de locatie van een accommodatie kan worden vastgesteld

  Hieronder staan overtredingen die specifiek verband houden met een bepaald type content:

  Advertentietitels

  • advertentietitels die geen relevante informatie bevatten over het type accommodatie, de stijl of de ervaring
  • advertentietitels met symbolen of emoji's

  advertentie- of profielpagina's

  • advertenties en profielen met frauduleuze, valse, misleidende of bedrieglijke informatie

  Community Centrum

  • content die niets met het onderwerp te maken heeft, waarin geen vraag wordt gesteld of waarin geen kennis wordt gedeeld bij wijze van antwoord op een vraag die onderdeel is van een grotere discussie
  • provoceren (trollen) of community-leden herhaaldelijk tot mikpunt maken

  Recensies

  Lees voor meer informatie het Recensiebeleid van Airbnb.

  • recensies die bevooroordeeld zijn en in de richting van afpersing of ongewenste stimulansen, belangenverstrengeling of rechtstreekse concurrentie wijzen
  • recensies die geen relevante informatie over een host, gast, accommodatie of ervaring bevatten worden verwijderd. Recensies die vooral niet-relevantie informatie bevatten komen eveneens voor verwijdering in aanmerking, maar worden alleen verwijderd als de informatie die wel relevant is niet van nut is voor andere leden van de community die een beslissing moeten nemen of ze wel of niet gaan reserveren.

  Aangepaste URL's

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?