Ga direct naar inhoud
  Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Bemiddeling door Airbnb bij geschillen over recensies

  Airbnb wordt alleen maar groter. Daarom passen we dit beleid van tijd tot tijd aan om er zeker van te zijn dat recensies alleen eerlijke informatie over persoonlijke ervaringen van onze hosts en gasten bevatten.

  Verwijdering van recensies

  We zijn ervan overtuigd dat een goed recensiesysteem alleen oprechte feedback van onze community bevat en die feedback ook beschermt. Daarom nemen we het verwijderen van recensies heel serieus. Je kunt het Recensiebeleid van Airbnb helemaal lezen, maar kort samengevat komt het erop neer dat een recensie in de volgende gevallen wordt verwijderd:

  • De recensie is in strijd met het contentbeleid van Airbnb.
  • De recensie is bevooroordeeld.
  • De recensie niet relevant is voor de Airbnb-ervaring van de beoordelaar.

  Filteren op vooroordelen

  Onze community is het meest gebaat bij recensies die een onbevooroordeeld beeld van een persoonlijke ervaring geven. Airbnb verwijdert recensies die duidelijk bevooroordeeld zijn, bijvoorbeeld wanneer degene die de recensie heeft geschreven de persoon over wie de recensie gaat probeert af te persen, wanneer er sprake is van belangenverstrengeling of wanneer het om een concurrent gaat.

  Afpersing of ongewenste stimulans

  Elke poging om een gebruiker door middel van een recensie of reactie op een recensie te dwingen iets te doen waar die niet toe is verplicht, is een vorm van misbruik van de recensiefunctie. Dit staan wij niet toe.

  Mensen die Airbnb gebruiken, mogen geen compensatie voor een positieve recensie aanbieden en ook niet met een negatieve recensie dreigen als niet aan bepaalde eisen wordt voldaan. Wanneer je dit toch doet, kan dat tot beperking, schorsing of beëindiging van je Airbnb-account leiden.

  Dit beleid verbiedt het volgende:

  • Gasten die met een slechte recensie of beoordeling dreigen om de host tot terugbetaling, extra compensatie of een wederzijdse positieve recensie te dwingen.
  • Hosts die een gast dwingen om een positieve recensie of beoordeling achter te laten of hun recensie of beoordeling te herzien in ruil voor een gedeeltelijke of volledige terugbetaling of een wederzijdse positieve recensie. Hosts mogen ook geen gratis verblijf of korting op een verblijf aanbieden in ruil voor herziening van een al geplaatste recensie van een gast.
  • Hosts of gasten die iemand vragen om in verband met een recensie bepaalde actie te ondernemen in ruil voor een oplossing van een geschil.

  Dit beleid staat het volgende toe:

  • Gasten die in verband met een probleem eerst contact met de host opnemen voordat ze een recensie achterlaten.
  • Hosts of gasten die restitutie of meer geld willen en een recensie achterlaten, mits die recensie niet wordt gebruikt als dreigmiddel om de uitkomst van het geschil te beïnvloeden.
  • Hosts die een gast vragen om een eerlijke, positieve recensie achter te laten of een beoordeling te geven die overeenkomt met een positieve ervaring.
  • Hosts of gasten die een recensie binnen de gestelde tijdslimiet herzien.

  Waarom voor reserveringen een recensie kan worden achtergelaten waarop Airbnb actie moet ondernemen

  Als er iets misgaat met een reservering, hebben hosts en gasten twee keuzes: ze kunnen om compensatie vragen (in de vorm van restitutie of een toeslag) of hun ervaring via een recensie met de rest van de community delen. Omdat we een eerlijke oplossing voor eventuele geschillen en een onbevooroordeeld recensiesysteem nastreven, moeten hosts en gasten beide middelen kunnen inzetten.

  Als een gast zich bijvoorbeeld niet aan de Huisregels houdt, moet de host zijn of haar ervaringen met deze gast via een recensie aan toekomstige hosts en Airbnb kenbaar kunnen maken. Maar het kan ook voorkomen dat een gast zich niet aan de Huisregels houdt EN dat de host de accommodatie niet heeft schoongemaakt. We willen dus dat beide partijen via een recensie feedback kunnen geven.

  We verwijderen recensies echter wel degelijk als we hebben vastgesteld dat de ene partij heeft geprobeerd de andere onder druk te zetten om de inhoud van een geplaatste recensie te veranderen. Ook als een recensie die na een geschil is achtergelaten in strijd is met ons contentbeleid, bijvoorbeeld vanwege discriminerend taalgebruik of dreiging met geweld, wordt deze verwijderd.

  Belangenverstrengeling

  We verwijderen recensies wanneer er signalen zijn dat de bijbehorende reservering alleen is gemaakt om de algehele beoordeling van de desbetreffende persoon kunstmatig te verhogen, of als we vermoeden dat er geen overnachting heeft plaatsgevonden.

  Het is niet toegestaan om in ruil voor een goede recensie een valse reservering te accepteren, jezelf of je accommodatie via een tweede account een goede recensie te geven of iemand in ruil voor een goede recensie iets van waarde te geven. Wanneer je een van deze dingen toch doet, kan dat tot beperking, schorsing of beëindiging van je Airbnb-account leiden.

  Recensies van concurrenten

  Recensies die door concurrenten zijn geschreven (zoals concurrerende bedrijven, accommodaties of ervaringen) om anderen ervan te weerhouden de desbetreffende accommodatie of ervaring te reserveren of potentiële gasten naar andere advertenties of ervaringen te lokken, zijn niet toegestaan. Wanneer je een van deze dingen toch doet, kan dat tot beperking, schorsing of beëindiging van je Airbnb-account leiden.

  Filteren op relevantie

  Recensies bevatten informatie op basis waarvan leden van de community kunnen bepalen of ze wel of niet gaan reserveren. Recensies zijn vooral nuttig wanneer die een nauwkeurige beschrijving van de ervaring en de eerlijke mening van de beoordelaar bevatten.

  Wanneer een recensie informatie bevat die niets te maken heeft met de ervaring van de host of gast, of die gaat over iets waar de beoordeelde niets aan kan doen, hanteert ons team de volgende criteria om te bepalen in hoeverre de recensie relevant is:

  1. Gaat de recensie over de eigen ervaring van de beoordelaar en bevat die een persoonlijke kijk op de zaak?
  2. Is de recensie nuttig voor andere leden van de Airbnb-community? Geeft de recensie essentiële informatie over een host, gast, accommodatie of ervaring, zodat anderen beter kunnen bepalen of ze wel of niet gaan reserveren?

  Als Airbnb vaststelt dat een recensie geen relevante informatie over een host of gast, accommodatie of ervaring bevat, wordt de recensie verwijderd. Recensies die vooral niet-relevante informatie bevatten, kunnen ook worden verwijderd. Dit gebeurt echter alleen als de informatie die wel relevant is er niet toe bijdraagt dat anderen beter kunnen bepalen of ze wel of niet gaan reserveren.

  Voorbeelden van recensies die niet en wel relevant zijn

  Niet relevant: 'De taxichauffeurs in deze stad zijn niet te vertrouwen. Ze nemen de slechtst denkbare route!'
  Relevant
  : 'De taxichauffeurs in deze stad zijn niet te vertrouwen. Ze nemen de slechtst denkbare route! En toen ik aankwam bij de accommodatie, bleek het daar een enorme bende te zijn. De host heeft geen enkele keer op mijn berichtjes gereageerd.'

  Niet relevant: 'Deze gast heeft tegen me gelogen. Zeker weten dat ze geen arts is.'
  Relevant
  : 'De gast arriveerde veel later dan afgesproken en begon ook nog eens tegen me te schreeuwen toen ik niet snel genoeg wakker werd om haar binnen te laten. Ze was de hele tijd onbeleefd en snel geïrriteerd. Je moet er toch niet aan denken dat je als patiënt zo iemand aan je bed krijgt.'

  Filteren op geannuleerde reserveringen

  Airbnb staat toe dat er een recensie wordt geplaatst als een reservering na 00.00 uur op de dag van aankomst wordt geannuleerd. We willen namelijk weten wat er op de cruciale momenten van een reis gebeurt en verzamelen bijvoorbeeld feedback over de communicatie, overtreding van de Huisregels en problemen met de accommodatie tijdens het inchecken.

  Als je een recensie wilt achterlaten omdat je reservering is geannuleerd, verzoeken we je om daarin alleen feedback te geven over wat je zelf hebt ondervonden. Als Airbnb vaststelt dat een recensie over een geannuleerde reservering gaat maar verder geen informatie bevat die voor onze community relevant is (bijv. alleen frustraties over een geannuleerde vlucht), wordt de recensie verwijderd.

  Heb je de hulp gekregen die je nodig had?