Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Antwoord op je vragen over het hulpfonds voor Superhosts

  Kijk of je hiervoor in aanmerking komt, hoe je je aanmeldt en hoeveel geld je kunt krijgen.
  Door Airbnb op 9 apr. 2020
  6 min. lezen
  Bijgewerkt op 28 apr. 2021

  Samenvatting

  • Superhosts en hosts van Airbnb-ervaringen die vanwege COVID-19 minder inkomsten hebben, konden zich aanmelden voor hulpsubsidie.

  • Er is $ 16,8 miljoen USD toegekend.

  • Het hulpfonds voor Superhosts is vanaf vandaag niet meer beschikbaar voor hosts van accommodaties

  • Voor hosts van ervaringen zijn steunbetalingen beschikbaar die in de maand september worden uitgekeerd

  • Lees verder in onze complete handleiding voor verhuren tijdens COVID-19

  Vanaf vandaag kunnen hosts die een accommodatie verhuren geen nieuwe aanvraag meer indienen voor het hulpfonds van $ 17 miljoen USD voor Superhosts. Airbnb heeft het toekennen van steunbetalingen aan Superhosts over de hele wereld afgerond. We hebben aan 8700 ontvangers in totaal $ 16,8 miljoen USD overgemaakt. Meer dan 67% van de subsidieontvangers bevond zich buiten de Verenigde Staten. De resterende steunbetalingen zijn gereserveerd voor hosts van Airbnb-ervaringen. Deze betalingen worden momenteel verwerkt en worden in september 2020 uitgekeerd. Tot nu toe is 70% van de steunbetalingen voor ervaringen al toegekend.

  We weten dat dit een moeilijke tijd is voor hosts en we willen graag helpen. Daarom doen we van alles om hosts te helpen die financieel getroffen zijn door COVID-19. Zo hebben we onlangs het hulpfonds voor Superhosts en hosts van Airbnb-ervaringen in het leven geroepen.

  Omdat gemeenschappen elkaar in tijden als deze steunen, hebben de medewerkers van Airbnb in totaal $ 1.000.000 USD gedoneerd om een fonds op te starten voor hosts die moeite hebben om rond te komen. De oprichters van Airbnb hebben persoonlijk nog eens $ 9 miljoen USD bijgedragen en investeerders deden daar $ 7 miljoen USD bovenop, het gaat dus om een totaal van $ 17 miljoen USD.

  We hebben begrepen dat jullie nog meer vragen hebben over het fonds. De belangrijkste daarvan beantwoorden we hieronder.

  Wie kan aanspraak maken op het hulpfonds voor Superhosts?
  Het hulpfonds voor Superhosts is bedoeld voor Superhosts en hosts van ervaringen die moeite hebben om rond te komen vanwege het dalende aantal reserveringen door COVID-19. Dit fonds ondersteunt een selecte groep hosts (die we naar eigen goeddunken hebben samengesteld) in alle landen en regio's, met uitzondering van het vasteland van China. Daar loopt al een speciaal hulpprogramma voor hosts.

  Om voor noodhulp in aanmerking te komen, moeten hosts die een accommodatie aanbieden aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • maximaal twee actieve advertenties hebben
  • een geverifieerde identiteit hebben
  • in totaal minimaal een jaar Superhost zijn
  • een aanzienlijk percentage van hun inkomsten kwijt zijn als gevolg van COVID-19
  • kunnen aantonen dat Airbnb een onmisbare bron van inkomsten is

  Om in aanmerking te komen, moeten hosts van ervaringen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een geverifieerde identiteit hebben
  • minstens een jaar ervaringen hebben georganiseerd
  • een aanzienlijk percentage van hun inkomsten kwijt zijn als gevolg van COVID-19
  • kunnen aantonen dat Airbnb een onmisbare bron van inkomsten is

  Meer informatie over hoe hosts van ervaringen in aanmerking komen

  Wat betekent het om maximaal twee actieve advertenties te hebben en waarom heeft Airbnb dat besloten voor hosts van accommodaties?
  Voor dit fonds richten we ons op hosts die alleen hun (tweede) woning of privékamers in die woning adverteren. Je komt niet in aanmerking als je meer dan twee actieve advertenties op verschillende adressen hebt. Je komt wel in aanmerking als je meer dan twee advertenties op hetzelfde adres hebt, bijvoorbeeld als je drie kamers in je woning verhuurt.

  Het doel van dit programma is om hosts te helpen die al langere tijd verhuren en mogelijk hun hoofdwoning verliezen. We hebben er daarom voor gekozen om hosts uit te nodigen die aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • Ze zijn al meer dan een jaar Superhost.
  • Hun inkomsten zijn sterk teruggelopen.
  • Ze adverteren alleen hun (tweede) woning.

  We begrijpen dat niet iedere host dezelfde aanpak heeft en dat het aantal advertenties niet gelijk staat aan de tijd en zorg die ze in hun gasten steken. Door alleen hosts met maximaal twee actieve advertenties uit te nodigen, brengen we focus aan in het programma en weten we zeker dat we zinvolle steun bieden.

  Moet ik op dit moment Superhost zijn?
  Ja. Om in aanmerking te komen voor het fonds moet je op dit moment Superhost zijn en ten minste vier keer de Superhost-status gekregen hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld vier aparte kwartalen in de afgelopen vijf jaar zijn. Dit is niet van toepassing op hosts van ervaringen.

  Hoe werkt de uitnodigingsprocedure?
  Vanaf 10 april 2020 ontvangen alle in aanmerking komende Superhosts en hosts van ervaringen per e-mail een uitnodiging om een aanvraag voor noodhulp in te dienen. Deze e-mail is afkomstig van ons gespecialiseerde team. De eerste hosts die we naar eigen goeddunken een uitnodiging sturen, zijn Superhosts van het eerste uur die in de grootste financiële problemen verkeren. Hiervoor kijken we naar de inkomstendaling ten opzichte van het vorige jaar. Dit gespecialiseerde team evalueert alle aanvragen en laat elke host weten of de aanvraag is goedgekeurd. Alle uitnodigingen zijn eind mei 2020 verzonden. De resterende steunbetalingen zijn gereserveerd voor hosts van Airbnb-ervaringen. Deze betalingen worden momenteel verwerkt en worden in september 2020 uitgekeerd. Tot nu toe is 70% van de steunbetalingen voor ervaringen al uitbetaald.

  Hoe werkt de aanvraagprocedure?
  Wie een uitnodiging ontvangt, moet eerst een paar vragen beantwoorden. Op basis daarvan kan Airbnb inschatten hoe hoog de financiële nood is en welk deel van de inkomsten aan Airbnb gerelateerd is. Zodra je een uitnodiging ontvangt, heb je zeven dagen de tijd om een aanvraag in te dienen.

  Hoelang duurt het voor ik de noodhulp binnen heb, gesteld dat mijn aanvraag wordt goedgekeurd?
  Als we je aanvraag goedkeuren, sturen we het bedrag binnen drie werkdagen naar je gebruikelijke uitbetalingsmethode. Alle toegekende steunbetalingen worden eind juni verstuurd. Afhankelijk van de uitbetalingsmethode kan het tot zeven werkdagen duren voordat het geld op je rekening staat.

  Hoeveel geld krijg ik?
  We beoordelen alle aanvragen van in aanmerking komende hosts en keren noodhulp uit tot een bedrag van $ 5000 USD per host (afhankelijk van wat ze nodig hebben).

  Moet ik het bedrag dat ik aan noodhulp ontvang later terugbetalen?
  Er zijn aan deze noodhulp geen voorwaarden verbonden. Je hoeft dit bedrag niet terug te betalen en kunt zelf bepalen waar je het voor gebruikt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of het bedrag fiscaal aftrekbaar is of in aanmerking komt voor een belastingvoordeel.

  Op basis waarvan maken jullie de keuze welke host het zwaarst getroffen is?
  We begrijpen dat deze informatie complex en gevoelig is, daarom hebben we duidelijke criteria opgesteld om onze keuzes te verantwoorden. We bekijken de gemiddelde inkomsten van hosts, zodat we de hosts kunnen uitnodigen die in vergelijking met hun inkomsten van vorig jaar in dezelfde periode het meest zijn misgelopen. Vervolgens bekijken we de aanvragen van de hosts om beter te begrijpen wat voor hen de gevolgen van deze misgelopen inkomsten zijn.

  Kan ik aanspraak maken op zowel de $ 250 miljoen USD aan steun als het hulpfonds voor Superhosts?
  Ja. We hebben $ 250 miljoen USD gereserveerd om iedereen te ondersteunen die een accommodatie verhuurt en financieel getroffen is door annuleringen vanwege COVID-19. Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toegezegde $ 250 miljoen USD

  Waarom komen niet alle Superhosts hiervoor in aanmerking?
  We willen zoveel mogelijk hosts helpen, maar alleen als dat zin heeft. Wereldwijd zijn er honderdduizenden Superhosts. Veel mensen in onze community hebben last van de gevolgen van COVID-19, en momenteel zetten we dit hulpfonds voornamelijk in voor Superhosts die qua inkomsten het hardst zijn getroffen.

  Airbnb bepaalt aan de hand van twee criteria welke Superhosts als eerste in aanmerking komen: hoelang ze al Superhost zijn en hoe groot hun inkomstenderving is. Airbnb bepaalt dit naar eigen goeddunken. We hebben nog meer hulpprogramma's voor hosts, zoals de $ 250 miljoen USD die we hebben gereserveerd om de kosten van annuleringen vanwege COVID-19 te helpen dragen.

  Bovendien hebben we er samen voor gezorgd dat Airbnb-hosts gebruik kunnen maken van het COVID-19-stimuleringspakket van de Amerikaanse overheid. We willen je graag zo goed mogelijk informeren over de beschikbare financiële ondersteuning. Daarom verzamelen we op dit moment informatie over de ondersteunende maatregelen die in de verschillende landen zijn genomen. Al deze informatie zetten we opAirbnb.com/COVID.

  Wat is er veranderd in de planning?
  We hebben onze planning moeten aanpassen vanwege veranderingen in onze organisatiestructuur. We zijn momenteel alle uitnodigingen en steunaanvragen aan het verwerken en sturen ook nog steeds nieuwe uitnodigingen naar hosts die mogelijk voor steun in aanmerking komen. De uitnodigingen zijn eind mei verstuurd, een paar weken later dan verwacht. We stellen je geduld op prijs terwijl wij onze collega's ondersteunen en onze plannen bijwerken.

  Wat zijn andere manieren om financiële steun te krijgen?
  Als Airbnb-host kom je mogelijk in aanmerking voor financiële bijstand van je nationale overheid of gemeente. We hebben op een rijtje gezet welke regelingen in jouw land of regio worden aangeboden. In het Informatiecentrum vind je meer informatie over de financiële steun voor hosts.

  De informatie in dit artikel kan sinds de publicatie gewijzigd zijn.

  Samenvatting

  • Superhosts en hosts van Airbnb-ervaringen die vanwege COVID-19 minder inkomsten hebben, konden zich aanmelden voor hulpsubsidie.

  • Er is $ 16,8 miljoen USD toegekend.

  • Het hulpfonds voor Superhosts is vanaf vandaag niet meer beschikbaar voor hosts van accommodaties

  • Voor hosts van ervaringen zijn steunbetalingen beschikbaar die in de maand september worden uitgekeerd

  • Lees verder in onze complete handleiding voor verhuren tijdens COVID-19
  Airbnb
  9 apr. 2020
  Was dit nuttig?