Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe we zorgen dat hosts een stem krijgen

  Maak kennis met de Adviesraad van hosts en het fonds voor Airbnb-hosts.
  Door Airbnb op 30 okt. 2020
  7 min. lezen
  Bijgewerkt op 28 apr. 2021

  Met de beursgang van Airbnb in het vooruitzicht besteden we extra veel aandacht aan onze samenwerking met hosts. In samenwerking met actieve hosts uit de hele wereld hebben we een programma ontwikkeld om hosts formeel een stem te geven. Verder krijgen hosts de kans om in het succes van ons bedrijf te delen.

  Het programma bestaat uit twee even belangrijke onderdelen:
  • De Adviesraad van Airbnb-hosts: een diverse groep Airbnb-hosts die regelmatig namens alle hosts overlegt met het management van Airbnb om ervoor te zorgen dat hun ideeën worden gehoord
  • Het Fonds voor Airbnb-hosts: een fonds dat we nu en in de toekomst gaan gebruiken om in de ideeën van hosts te investeren en dat we in eerste instantie uit 9,2 miljoen Airbnb-aandelen financieren

  Dat we jullie een stem geven, houdt in dat we gaan investeren in programma's en initiatieven ter ondersteuning van de community van hosts en jullie laten meedenken over de volgende stappen die we als bedrijf willen zetten.

  Hieronder zie je het antwoord op een aantal vragen die jullie vast hebben.

  Wat is de rol van de Adviesraad van hosts? Wat kunnen zij beïnvloeden?
  De Adviesraad fungeert als spreekbuis voor Airbnb-hosts bij het management van Airbnb. De leden van de Adviesraad en Airbnb hebben naar verwachting eens in de maand overleg en elk jaar een officiële raadsvergadering met het management van Airbnb. Daarbij kunnen ze voorstellen uit de community van hosts presenteren. Zij houden verder de community op de hoogte van de zaken die er worden besproken.

  Een van hun belangrijkste taken is dat ze ons input geven over hoe we het Fonds voor Airbnb-hosts volgens hen het beste kunnen inzetten. Dit kunnen bijvoorbeeld beleidswijzigingen, beurzen of nieuwe productconcepten zijn. De Adviesraad van hosts kan ook nog meepraten over de doelstellingen en langetermijnplannen van Airbnb.

  Wie komen er in de Adviesraad van hosts en hoe zijn deze personen gekozen?

  Voor 2021 zal de Adviesraad uit tien tot vijftien leden uit ons Hostleidersprogramma bestaan, onder wie hosts die actief zijn in ons Communitycentrum. Er werd gezorgd voor een diverse vertegenwoordiging van regio, ras, geslacht, sociaaleconomische achtergrond en type host.

  Hun eerste termijn duurt een jaar en zij zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de criteria en de selectieprocedure voor toekomstige leden van de Adviesraad. We hopen ze aan het einde van dit jaar aan jullie voor te stellen.

  Hoe vertegenwoordigt de Adviesraad van Airbnb-hosts mij bij het management van Airbnb?
  De Adviesraad zorgt ervoor dat hosts een stem krijgen.

  • De Adviesraad is de officiële link tussen de Airbnb-hosts en het management van Airbnb. De leden nemen deel aan maandelijkse vergaderingen met Airbnb en een jaarlijkse raadsvergadering waarin ideeën van hosts naar voren worden gebracht.
  • Ze delen de beslissingen en ontwikkelingen van deze vergaderingenregelmatig met hun achterban.
  • De allereerste groep bepaalt ook het selectieproces voor toekomstige leden van de Adviesraad van hosts en werkt een officieel proces voor het verzamelen van ideeën van hosts uit.
  De Adviesraad van hosts bouwt voort op de lopende feedbacksessies en workshops die we hebben gehouden om jullie input te verzamelen en zorgt ervoor dat jullie stem gehoord wordt. Daarom willen we dat de leden van de Adviesraad kunnen meepraten over belangrijke onderdelen van het programma. We ontmoeten de leden van onze eerste Adviesraad aan het einde van het jaar, want we willen dat zij vanaf het begin invloed kunnen uitoefenen.

  Hoe kan ik een idee indienen? Hoe weet ik of mijn idee daadwerkelijk wordt overwogen?
  We werken samen met de eerste Adviesraad van hosts aan een officieel proces voor het aandragen van ideeën, die vervolgens tijdens officiële raadsvergaderingen aan het management van Airbnb worden voorgelegd. Meer details volgen zodra de leden van de Adviesraad bekend zijn.

  Wat is een schenking?
  Een schenking is een financiële entiteit die wordt gebruikt om fondsen (in dit geval aandelen) weg te zetten voor specifieke doelen of programma's die door een organisatie worden gespecificeerd. Non-profitorganisaties en universiteiten maken vaak gebruik van dit soort fondsen.

  Ze beschikken zo over langdurige steun doordat de zogenaamde hoofdsom (in dit geval is het doel $ 1 miljard USD) wordt vastgezet. Van de rente of groei van die hoofdsom (voor zover aanwezig) worden investeringen gedaan.

  Een voorbeeld. Een universiteit kan een fonds hebben van 100 miljoen dollar, dat elk jaar met vijf procent toeneemt door rente. De universiteit heeft dan per jaar vijf miljoen dollar beschikbaar om zaken als studiebeurzen van te betalen, zonder dat het fonds leegloopt.

  Wat is het fonds voor Airbnb-hosts?
  Als Airbnb succes heeft, moeten hosts kunnen delen in dat succes. Het fonds voor hosts is door Airbnb opgericht en we verwachten dat het in eerste instantie zal worden gefinancierd met 9,2 miljoen aandelen van Airbnb. Als en wanneer dit een waarde van $ 1 miljard USD heeft bereikt, zijn we van plan om alles boven die grens te gebruiken om programma's en voorstellen te financieren die hosts op Airbnb ondersteunen.

  Tijdens het vormgeven van dit programma gaven hosts aan dat er ruimte voor flexibiliteit moet zijn. We vragen de community van hosts daarom om nieuwe ideeën en feedback over hoe het fonds kan worden gebruikt. Daarom kan het ook zijn dat de programma's die we van jaar tot jaar financieren op basis van die feedback veranderen.

  Hoe wordt het geld van het fonds verdeeld?
  Het fonds is in het leven geroepen om hosts ten goede te komen. De verdeling van fondsen in een bepaald jaar zal worden bepaald op basis van de feedback van hosts en onze Adviesraad van hosts. Denk bijvoorbeeld aan een kleine groep hosts die hulp nodig hebben, een bepaalde mijlpaal hebben bereikt of hebben geïnvesteerd in een nieuw product waar iedereen baat bij heeft.

  Voorbeelden van potentiële programma's die uit de workshops voor hosts naar voren kwamen, zijn:

  • noodfondsen voor hosts in tijden van crisis
  • investeringen in nieuwe producten die het succes van hosts ondersteunen
  • een jaarlijkse uitbetaling aan een klein groepje hosts dat zich hard maakt voor de missie van Airbnb
  • subsidieprogramma's voor de onderwijskosten voor hosts en hun gezinnen

  Dit programma zal flexibel zijn. Op basis van de lessen die we hebben getrokken uit het hulpfonds voor Superhosts in 2020 kunnen hosts elk jaar meebepalen hoe de fondsen worden geïnvesteerd in de community.

  We willen dat de Adviesraad van hosts meteen vanaf de oprichting invloed kan uitoefenen. Tegen het einde van het jaar willen we daarom met hen overleggen over onze aanpak.

  Wie bepaalt wat er met het geld wordt gedaan?
  Het is de bedoeling een duurzaam fonds op te zetten dat ten goede komt aan hosts en dat door hun ideeën en feedback wordt vormgegeven. Hoewel Airbnb uiteindelijk als enige beslist hoe we het geld gaan verdelen, houden we daarbij rekening met het advies en de feedback van de community van hosts.

  De Adviesraad van hosts komt regelmatig bijeen met het management van Airbnb, onder meer tijdens officiële raadsvergaderingen waar ideeën uit de hostcommunity worden besproken.

  Als Airbnb zelf het laatste woord heeft over waar het geld naartoe gaat, hebben hosts dan wel echt zeggenschap over waar geld aan uitgegeven wordt?
  Dit programma wordt alleen een succes als hosts zich erdoor gesterkt en gesteund voelen. We zien het dan ook als een onderdeel van een groter geheel. Het is onze bedoeling om een reeks programma's te creëren die hosts een stem, een formeel voorstelproces en een zinvol fonds geven. Zo geven we vorm aan hoe we in de loop van de tijd in onze community van hosts investeren.

  Hoewel Airbnb als enige over alle investeringen zal beslissen, zullen de voorstellen die we financieren afkomstig zijn van of vormgegeven worden door onze hosts.

  Waarom wachten jullie tot het fonds $ 1 miljard USD waard is voordat er geld uit wordt opgenomen?
  Het fonds is een langetermijninvestering in onze hosts en het is de bedoeling dat dit beschikbaar is zolang als Airbnb bestaat. We willen niet alleen de hosts van nu kunnen ondersteunen, maar ook hosts die in de toekomst lid worden van de Airbnb-community.

  Als het fonds eerst groeit tot $ 1 miljard USD, geeft dat ons meer mogelijkheden om er in de toekomst nieuwe voorstellen en programma's van te betalen, zodat we kunnen garanderen dat er op de lange termijn geld is voor ideeën van hosts.

  We houden je regelmatig op de hoogte van de waarde van het fonds en tot we de drempel van één miljard bereiken, blijven we feedback en voorstellen van de community verzamelen en financieren zoals we dat nu ook doen.

  Wat als de waarde van het fonds afneemt of nooit de $ 1 miljard USD haalt?
  We hopen dat het fonds een waarde van $ 1 miljard USD bereikt en dat we na verloop van tijd extra aandelen kunnen inbrengen, tot in totaal twee procent van de waarde van het bedrijf.

  In de tussentijd blijven we in ideeën en voorstellen van de community van hosts investeren zoals we nu ook al doen, met de hulp en invloed van onze Adviesraad van hosts.

  Wat zijn de communitybeurzen van Airbnb en hoe werken ze?
  We zijn van plan om elk jaar $ 10 miljoen USD aan beurzen te schenken, al voordat het fonds een waarde van $ 1 miljard USD bereikt. Dit zijn rechtstreekse schenkingen van Airbnb om non-profitorganisaties of initiatieven in de lokale gemeenschap van hosts te steunen. De Adviesraad van hosts kan op basis van de feedback van hosts invloed uitoefenen op wie we gaan steunen.

  Hoe hebben jullie deze initiatieven ontwikkeld?
  We hebben deze initiatieven ontwikkeld op basis van de uitgebreide feedback van hosts. We hebben in 2019 en 2020 feedback verzameld tijdens een aantal workshops en focusgroepen met veel verschillende hosts. De volledige omvang van deze initiatieven wordt in samenwerking met hosts vastgesteld. Deze sluiten niet alleen aan bij onze visie, maar zijn een direct resultaat van onze workshops met hosts in het afgelopen jaar.

  Airbnb
  30 okt. 2020
  Was dit nuttig?