Tree house RamonaTree house Ramone
Fairytale tree house " Ramona "and beautiful cave
Verhuurd door Matjaz
Matjaz is de verhuurder.
4 gasten
1 slaapkamer
2 Bedden
1 bad
4 gasten
1 slaapkamer
2 Bedden
1 bad
Geef het aantal volwassenen aan.
Volwassenen
1
Geef het aantal kinderen aan.
Kinderen
leeftijd 2 - 12
0
Geef het aantal baby's aan.
Baby's
Jonger dan 2
0
Maximaal 4 gasten. Baby's tellen niet mee in het aantal gasten.
Je wordt nog niets in rekening gebracht

This eco-friendly TREE HOUSE-Matjazeva ponudba with a small kitchenette (running water) equipped with a stove, seating area . Tee house has really fast internet. Refrigerator and water running water with shower and toilet and very fast internet. Nature reduces stress, lowers blood pressure and improves immunity.

De ruimte

Ik nodig u graag uit naar mijn milieuvriendelijke TREE HOUSE met een kleine uitgeruste kitchenette en een mooie zithoek, slaapkamer, internet, grote tv, douche en toilet. In de prijs ook huis op de grond met externe badkamer (jakuzzi) gelegen in het huis hieronder. Het sprookjeboomhuis gelegen in een prachtig bos en een wandeling naar de spectaculaire Taborska grot! Zie onderstaande foto's. Je zou daar ook te voet kunnen komen, dat zou slechts 10 minuten lopen of alternatieven, je kunt mijn fietsen gebruiken en geniet van de rit. Kijk ernaar uit om van je te horen en laat je sprookjesvakantie beginnen! Accommodaties die zijn gemaakt, zijn gemaakt van natuurlijke materialen (hout, stro, aarde, steen, was, ...), die in de omgeving gevonden worden en daarom het beste geschikt zijn voor de woonplaats. Boomhuis is in de top 20 boomhuizen in de wereld! Ik ben zo trots! (URL HIDDEN) In de prijs zijn ook Fairytale houten huis op dezelfde locatie https://www.airbnb.com/rooms/4474355 -bedekkingen -handdoeken Toeristenbelasting -een welkom eten, voor ontbijt -Zeer snel draadloos internet -wasmaschine (voor kleding) Massagebad (jakuzzi) Ik bouwde het met liefde! Huis "Ramona" Ik bouwde voor alle seizoenen. Winter lente zomer herfst In de oude tijd, toen we nog steeds in nauwere contacten met de natuur leefden, waren huizen nog veel kleiner, maar toch comfortabel, mooi, droog en gereguleerd. Serveer als een man in plaats van een man die hem dient, zoals dat vandaag gebeurt. Huis, dat ik heb gebouwd is voor liefhebbers, liefhebbers van open ramen in liefde voor de natuur, prachtig uitzicht en vrijheid. Het betekent ook goedkope, zo niet gratis thuis dat u zich kan veroorloven. Als zo'n man naar huis gaat, met de tijd zelf gerecycled, gecomposteerd, Dat soort vrijheid is geen afval in de natuur. Toen ik het huis bouwde volgde ik: - Gebruik oude materialen, hernieuwbare milieu- - De keuze van natuurlijke materialen - Het hele huis is van hout en heeft een mooie omgeving en natuurbomen - Een positieve houding ten opzichte van natuurbomen, zuiverheid en behoud van ... Boomhuis gemaakt van natuurlijk materiaal-hout in een natuurlijke omgeving. Het gebruik van hout is milieuvriendelijk en kan geen ecologische rampen veroorzaken. Huis is bruingroen (zoals een huis dat de moeder bezit) en heeft geen invloed op de omgeving. ,, socialiseren met hun collega's, vrienden, afschrikken ze van computers - computerspelletjes, telefoons ... Tegelijkertijd moedigen de houding aan de natuur aan, authentieke spellen en leren over de natuur en een terugkeer naar de traditionele waarden-praat, oprechtheid, orde In de natuur, een gezond milieu, schone lucht .... Het huis dat ik gebouwd heb voor mijn neef Vid. Het idee om in een boom te leven komt voort uit religie, filosofie en mythologie van het oude Volkeren uit het oude Egypte naar China en Midden-Amerika. De boom is als een emanatie van het zeer prachtige. Vanwege hun grootte, sterkte, lengte En de diversiteit van levensvormen vormen het onderwerp van eindeloze inspiratie en bewondering. Met wortels in de aarde en takken in de lucht vertegenwoordigt de fysieke band tussen Hemel en aarde (en symbolische band tussen hemel en hel). De boom is een sterk rolmodel, een inspiratie voor de opbouw van oude bouwstructuren; Zonder bomen zou waarschijnlijk niet zonder pijlers zijn, geen tempels in vroege architectuur. boom Vertegenwoordigt een model van de gotische architectuur. De natuur is de meest complete en creatieve ontwerper. Daarom is het een onuitputtelijke bron van inspiratie Kunstenaars, ontwerpers en architecten, die altijd imiteren Deze onbetaalbare creaties. Ik creëerde een kunstwerk boomhuis "Ramona" De muur van het huis vestigt de aandacht op de problemen van bossen. De satellietbeelden zijn duidelijk dat alles sneller het grootste bos in de wereld verdwijnt, het Braziliaanse regenwoud. Hij noemde ook de longen van de planeet, die meer dan 20 procent zuurstof op aarde produceert. In Ramona zorg dat: energie besparen Zorg voor netheid -afval geclassificeerd -positieve vibraties -Het huis heeft hoge energie die werd gemeten met professionele gereedschappen en dient daarom als een uitzonderlijke gezonde plek om uw eigen energieke vibe te versterken. Zoals in het lied van Ramones is gezegd: "Too though to die." -Midentaal milieu voor iedereen die "uit de realiteit" moet ontsnappen. Vind je innerlijke vrede in deze prachtige, prachtige plaats. Laat je hart slagen in het natuurlijke ritme van de boombroer en zus Julia en Jacob. -Het huis accepteert u met zijn charme, warmte en armen en het hart is open. Adem met de natuur, wees ervan bewust dat we afhankelijk zijn van de natuur, niet van technologie! Dit is gewoon Enkele redenen waarom ik TREE HOUSE RAMONA bouwde Speciale dank gaat naar Stefano JANČAR, Sedat Dzefarovski, Maja Volaj, Lojz-kawboy, Rafael, Luke, buurman Andrej S, Zivkovic Family (Sircelj) Zonder jou, zou Maki en Ramona niet lachen -Electriciteit is beschikbaar in het huis Er is stromend water -oven, koffiezetapparaat, smal koelkast, toilet, douche - de prijs is inclusief jacuzzi en toilet, gelegen op 5 meter afstand in het hoofdgebouw. - Grote plazma tv met veel kanalen beschikbaar - Grote koffietafel op Afrikaanse drum. -big terras met pittoresk uitzicht -nice rode hoofddeur. Met historische achtergrond van oude burgers. -Het voor warme dagen -Een de kleine geur van de zee heeft zijn weg naar dat huis gevonden, op de grond kun je schelpen vinden die om de boom liggen. Er zijn 12 schelpen om de perfecte energie, ook op numerieke wijze, energiek op te zetten. -natuur en de perfecte "feng shui" accommodatie is in elk detail gevoeld, je zou het absoluut niet betreuren je besluit om je vakantie hier te plannen. -Tree takken op de muren zijn speciaal gevuld met energie. Je moet de plek bezoeken om haar magie te voelen. Dichtbij het boomhuis 5 m. Is een ander gebouw waar je Jakuzzi kunt gebruiken, of .en zijn in de prijs inbegrepen. Adem met de natuur, wees ervan bewust dat we afhankelijk zijn van de natuur, niet van technologie! Controleer ook samo regels :) BOOMHUIS RAMONA Bent u op zoek naar wat rust en stilte? Heeft u voorkeur aan het luisteren naar vogels die in de natuur zingen om in een geïndustrialiseerde stad te leven? Wil je wegwerken van beton? Veel groen, veel rust op een rustige locatie en op slechts 18 minuten van het prachtige Ljubljana Geniet van het BOOMHUIS en de zangvogels en .......... Vergeet niet dat je in de natuur bent en je het verantwoordelijk en respectvol moet behandelen ................. ....... ........ Hieronder vindt u een aantal regels over hoe u met het huis kunt omgaan. Ik voeg een aantal zeer nuttige informatie toe ........ 1.Het gedrag is geschikt voor de natuur (niet te luide muziek) 2.Responsibility voor jezelf, (drink niet te veel, respecteer bomen,,. ,,) 3.Wanneer u het huis 2 keer verlaat, controleer of u elektriciteit hebt. De hoofdschakelaars moeten uit zijn 4.Over gecontroleerde elektriciteit 5.Rule-inbegrepen kan één apparaat tegelijk zijn (bv. Alleen verwarming of oven alleen oven .. lampen kunnen altijd werken .. :)) 6.Wanneer u het huis verlaat, controleer het opnieuw als u de stroom uitzet 7.Lees het document (disclaimer) 8.De lade is een lamp die gebruikt kan worden om op de trap te lopen 9. Bij slecht weer / storm, bliksem / verplaats het huis naar de grond. 11. Geniet van het bedrijf van twee bomen broers en zussen Jakob en Juliet 12.Sluit ook de hoofdpoort (kleine sleutel) elke keer dat u komt of gaat Paarden, groene natuur, bomen, heuvels, mogelijkheid van lange wandelingen in de ongerepte natuur. De plaats is een uitstekende basisplaats voor het ontdekken van alle schoonheden, natuurlijke en colturale bezienswaardigheden die Slovenija te bieden heeft.
translated by Google

I'm happy to invite you to my eco-friendly TREE HOUSE with a small equipped kitchenette and a lovely sitting area, bedroom, internet, big tv ,shower and toilet.

In the price also house on the floor with external bathroom (jakuzzi) located in the house below . The fairy tale tree house located in a beautiful forest and a hike away to spectavcular Taborska Cave! See the pictures below. You could get there by foot as well which would take only 10 min walk or alternitevely you can use my bikes and enjoy the ride. Look forward to hearing from you and let your fairytale holiday begin !

Accommodations that are created, they are made from natural materials (wood, straw, earth, stone, wax, ...), which are found in the vicinity and are therefore best suited for the place of residence.

Tree house is in the top 20 tree houses in the world! Im so proud!
(URL HIDDEN)

in the price also include Fairytale wooden house which is at the same location

https://www.airbnb.com/rooms/4474355


-Bed covers
-towels
-Tourist tax
-a welcome food –for breakfast
-very fast wireless internet
-washing maschine (for clothes)
-massage bath (jakuzzi)

I built it with LOVE!

House "Ramona" I built for all seasons. Winter spring, summer, autumn
In the old days, when we still lived in closer contact with nature were homes still much smaller, but still comfortable, nice, dry and regulated. Serve as a man instead of a man serving him, as is happening today.
House, which I have built is for lovers, enthusiasts of open windows in love with nature, beautiful views and freedom.
It also means cheap, if not free home that you can afford each. If such a man leaves home, with time itself recycled, composted, That kind of freedom is no trash in nature.

When I built the house I followed:
- Use old materials, renewable eco-
- The choice of natural materials
- The entire house is made of wood and has nice surroundings and nature-tree
- A positive attitude towards nature-trees, purity and preserving ...
Tree house made from natural materials-wood in a natural environment.
The use of wood is environmentally friendly and can not cause ecological disasters. House is brown green (like a house which owns the mom) and does not interfere with the surroundings.
,,,socializing with their peers, friends, deter them from computers - computer games, phones ... At the same time encourage the attitude to nature, authentic games and learn about nature and a return to traditional values-talk , sincerity, order in nature, a healthy environment, clean air ....
The house I built for my nephew Vid.

The idea of living in a tree stems from religion, philosophy and mythology of ancient
peoples from ancient Egypt to China and Central America.
The tree is like an emanation of the very magnificent. Because of their size, strength, length
and the diversity of life forms constitute the subject of endless inspiration and
admiration. With roots in the earth and branches in the air represents the physical link between
heaven and earth (and symbolic link between heaven and hell).
The tree is a strong role model, an inspiration for the creation of ancient building structures;
without trees probably would not be without pillars are not temples in early architecture. tree
represents a model of Gothic architecture.
Nature is the most complete and creative designer. Therefore, it is an inexhaustible source of inspiration
artists, designers and architects, who always resort to imitation
these priceless creations. I created a work of art tree house "Ramona"


The wall of the house draws attention to the problems of forests. The satellite imagery is clear that all disappearing faster largest forest in the world, the Brazilian rain forest. He also called the lungs of the planet, as produces more than 20 percent of oxygen on Earth.

In Ramona care that:
save energy
care for cleanliness
-waste classified
-positive vibrations
-the house has high energy which was measured with professional tools and therefore serves as a exceptional healthy place to strengthen your own energetic vibe.
As it has been said in Ramones song :"Too though to die."
-Meditional enviroment for everyone who needs "escape" from reality. Find your inner peace in this beautiful, stunning place.
Let your heart beats in the natural rhythm of the tree brother and sister Julia and Jacob.
-The house will accepted you with its charm, warmth and arms and heart wide open.
Breathe with nature, be aware that we depend on nature, not technology!

This is just some of the reasons why I built TREE HOUSE RAMONA
special thanks goes to Stefano JANČAR, Sedat Dzefarovski, Maja Volaj, Lojz-kawboy, Rafael, Luke, neighbor Andrej S, Zivkovic Family (Sircelj) Without you, Maki and Ramona would not laugh

-Electricity is available in the house
-There is running water
-oven, coffe maker, smal fridge, toilet, shower
- the price includes jacuzzi and toilet, situated 5 metres away in the main house.
- big plazma tv with many channels available
- big coffe table on African drum.
-big terasse with picturesque view
-nice red main door. with historical background from old citizens.
-Vent for hot days
-even the little smell of seaside has found its way to that house, on the ground you can found seashells putted around the tree. There is 12 shells to energetically established the perfect energy even in the numerological way.
-nature and the perfect "feng shui" accomodation is feeled in every detail, you absolutely would not regret your decision to plan your holidays here.

-Tree branches on the walls are specially filled with energy. You must visit the place to feel her magic.

Near the tree house 5 m. is another building where you can use Jakuzzi, or .and its include in the price.
Breathe with nature, be aware that we depend on nature, not technology!
Please check also samo rules:)

TREE HOUSE RAMONA
Are you looking for some peace and quiet?
Prefer listening to birds singing in the nature to living in an industrialized city ? You want to move away from concrete? A lot of green, a lot of peace in a quiet location and only 18 minutes away from the beautiful Ljubljana

Enjoy the TREE HOUSE and the singing birds and.......... Do not forget you are in nature and you should handle it responsibly &respectfully........................
........Below are some rules about how to deal with the house. I enclose some very useful information........

1.The behavior appropriate to the nature (not too loud music)
2.Responsibility for yourself,(dont drink too much, respect trees, ,.,,)
3.When you leave the house 2 times check whether you're out electricity. The main switches must be OFF
4.Once verified electricity
5.Rule-included can be one device at a time (eg. Only heater or oven only oven ..lights can work all the time..:))
6.When you leave the house, check again if you turn OFF electricity
7.Read the document (disclaimer)
8.The drawer is a lamp that can be used for walking down the stairs

9. in case of bad weather / storm, lightning / move the house to the ground.
11.Enjoy the company of two trees brothers and sisters Jakob and Juliet
12.Close also the main gate (small key ) everytime you come or go

horses, green nature, trees, hills, possibilty of long walkings in unspoiled nature. the place is excellent "base spot" for discovering all of the beauties, natural and coltural sights that Slovenija has to offer.

Toegang voor gasten

-toilet and shower on the tree house
-free fast internet-unlimited
-Tv with more than 80 tv channels
-house on the floor and tree house

Very good and cheep Hallo Pizza Kovacija
+(PHONE NUMBER HIDDEN) ..only 8 -10 eur

acces to free wi fi internet: Ramona

Interactie met gasten

Ik nodig u graag uit naar mijn milieuvriendelijke TREE HOUSE met een kleine uitgeruste kitchenette en een mooie zithoek, slaapkamer, douche, toilet internet, grote tv en toilet. Het sprookjeboomhuis gelegen in een prachtig bos en een wandeling naar de spectaculaire Taborska grot! Zie onderstaande foto's. Je zou daar ook te voet kunnen komen, dat zou slechts 10 minuten lopen of alternatieven, je kunt mijn fietsen gebruiken en geniet van de rit. Kijk ernaar uit om van je te horen en laat je sprookjesvakantie beginnen!
translated by Google

I'm happy to invite you to my eco-friendly TREE HOUSE with a small equipped kitchenette and a lovely sitting area, bedroom,shower, toilet internet, big tv and toilet.
The fairy tale tree house located in a beautiful forest and a hike away to spectavcular Taborska Cave! See the pictures below. You could get there by foot as well which would take only 10 min walk or alternitevely you can use my bikes and enjoy the ride. Look forward to hearing from you and let your fairytale holiday begin !

Andere dingen waar je op moet letten

In de prijs is ook huis op de flor met jakuzzi 3 slaapkamers, grote keuken tv .... Zorg voor natuur en natuur zorgt voor u ..... Hier is hoe bomen een verschil maken: Bomen verbeteren de luchtkwaliteit door zuurstof te produceren. Ze bewaren ook koolstof, waardoor schadelijke bijproducten van fossiele brandstof verbranden. Ze modereren de effecten van zon en wind, en ze reinigen de lucht door stof, pollen en andere verontreinigende stoffen op te vangen. Geplant in de juiste plaatsen rond gebouwen, kunnen bomen de kosten van de airconditioning aanzienlijk verminderen. Dit betekent minder Freon, een ontvlambare en geurloze chemische stof die wordt afgegeven door airconditioners. Het wordt beschouwd als schadelijke effecten op de ozonlaag. Bomen verhogen eigendomswaarde. Bomen genereren banen en leveren grondstoffen voor gebouwen, kranten, boeken, enz. Ze zijn hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en recyclebaar. Ze bieden onderdak en eten voor het wild, zoals vogels, eekhoorns en insecten. Bomen maken mensen goed voelen. Werknemers zijn meer productief wanneer ze bomen langs hun pendelroutes en hun kantoorvensters zien. Landschappen die bomen bevatten, helpen ons ontspannen, lagere hartslag en stress verminderen.
translated by Google

In the price is also house on the flor with jakuzzi 3 bedrooms , big kitchen TV....
caring for nature and nature will take care of you.....
Here’s how trees make a difference:
Trees improve air quality by producing oxygen. They also store carbon, offsetting harmful byproducts of fossil-fuel burning.
They moderate the effects of sun and wind, and they clean the air by trapping dust, pollen and other pollutants.
Planted in the right places around buildings, trees can significantly reduce air-conditioning costs. This means less Freon, an inflammable and odorless chemical emitted from air conditioners. It is considered to have damaging effects to the ozone layer.
Trees increase property value.
Trees generate jobs and contribute raw materials for buildings, newspapers, books, etc. They are renewable, biodegradable and recyclable.
They provide shelter and food for wildlife such as birds, squirrels and bugs.
Trees make people feel good. Workers are more productive when they see trees along their commute routes and from their office windows.
Landscapes that include trees help relax us, lower heart rates and reduce stress.


Voorzieningen
Huisdieren toegestaan
Lift
Ontbijt
Parkeergelegenheid

Slaapkamerindeling
Slaapkamer 1
1 kingsize bed, 1 eenpersoonsbed
Gemeenschappelijke ruimtes
1 sofa

Huisregels
Niet roken
Inchecktijd is flexibel
Uitchecken voor 13:00

The wall of the house draws attention to the problems of forests. The satellite imagery is clear that all disappearing faster largest forest in the world, the Brazilian rain forest. He also called the lungs of the planet, as produces more than 20 percent of oxygen on Earth.

In Ramona care that:
save energy
care for cleanliness
waste classified

Enjoy the TREE HOUSE and the singing birds and.......... Do not forget you are in nature and you should handle it responsibly &respectfully........................
........Below are some rules about how to deal with the house. I enclose some very useful information........

1.The behavior appropriate to the nature (not too loud music)
2.Responsibility for yourself,(dont drink too much, respect trees, ,.,,)
3.When you leave the house 2 times check whether you're out electricity. The main switches must be OFF
4.Once verified electricity
5.Rule-included can be one device at a time (eg. Only heater or oven only oven ..lights can work all the time..:))
6.When you leave the house, check again if you turn OFF electricity
7.Read the document (disclaimer)
8.The drawer is a lamp that can be used for walking down the stairs
9.You can use the wc toilet is in the house but I recommend more comfortable in the house on the ground. There is a toilet and a Jacuzzi-all you can use is included in the price
(website hidden) case of bad weather / storm, lightning / move the house to the ground.
11.Enjoy the company of two trees brothers and sisters Jakob and Juliet
12.Close also the main gate (small key ) everytime you come or go


Annuleringen

1 Recensie

Gebruikersprofiel Paola
augustus 2016
Accoglienza perfetta anche se non abbiamo conosciuto l host ma la madre che non parla né l inglese né l italiano ma é gentile. Posto incantevole nella natura ma purtroppo Mai visto uno standard qualitativo così povero, le condizioni igieniche sono veramente deprecabili, da controllo sanitario, da vergognarsi, L'immagine di AirB&B ne risulta gravemente danneggiata. l'alloggio, sia la casa sull albero che quella a terra molto sporchi, sicuramente mai pulito tra un ospite e l'altro ma nemmeno a cambio stagione. Nell casa sull albero materassi vecchi e polverosi, frigo con muffa. Un po' meglio la casa a terra ma sporco a terra vecchio, residui di cibo e polvere, sanitari da disinfettare... tutto da pulire. Bicchieri nella credenza unti. Tutto un po' fatiscente e invaso dalle mosche che la notte non fanno dormire. Pochi cuscini rispetto ai posti letto: 1 per 6 persone. Posto non consiglIato con i bambini... La casa sull albero non ha finestre e tende, impossibile arieggiare. Peccato perché i bambini adorano le case sull'albero e la natura...quindi una rovinata e soldi regalati. Alla fine siamo anche stati accusati di non aver pagato. Senza parole
Gebruikersprofiel Matjaz
Reactie van Matjaz:
These guests are the people who take the house into nature for little money and think that they'll have the 5-star hotel. They promised to be in 4 but were 5 people (one additional child without previus notice) and we did not ask him the extra money. They assured to come with the camper and 2 persons will stay in a camper and only 2 people in the house. But they did not arrive in a camper and they were all in both houses. They have moved the objects in the house and also a heavy trunk we've found in the house on the tree. They burned the pieces of oak hardwood (we suppose that they had the fire access night and day) without asking course (and without payment or at least a "thank you"). They have made unormously big ammount of waste. We gave vegetables from our own production and other things like household bread and they did not appreciate anything. So the next time I recommend to this people not to take home in nature. And to appreciate other people work and time... In Italian: Questi ospiti rappresentano la gente che prende la casa in natura per pochi soldi e pensa di avere il hotel di 5 stelle. Hanno promesso di essere in 4 ma erano in 5 persone (un bambino in più) e non gli abbiamo chiesto i soldi in più. Hanno assicurato di venire con il camper e che 2 persone staranno in camper e in casa solo 2 persone. Alla fine non sono arrivato in camper e sono stati tutti in entrambe le case. Hanno spostato i oggetti in casa ed anche un tronco pesante abbiamo trovato in casa sul albero. Ci hanno bruciato i pezzi di legno pregiato di rovere (dovevano avere il fuoco accesso notte e il giorno) senza chiedere naturalmente (e senza pagare). Hanno fatto tantissimi rifiuti. Gli abbiamo regalato verdure dalla nostra produzione e altre cose come panne domestico e non hanno apprezzato niente. Quindi per la prossima volta vi consiglio di non prendere casa in natura.
augustus 2016

Deze verhuurder heeft 27 recensies voor andere ruimtes.

Bekijk andere recensies
Grosuplje, SloveniëLid sinds oktober 2012
Gebruikersprofiel Matjaz
Allow me to introduce myself: I am Maki, 36, from Grosuplje Slovenia. I am very sociable, I love meeting new people. I recently lived in London for 2 years. 2 years in Thailand , 2 years in Switzerland..I dont like traveling but working! , and I get a taste of what life is lik…
Talen: Deutsch, English
Responscijfers: 100%
Responstijd: binnen een uur

De buurt

Vergelijkbare advertenties