Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Inclusieve gastvrijheid en het bestrijden van vooringenomenheid

  Deskundigen aan het woord over bevorderlijke strategieën en richtlijnen voor hosts.
  Door Airbnb op 26 dec. 2019
  11 min. lezen
  Bijgewerkt op 14 jun. 2022

  Samenvatting

  • Vooroordelen bestaan grotendeels op onbewust niveau

  • Gebruik objectieve criteria om potentiële gasten te evalueren.

  • Onderneem actie door je uit te spreken en voor iedereen dezelfde maatstaven te hanteren.

  Airbnb gelooft dat reizen bijdraagt aan verbinding tussen mensen en een meer open en inclusievere wereld. Discriminatie is een wezenlijk obstakel voor die verbinding en daarom is het zo belangrijk om dit aan te pakken.

  Om hosts en gasten inzicht te geven in discriminatie en de vooringenomenheid die daaraan ten grondslag ligt, werkte Airbnb samen met de prominente sociale psychologen Dr. Robert W. Livingston van Harvard University en Dr. Peter Glick van Lawrence University. De richtlijnen en praktische tips in dit artikel zijn gebaseerd op hun onderzoek en kennis.

  Vooroordelen versus discriminatie: wat is het verschil?

  'Vooringenomenheid' verwijst naar gevoelens of aannames over een persoon op basis van kenmerken zoals achtergrond, godsdienst, nationaliteit, etniciteit, beperking, geslacht, genderidentiteit, seksuele oriëntatie of leeftijd. 'Discriminatie' is wanneer je je anders gedraagt ten opzichte van iemand op basis van bepaalde eigenschappen van een persoon. Vooringenomenheid leidt niet altijd tot discriminatie, maar vormt meestal de basis van discriminatie.

  Wat zijn impliciete vooroordelen?

  Vooroordelen bestaan grotendeels op onbewust niveau en worden vaak impliciete vooroordelen genoemd.” Impliciete vooroordelen kunnen invloed hebben op de manier waarop we mensen behandelen, waardoor we soms discrimineren zonder het zelfs te beseffen.

  Vooroordelen op basis van geslacht en LGBTQ

  Genderrollen zijn diep geworteld in de samenleving en of we ons ervan bewust zijn of niet, gebruiken de meesten van ons ze als richtlijnen voor hoe mensen zich moeten gedragen. Genderstereotypen hebben aanzienlijke implicaties voor LGBTQ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, twijfelende) mensen, omdat hun identiteit de maatschappelijke normen uitdaagt.

  Wat jouw standpunt wat betreft gender- en LGBTQ-kwesties ook is, het is belangrijk om te onthouden dat iedereen recht op gastvrijheid heeft, ongeacht hun overtuiging of levensstijl.

  De rol van stereotypen

  Een van de manieren waarop vooroordelen zich manifesteren is door stereotypering. Een stereotype is een wijdverbreid maar te eenvoudig of overdreven beeld of idee van een bepaald type persoon. Iedereen gebruikt tot op zekere hoogte stereotypen, soms bewust, soms onbewust. Stereotypering van groepen mensen kan vaak leiden tot discriminerend gedrag, van onbedoelde beledigingen tot extreme gevallen van onrechtvaardigheid.

  Hoe je in actie kunt komen

  Discriminatie gaat in tegen de kernwaarden van Airbnb en is verboden op ons platform. Het is controleerbaar en te vermijden, zelfs als het voortkomt uit impliciete vooringenomenheid.

  Dit zijn de stappen die elke host kan nemen om vooringenomenheid te bestrijden en een meer inclusieve community te creëren:

    • Spreek je uit. Voeg een bericht toe aan je profiel waarin staat dat je deur voor iedereen openstaat. Hiermee toon je gasten niet alleen dat ze welkom zijn, het kan ook andere hosts inspireren om de waarden van diversiteit en inclusie te omarmen.
    • Hanteer voor iedereen dezelfde maatstaven. Evalueer elke potentiële gast aan de hand van objectieve criteria, elke keer weer. Komen bepaalde datums jou bijvoorbeeld goed uit? Heb je voldoende ruimte voor het aantal gasten? Als je deze criteria niet consistent hanteert in elke situatie, kan vooringenomenheid je beslissing beïnvloeden.
    • Neem bewuste beslissingen. Voordat je een gast accepteert of afwijst, moet je jezelf afvragen waarom je een bepaalde beslissing neemt en goed nagaan of die past binnen de criteria die jij voor jezelf gesteld hebt. Zou jij jouw gast persoonlijk durven uitleggen waarom je diegene afwijst?
    • Denk niet in stereotypen. Zoek naar ervaringen en informatie die indruisen tegen stereotypen, want dat is een van de weinige bewezen manieren om impliciete vooringenomenheid af te leren. Verlaat je comfortzone en ontmoet mensen met verschillende achtergronden of uit andere community's. Verwelkom Airbnb-gasten uit allerlei bevolkingsgroepen. Positief contact en sociale interactie zijn een tegengif voor vooringenomenheid.

    Krijg tips waardoor elke gast zich welkom voelt

    De informatie in dit artikel kan sinds publicatie gewijzigd zijn.

    Samenvatting

    • Vooroordelen bestaan grotendeels op onbewust niveau

    • Gebruik objectieve criteria om potentiële gasten te evalueren.

    • Onderneem actie door je uit te spreken en voor iedereen dezelfde maatstaven te hanteren.

    Airbnb
    26 dec. 2019
    Was dit nuttig?