OVERZICHT VERZEKERINGSPROGRAMMA'S VOOR JAPAN

Experience Protection Insurance

Wat is de Experience Protection Insurance?

Ons Experience Protection Insurance-programma biedt hosts van ervaringen een aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel of materiële schade bij gasten of derden als gevolg van een ongeval tijdens een door de host aangeboden ervaring. Ons Experience Protection Insurance-programma dekt hosts niet bij schade of verlies van eigen bezittingen tijdens een ervaring.

Ons Experience Protection Insurance-programma in Japan biedt dekking onder een polis van Sompo Japan Insurance Inc. tegen geen aanvullende kosten voor hosts.

Zie de onderstaande informatie voor meer informatie over het indienen van een betalingsverzoek in het kader van het Experience Protection Insurance-programma.

Landen die onder het programma vallen

Ons Experience Protection Insurance-programma geldt voor hosts over de hele wereld, behalve in rechtsgebieden waar Amerikaanse sanctiewetgeving van toepassing is.

In Japan wordt de Experience Protection Insurance aangeboden onder een aparte verzekering bij Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Er kunnen afwijkende dekkingslimieten en -voorwaarden van toepassing zijn.

Voor welke periode geldt de verzekering?

De huidige polis van het Experience Protection Insurance-programma loopt van 31 juli 2022 tot 31 juli 2023.

Wie komt er in aanmerking voor deze verzekering?

Hosts van ervaringen vallen onder het Experience Protection Insurance-programma als het voorval dat resulteert in wettelijke aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade zich voordoet tijdens een ervaring die binnen de looptijd van de polis door de host wordt aangeboden.

Onder een ervaring wordt verstaan: een activiteit die door een of meerdere hosts van ervaringen via de website of app van Airbnb wordt aangeboden.

Onder een host van een ervaring wordt verstaan: een (rechts)persoon die toestemming heeft gekregen om op de website of app van Airbnb een ervaring te adverteren.

Binnen deze definitie wordt onder een host van een ervaring ook het volgende verstaan:

(i) een derde partij die een programma met een of meer ervaringen voor Airbnb-gasten samenstelt of organiseert, zelfs als deze partij de ervaring niet rechtstreeks aanbiedt; en

(ii) een co-host die diensten in verband met een ervaring verleent, en bepaalde derde partijen die een overeenkomst met de host van de ervaring hebben om een locatie in het kader van een ervaring te bieden.

Beperking van aansprakelijkheid

Ons Experience Protection Insurance-programma geeft recht op dekking tot ¥ 100.000.000 JPY per schadegeval.

Wat valt er niet onder de Experience Protection Insurance?

De voornaamste uitzonderingen op de Experience Protection Insurance zijn:

 • Aansprakelijkheid ten gevolge van een moedwillige handeling van de host
 • Aansprakelijkheid ten gevolge van oorlog, militair geweld door een buitenlandse mogendheid, revolutie, opstand, burgerlijke onrust of gewapende opstand
 • Aansprakelijkheid van familieleden van het huishouden van de host
 • Aansprakelijkheid ten gevolge van een lichamelijke beperking die de werknemer van de host heeft opgelopen tijdens werkzaamheden in relatie tot de host
 • Aansprakelijkheid ten gevolge van afwatering of uitstoot
 • Aansprakelijkheid versterkt door een speciale overeenkomst inzake schadevergoeding tussen de host en anderen
 • Risico's die voortkomen uit nucleaire activiteiten, asbest of verontreiniging
 • Beroepsmatige risico's
 • Aansprakelijkheid ten gevolge van eigendom, exploitatie en onderhoud van een vliegtuig of auto, of eigendom, exploitatie en onderhoud van een vaartuig of voertuig buiten een faciliteit
 • Aansprakelijkheid voor goederen of voedingsmiddelen en dranken die niet langer in het bezit van de host zijn, of andere eigendommen die buiten een faciliteit en niet langer in het bezit van hosts zijn
 • Aansprakelijkheid die voortkomt uit schade aan te leveren materialen, enz.

Verzekeringsclaims

Krijg je kennis van een geval van letsel of materiële schade dat mogelijk onder deze polisvoorwaarden valt? Breng Airbnb dan onmiddellijk op de hoogte.

In dit overzicht van de Experience Protection Insurance staan niet alle termen van de verzekeringspolis. Wil je een kopie van de verzekeringspolis? Stuur dan je Airbnb-accountgegevens naar [Aon Japan Ltd.](mailto: jp.airbnb@aon.com).