Superhost-status: erkenning van het summum van gastvrijheid

Het Superhost-programma beloont de best beoordeelde en meest ervaren hosts van Airbnb en zet die in de schijnwerpers.

Voordelen voor Superhosts

Als Superhost val je meer op, kun je meer verdienen en krijg je exclusieve beloningen. Dat is onze manier om je te bedanken voor je ongekende gastvrijheid.

Verwelkom meer gasten

Opvallen bij gasten kan leiden tot meer reserveringen voor Superhosts en dus ook tot meer inkomsten.

Krijg speciale erkenning

Gasten vertrouwen erop dat Superhosts de allerbeste hosts zijn en zoeken ze speciaal op met behulp van het Superhost-zoekfilter. Onze promotionele e-mails en Superhost-badges helpen Superhosts om nog meer op te vallen.

Exclusieve beloningen

Superhosts verdienen elk jaar dat ze de Superhost-status weten te behouden een Airbnb-tegoedbon van $ 100 USD. Als ze een nieuwe host doorverwijzen om zich aan te melden, krijgen Superhosts nog eens 20% extra bovenop de gebruikelijke doorverwijzingsbonus.

Hoe je Superhost wordt

We controleren eens in de drie maanden of je het afgelopen jaar aan de volgende criteria hebt voldaan.* In dat geval krijg of behoud je de status van Superhost.

Algehele beoordeling van 4,8 of hoger

Superhosts hebben een gemiddelde beoordeling van 4,8 of hoger, gebaseerd op recensies van de Airbnb-gasten die ze het afgelopen jaar hebben ontvangen. Gasten weten dat ze van deze hosts buitengewone gastvrijheid kunnen verwachten.

Minimaal tien verblijven

Superhosts hebben in het afgelopen jaar minimaal tien keer gasten ontvangen of 100 nachten verhuurd (verdeeld over minimaal drie afgeronde verblijven). Je gasten kunnen er zeker van zijn dat ze bij een ervaren host verblijven.

Minder dan 1% annuleringen

Superhosts annuleren in minder dan één procent van de gevallen (verzachtende omstandigheden worden niet meegerekend). Dit betekent nul annuleringen voor hosts met minder dan 100 reserveringen per jaar. Voor gasten is het prettig om te weten dat hun host vrijwel nooit annuleert.

Responsgraad van 90%

Superhosts reageren binnen 24 uur op 90% van de nieuwe berichten. Gasten die een Superhost een vraag stellen, weten ze dat snel een reactie krijgen.

Antwoord op je vragen

Wat als ik moet annuleren vanwege een noodgeval?

Als je een reservering moet annuleren vanwege een noodsituatie of een andere reden die onvermijdelijk is, controleer dan of er sprake is van verzachtende omstandigheden. Als dat zo is, kunnen eventuele boetes worden kwijtgescholden en zal je annulering geen invloed hebben om in aanmerking te komen voor de Superhost-status.

Neem binnen 14 dagen nadat je de reservering hebt geannuleerd, contact op met Airbnb om een claim in te dienen (of voordat je volgende gast arriveert). Je kan worden verplicht om documentatie in te dienen, zodat Airbnb deze kan beoordelen.

Meer informatie over de voorwaarden bij verzachtende omstandigheden van Airbnb

Moet ik al minimaal een jaar verhuren om Superhost te worden?

Je hoeft geen bepaalde minimumtermijn als host actief te zijn geweest om Superhost te worden. Zolang je aan het begin van de evaluatieperiode (die eens in de drie maanden plaatsvindt) aan alle criteria voldoet, kun je de status van Superhost krijgen.

Wanneer we controleren of je aan de Superhost-criteria voldoet, bekijken we altijd hoe je het in het afgelopen jaar als host hebt gedaan.

Advies bij Superhosts inwinnen