OVERZICHT VERZEKERINGSPROGRAMMA'S VOOR JAPAN

Experience Protection Insurance

OVERZICHT VERZEKERINGSPROGRAMMA'S VOOR JAPAN

Experience Protection Insurance

Wat is de Experience Protection Insurance?

Ons Experience Protection Insurance-programma biedt hosts van ervaringen een aansprakelijkheidsverzekering voor lichamelijk letsel of materiële schade bij gasten of derden als gevolg van een ongeval tijdens een door de host aangeboden ervaring. Ons Experience Protection Insurance-programma keert niet uit bij schade aan of verlies van eigen bezittingen van hosts tijdens een ervaring.

Ons Experience Protection Insurance-programma in Japan biedt dekking onder een polis van Sompo Japan Insurance Inc. zonder extra kosten voor hosts.

Zie hieronder voor meer informatie over het indienen van een betalingsverzoek in het kader van het Experience Protection Insurance-programma.

Landen die onder het programma vallen
Ons Experience Protection Insurance-programma geldt voor hosts over de hele wereld, behalve in rechtsgebieden waar Amerikaanse sanctiewetgeving van toepassing is.

In Japan wordt de Experience Protection Insurance aangeboden onder een aparte verzekering bij Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Er kunnen afwijkende dekkingslimieten en -voorwaarden van toepassing zijn.

Landen die onder het programma vallen
Ons Experience Protection Insurance-programma geldt voor hosts over de hele wereld, behalve in rechtsgebieden waar Amerikaanse sanctiewetgeving van toepassing is.

In Japan wordt de Experience Protection Insurance aangeboden onder een aparte verzekering bij Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Er kunnen afwijkende dekkingslimieten en -voorwaarden van toepassing zijn.

Landen die onder het programma vallen
Ons Experience Protection Insurance-programma geldt voor hosts over de hele wereld, behalve in rechtsgebieden waar Amerikaanse sanctiewetgeving van toepassing is.

In Japan wordt de Experience Protection Insurance aangeboden onder een aparte verzekering bij Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Er kunnen afwijkende dekkingslimieten en -voorwaarden van toepassing zijn.

Voor welke periode geldt de verzekering?

De huidige polis van het Experience Protection Insurance-programma loopt van 31 juli 2023 tot 31 juli 2024.

Wie komt er in aanmerking voor deze verzekering?
Hosts van ervaringen kunnen een claim indienen bij het Experience Protection Insurance-programma als het voorval dat resulteert in wettelijke aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade zich heeft voorgedaan tijdens een ervaring die binnen de looptijd van de polis door de host wordt aangeboden.

Onder een ervaring wordt verstaan: een activiteit die door een of meer hosts van ervaringen via de website of app van Airbnb wordt aangeboden.

Onder een host van een ervaring wordt verstaan: een (rechts)persoon die toestemming heeft om op de website of in de app van Airbnb een ervaring te adverteren.

Binnen deze definitie wordt onder een host van een ervaring ook het volgende verstaan:

(i) een derde partij die een reisschema met een of meer ervaringen voor Airbnb-gasten samenstelt of organiseert, zelfs als deze partij de ervaring niet rechtstreeks aanbiedt; en

(ii) een co-host die diensten in verband met een ervaring verleent, en bepaalde derde partijen die een overeenkomst met de host van de ervaring hebben om in het kader van een ervaring een locatie te bieden.

Wie komt er in aanmerking voor deze verzekering?
Hosts van ervaringen kunnen een claim indienen bij het Experience Protection Insurance-programma als het voorval dat resulteert in wettelijke aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade zich heeft voorgedaan tijdens een ervaring die binnen de looptijd van de polis door de host wordt aangeboden.

Onder een ervaring wordt verstaan: een activiteit die door een of meer hosts van ervaringen via de website of app van Airbnb wordt aangeboden.

Onder een host van een ervaring wordt verstaan: een (rechts)persoon die toestemming heeft om op de website of in de app van Airbnb een ervaring te adverteren.

Binnen deze definitie wordt onder een host van een ervaring ook het volgende verstaan:

(i) een derde partij die een reisschema met een of meer ervaringen voor Airbnb-gasten samenstelt of organiseert, zelfs als deze partij de ervaring niet rechtstreeks aanbiedt; en

(ii) een co-host die diensten in verband met een ervaring verleent, en bepaalde derde partijen die een overeenkomst met de host van de ervaring hebben om in het kader van een ervaring een locatie te bieden.

Wie komt er in aanmerking voor deze verzekering?
Hosts van ervaringen kunnen een claim indienen bij het Experience Protection Insurance-programma als het voorval dat resulteert in wettelijke aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade zich heeft voorgedaan tijdens een ervaring die binnen de looptijd van de polis door de host wordt aangeboden.

Onder een ervaring wordt verstaan: een activiteit die door een of meer hosts van ervaringen via de website of app van Airbnb wordt aangeboden.

Onder een host van een ervaring wordt verstaan: een (rechts)persoon die toestemming heeft om op de website of in de app van Airbnb een ervaring te adverteren.

Binnen deze definitie wordt onder een host van een ervaring ook het volgende verstaan:

(i) een derde partij die een reisschema met een of meer ervaringen voor Airbnb-gasten samenstelt of organiseert, zelfs als deze partij de ervaring niet rechtstreeks aanbiedt; en

(ii) een co-host die diensten in verband met een ervaring verleent, en bepaalde derde partijen die een overeenkomst met de host van de ervaring hebben om in het kader van een ervaring een locatie te bieden.

Beperking van aansprakelijkheid
Ons Experience Protection Insurance-programma geeft recht op dekking tot ¥ 100.000.000 JPY per schadegeval.

Beperking van aansprakelijkheid
Ons Experience Protection Insurance-programma geeft recht op dekking tot ¥ 100.000.000 JPY per schadegeval.

Beperking van aansprakelijkheid
Ons Experience Protection Insurance-programma geeft recht op dekking tot ¥ 100.000.000 JPY per schadegeval.

Wat valt er niet onder de Experience Protection Insurance?

Wat valt er niet onder de Experience Protection Insurance?

Wat valt er niet onder de Experience Protection Insurance?

De voornaamste uitzonderingen op de Experience Protection Insurance zijn:

 • aansprakelijkheid die voortkomt uit een opzettelijke handeling van de host
 • aansprakelijkheid die voortkomt uit oorlog, buitenlands gebruik van militair geweld, revolutie, opstand, burgerlijke onrust of gewapende opstand
 • aansprakelijkheid voor familieleden in het huishouden van de host
 • aansprakelijkheid die voortkomt uit een lichamelijke beperking van de werknemer van de host tijdens het werk van de host
 • aansprakelijkheid die wordt veroorzaakt door drainage of uitlaat
 • aansprakelijkheid die wordt versterkt door een speciale overeenkomst met betrekking tot schade tussen de host en anderen
 • nucleair risico, asbestrisico, verontreinigingsrisico
 • beroepsrisico
 • aansprakelijkheid die voortkomt uit het eigendom, de bediening en het onderhoud van een vliegtuig of auto, of uit het eigendom, de bediening en het onderhoud van een vaartuig of voertuig buiten een faciliteit
 • aansprakelijkheid voor goederen of voedingsmiddelen en dranken die niet meer in het bezit zijn van hosts of andere eigendommen die niet meeer in het bezit zijn van hosts en zich buiten een faciliteit bevinden
 • aansprakelijkheid die voortkomt uit schade aan te leveren materialen, enz.
 • Verzekeringsclaims
  Krijg je kennis van een geval van letsel of materiële schade dat mogelijk onder deze polisvoorwaarden valt? Breng Airbnb dan onmiddellijk op de hoogte.

  Verzekeringsclaims
  Krijg je kennis van een geval van letsel of materiële schade dat mogelijk onder deze polisvoorwaarden valt? Breng Airbnb dan onmiddellijk op de hoogte.

  Verzekeringsclaims
  Krijg je kennis van een geval van letsel of materiële schade dat mogelijk onder deze polisvoorwaarden valt? Breng Airbnb dan onmiddellijk op de hoogte.
  In dit overzicht van de Experience Protection Insurance staan niet alle termen van de verzekeringspolis. Als je een kopie van de verzekeringspolis wilt hebben, neem je contact op met Aon Japan Ltd. onder vermelding van je Airbnb-accountgegevens.