Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Antwoorden van Airbnb: profielfoto's van gasten

  Lees meer over hoe foto's van gasten nu worden weergegeven en wat de nieuwe mogelijkheden voor hosts zijn.
  Door Airbnb op 12 okt. 2018
  6 min. lezen
  Bijgewerkt op 5 mrt. 2020

  Update: januari 2019

  Enkele maanden geleden vertelden we je over een aantal veranderingen die Airbnb doorvoerde in de manier waarop profielfoto's van gasten worden weergegeven. Je kunt het oorspronkelijke bericht hieronder lezen.

  Nu die veranderingen geleidelijk worden ingevoerd, willen we er zeker van zijn dat je alle benodigde informatie hebt. Hier is een samenvatting van wat er zal veranderen, samen met een aantal tips.

  Nieuwe fotoprocedure
  In plaats van de profielfoto van een potentiële gast weer te geven voordat de reservering wordt geaccepteerd, ontvang je vanaf nu de foto van een gast nadat je de reserveringsaanvraag hebt geaccepteerd. Als je Direct Reserveren hebt ingeschakeld, merk je geen wijzigingen in het reserveringsproces.

  Airbnb verplicht gasten niet een profielfoto te uploaden. Hoewel de meeste gasten een foto verstrekken, hebben sommigen vermeld dat ze geen foto van zichzelf willen delen bij het reserveren. Daar hebben we naar geluisterd.

  Tegelijkertijd hebben velen van jullie ons verteld dat jullie waarde hechten aan de profielfoto's van gasten. Ook naar jullie hebben we geluisterd. Daarom hebben we een nieuwe optie ontwikkeld voor verhuurders om eigen voorwaarden in te stellen voor het reserveren.

  Nieuwe verhuurderscontrole
  Je kunt nu van je gasten eisen dat ze een profielfoto verstrekken. Wel kun je deze foto pas zien nadat je een reserveringsaanvraag hebt geaccepteerd. Als je van je gasten wilt eisen dat ze een profielfoto verstrekken, moet je de controleoptie in je instellingen inschakelen voor elk van je advertenties, ofwel met je mobiel, ofwel met je computer. Concreet:

  Op mobiel:

  1. Ga naar de advertentie waarvoor je profielfoto's als voorwaarde wilt instellen.
  2. Tik op Reserveringsinstellingen.
  3. Tik op Vereisten voor gasten.
  4. Zoek de sectie Profielfoto en tik op Bewerken
  5. Tik op Een profielfoto als voorwaarde instellen.
  6. Tik op Opslaan.

  Op een computer:

  1. Klik vanuit je verhuurdersdashboard op advertenties.
  2. Klik op reserveringsinstellingen.
  3. Klik naast Vereisten voor gasten op Aanpassen.
  4. Vink het vakje aan naast Profielfoto.
  5. Klik op Opslaan.

  Als je deze optie inschakelt en potentiële gasten hebben nog geen profielfoto, worden ze gevraagd er een te uploaden voordat ze je ruimte kunnen reserveren. De profielfoto van een gast is pas te zien nadat je de reserveringsaanvraag hebt geaccepteerd. Als gasten geen foto willen uploaden, kunnen zij je ruimte niet reserveren.

  Extra ondersteuning
  Als je ervoor kiest om een profielfoto voor je gasten verplicht te maken en een van je potentiële gasten uploadt een afbeelding waarop zijn of haar gezicht niet zichtbaar is (bijvoorbeeld een foto van een zonsondergang of een hond), dan kun je bellen naar de klantenservice van de Airbnb-community. Dit team werkt met je samen om het probleem op te lossen. Als je het niet leuk vindt om een gast te ontvangen die geen gezichtsfoto heeft verstrekt, kun je verzoeken om de reservering zonder boete te annuleren.

  Ter herinnering: het anti-discriminatiebeleid van Airbnb verbiedt hosts om beslissingen te nemen over reserveringen of deze te annuleren op basis van ras, huidskleur, etniciteit, land van herkomst, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of burgerlijke staat.

  Zoals altijd kun je als extra stap gasten vragen om een officieel legitimatiebewijs te verstrekken aan Airbnb om je ruimte te kunnen reserveren. Hier vind je meer informatie over die procedure.

  Waarom deze wijzigingen belangrijk zijn
  We hebben met veel verhuurders en gasten gesproken over profielfoto's en we denken dat deze wijzigingen de belangrijkste bedenkingen wegnemen en antwoord geven op de feedback die we hebben gehoord. We houden nauwlettend in de gaten wat de invloed is van deze veranderingen op het gebied van profielfoto's op onze community, en we blijven werken aan het verbeteren en vereenvoudigen van het proces om te verzekeren dat jij je op je gemak voelt bij het ontvangen van gasten. Deel vooral je feedback met ons, zodat we een community kunnen blijven bouwen waarin iedereen zich thuis kan voelen. Bedankt dat je verhuurder bent.

  Oktober 2018

  Jullie hebben veel vragen gesteld over de profielfoto's van gasten, en Airbnb heeft gewerkt aan nieuwe voorwaarden om jullie zorgen weg te nemen. Hier is een update van Airbnb:

  Vandaag kondigen we enkele wijzigingen aan die we gaan aanbrengen in de manier waarop we profielfoto's van gasten weergeven.

  In plaats van de profielfoto van een potentiële gast weer te geven voordat de reservering wordt geaccepteerd, ontvangen verhuurders vanaf nu de foto van een gast pas tijdens de reserveringsprocedure nadat ze de reserveringsaanvraag hebben geaccepteerd. Airbnb stelt gasten niet verplicht een foto te uploaden. In plaats daarvan geven we verhuurders de mogelijkheid om gasten om een profielfoto te vragen. De foto zal pas aan de verhuurder getoond worden nadat deze de reserveringsaanvraag heeft geaccepteerd. We hebben eerder al een aantal van deze wijzigingen besproken, en we willen jullie meer informatie geven over de wijzigingen die we de komende maanden gaan doorvoeren.

  We zijn met zowel verhuurders als gasten meerdere keren in gesprek gegaan over dit onderwerp. We hebben geluisterd naar onze community, en hoewel de meeste gasten een foto verstrekken, hebben sommigen vermeld dat ze geen foto van zichzelf willen delen bij het reserveren. Dat foto's ook gebruikt kunnen worden op een manier die in strijd is met ons anti-discriminatiebeleid is een zorg die we begrijpen.

  Tegelijkertijd geven verhuurders aan profielfoto's te waarderen, omdat verhuurders en gasten elkaar daarmee kunnen leren kennen voordat de reis begint. Ook kunnen verhuurders gasten zo herkennen bij het inchecken. Daarnaast hebben we gezien hoe foto's een nuttig hulpmiddel kunnen zijn om het vertrouwen en het communitygevoel te vergroten.

  We willen een evenwicht vinden tussen deze bezorgdheden. Airbnb verplicht gasten niet om een profielfoto te verstrekken voor het reserveren van een accommodatie en (zoals eerder deze zomer met onze verhuurders besproken) we voeren de komende maanden een aantal wijzigingen door:

  • Als een gast ervoor kiest om een profielfoto te verstrekken, wordt die profielfoto pas aan de verhuurder weergegeven als onderdeel van het reserveringsproces nadat de reservering is bevestigd.
  • Omdat sommige verhuurders profielfoto's waarderen en willen weten wie ze aan de voordeur kunnen verwachten, geven we verhuurders de mogelijkheid om gasten voorafgaand aan de reservering om een profielfoto te vragen. Deze wordt echter pas aan de verhuurder getoond nadat de verhuurder de reserveringsaanvraag heeft geaccepteerd. Deze nieuwe optie is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat onze community eerlijk en open is voor iedereen:
   • Verhuurders moeten deze functie inschakelen voor elk van hun advertenties, voordat ze een reserveringsaanvraag ontvangen.
   • Als een verhuurder om een profielfoto vraagt, vragen we gasten om er een te uploaden op hun Airbnb-profiel voordat ze een aanvraag kunnen indienen om de specifieke advertentie van die verhuurder te reserveren. De foto wordt echter pas aan de verhuurder getoond nadat de reservering is bevestigd.

  Als een host een reservering annuleert nadat de foto van de gast zichtbaar was, kan de gast hierover eenvoudig contact opnemen met Airbnb en eventuele vermoedens melden over mogelijke discriminatie door de verhuurder en schending van ons anti-discriminatiebeleid en de gedragsregels van de community. Als een gast denkt dat er sprake is van discriminatie en ons team hiervan op de hoogte stelt, helpen we deze gast onmiddellijk een alternatieve ruimte te reserveren in overeenstemming met ons Opendeurenbeleid. Ook onderzoeken we de melding en nemen we passende maatregelen. Een verhuurder die ons anti-discriminatiebeleid schendt, kan permanent worden uitgesloten van het gebruik van Airbnb.

  Deze aankondiging volgt op de toezegging die we in 2016 hebben gedaan om te evalueren hoe we profielfoto's van gasten in de reserveringsprocedure weergeven. We hopen dat je je feedback met ons deelt over de wijzigingen die we de komende maanden implementeren, zodat we weloverwogen wijzigingen kunnen blijven doorvoeren die van de Airbnb-community een plek maken waar iedereen zich thuis kan voelen.

  De informatie in dit artikel kan gewijzigd zijn sinds de publicatie ervan.

  Airbnb
  12 okt. 2018
  Was dit nuttig?