Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen

Gegevensbeschermingsverklaring van het Handhavingsportaal van Airbnb

Dit artikel is automatisch vertaald.

Deze Privacyverklaring (de 'Kennisgeving') is bedoeld om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van welke persoonsgegevens Airbnb Ireland Unlimited Company ('Airbnb', 'wij', 'ons', 'onze') met een geregistreerd adres op 25/28 North Wall Quay, Dublin 1 met betrekking tot jou, en hoe we die gegevens gebruiken als gegevensbeheerder.

Voor de toepassing van deze kennisgeving betekent het Groepsbedrijf een bedrijf dat van tijd tot tijd een dochteronderneming is of een dochteronderneming van een dergelijk bedrijf (en voor dit doel heeft het bedrijf 'dochter' en 'houden' de betekenis die aan hen is gegeven respectievelijk in de secties 7 en 8 van de Companies Act 2014).

Lees het volgende zorgvuldig door om ons gebruik van je persoonlijke gegevens te begrijpen.

Omgeving

Deze kennisgeving geldt voor jou omdat je een aanvraag indient om een account aan te maken voor het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

Het is ook van toepassing op derden wiens informatie je aan ons verstrekt in verband met onze relatie met jou. Zorg ervoor dat je een kopie van deze kennisgeving verstrekt aan derden wiens persoonlijke gegevens je aan ons verstrekt.

Deze kennisgeving geldt voor alle persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, onderhouden, verzonden, opgeslagen, bewaard of anderszins gebruikt (d.w.z. verwerkt), ongeacht de media waarop die persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Wij houden ons het recht voor om deze kennisgeving op elk moment te wijzigen. Als we deze kennisgeving bijwerken, zullen we je schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

'Persoonlijke gegevens' worden gedefinieerd als alle gegevens met betrekking tot een levende persoon die rechtstreeks aan die gegevens kan worden geïdentificeerd of indirect in combinatie met andere informatie. We bewaren een aantal of alle soorten persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in Bijlage 1, met betrekking tot jou.

Doel en basis voor verwerking

We verwerken persoonlijke gegevens, vermeld in bijlage 1 van deze kennisgeving, die door jou zijn verstrekt voor de volgende doeleinden:

Doel

Juridische basis

Om je toegang te geven tot een Airbnb Law Enforcement Portal Account en diensten te leveren om je account te ondersteunen als dat nodig is.


Deze verwerking van je persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de adequate uitvoering van het contract tussen jou en ons, namelijk om je in staat te stellen een Airbnb Law Enforcement Portal Account aan te maken en voor ons om relevante diensten te leveren om dat account te ondersteunen.


Toestemming

In principe vertrouwen wij niet op uw toestemming voor het gebruik van gegevens. We kunnen echter van tijd tot tijd (i) je toestemming vragen om je persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken; en/of (ii) je persoonlijke gegevens te verwerken om je vitale belangen of de belangen van een ander te beschermen. Als we dat doen, geven we je alle informatie over de gegevens die we willen en de reden waarom we deze nodig hebben. We zullen je ook informeren over het feit dat je je toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken en hoe je dat moet doen.

Zodra we een melding hebben ontvangen dat je je toestemming hebt ingetrokken, zullen we je gegevens niet langer verwerken en zullen we je persoonlijke gegevens waar mogelijk veilig weggooien.

Waar je ons geen persoonlijke gegevens verstrekt

Als je ons je persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we je niet blijven voorzien van een account voor het Wetshandhavingsportaal.

We zullen je laten weten wanneer we om informatie vragen die een wettelijke of contractuele vereiste is of die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Beveiliging en opslag van persoonsgegevens

We slaan je persoonlijke gegevens veilig op in een gecentraliseerde database, met gecontroleerde toegang tot een dergelijke database. Toegang tot persoonlijke gegevens in zowel elektronische als papieren vorm is beperkt tot werknemers van Airbnb die een legitieme en verantwoorde reden hebben om dergelijke gegevens te bekijken.

Ontvangers van je persoonlijke gegevens

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met een Groepsbedrijf, waaronder, maar niet beperkt tot, om de volgende redenen:

 • Om wereldwijde processen uit te voeren; en
 • Om groepsbrede rapporten uit te voeren.

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn om persoonlijke gegevens te delen met derden of agenten, waaronder maar niet beperkt tot het volgende:

 • Derden om te helpen bij het beheren, verwerken en beheren van bepaalde activiteiten met betrekking tot het Wetshandhavingsportat;
 • Personen of bedrijven die door Airbnb in dienst zijn om specifieke diensten, functies of advieswerk uit te voeren; en
 • Andere dienstverleners die nodig zijn om Airbnb te helpen met het bovenstaande.

We zullen je van tevoren op de hoogte stellen als we van plan zijn om je persoonlijke gegevens verder te verwerken of te delen voor een ander doel dan de hierboven vermelde doeleinden. We nemen alle redelijke stappen, zoals wettelijk vereist, om de veiligheid, privacy en integriteit van dergelijke gegevens en informatie te waarborgen en, waar nodig, contracten aan te gaan met dergelijke derden om de privacy en integriteit van dergelijke gegevens en alle verstrekte informatie te beschermen.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de eer

De persoonlijke gegevens die we van je verzamelen, kunnen voor de hierboven beschreven doeleinden worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (eer).

Vanwege de wereldwijde aard van ons bedrijf kunnen je persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan Groepsmaatschappijen buiten de eer, waaronder in het bijzonder Groepsbedrijven in de Verenigde Staten. Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de eersten actief is en voor ons werkt of voor een van onze leveranciers die namens ons handelen.

We zullen ervoor zorgen dat geschikte veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de privacy en integriteit van je persoonlijke gegevens in dergelijke omstandigheden te beschermen.

Je kunt informatie over deze waarborgen verkrijgen door een e-mail te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming op dpo@airbnb.com.

Bewaren van gegevens

Persoonlijke gegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en gebruikt, tenzij een langere periode nodig is voor onze wettelijke verplichtingen of voor het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Onze bewaarpraktijken worden van tijd tot tijd beoordeeld en bijgewerkt in overeenstemming met de wettelijke vereisten en praktische tips.

Meer informatie is te vinden bij de Data Protection Officer op dpo@airbnb.com

Je gegevens in ights

Je hebt meerdere rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Je hebt recht op:

 • Krijg toegang tot een kopie van je persoonlijke gegevens van Airbnb;
 • Vraag om een aanpassing van je persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Verzoek om te wissen van je persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden;
 • Beperk het gebruik van je persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden;
 • Verplaats (of port) persoonlijke gegevens die onder bepaalde omstandigheden zijn geautomatiseerd;
 • Bezwaar maken over de verwerking van je gegevens waarbij onze wettelijke basis voor het verwerken van je gegevens onze legitieme belangen is;
 • Het is niet onderhevig aan een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering die juridische of soortgelijke belangrijke gevolgen heeft;
 • Toestemming intrekken op elk moment zonder van invloed te zijn op de rechtmatige verwerking op basis van toestemming voor de terugtrekking; en
 • Dien een klacht in bij de Office of the Data Protection Commission (als je niet tevreden bent met de manier waarop je persoonlijke gegevens worden behandeld).

Deze rechten mogen echter niet in bepaalde omstandigheden worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de oefening of verweer van juridische claims.

Als je een van je rechten in dit verband wilt uitoefenen, zullen we zo snel mogelijk op je verzoek reageren. We kunnen om een legitimatiebewijs vragen om te verifiëren dat jij de persoon bent die het recht heeft om het verzoek in te dienen.

Meer informatie

Als je meer uitleg nodig hebt over deze kennisgeving, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf via dpo@airbnb.com

Bijlage 1

Algemene persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Titel
 • Voornaam
 • Achternaam (familienaam)
 • E-mailen
 • Telefoonnummer
 • De naam van je agentschap
 • Je Agency Country
 • Je Agency Region

Voor zover de gegevens niet door het bovenstaande zijn vastgelegd, verwerken we ook persoonsgegevens met betrekking tot de volgende zaken:

 • IT-toegang – inclusief informatie die nodig is om toegang te krijgen tot het Wetshandhavingsportaal van Airbnb en apps zoals e-mailaccount- en systeemwachtwoorden, inloggegevens en toegangsgegevens.

Gerelateerde artikelen

Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden