Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Regels
Host

Welke regelgeving geldt voor mijn gemeente?

Als Airbnb-host is het van belang dat je begrijpt welke wetten er gelden voor jouw gemeente, provincie en/of land (jouw rechtsgebied). Wij zijn een platform en marktplaats en geven geen juridisch advies, maar we brengen wel enkele punten onder je aandacht die je meer inzicht kunnen geven in de wet- en regelgeving in jouw rechtsgebied. Deze lijst is niet volledig, maar is een goed begin voor het begrijpen van het soort wetgeving dat voor jou kan gelden. Neem bij vragen contact op met je gemeente of raadpleeg een advocaat of belastingadviseur.

  • Bedrijfsvergunningen: In veel rechtsgebieden geldt dat eigenaars of exploitanten van bepaalde bedrijven over een vergunning moeten beschikken voordat het bedrijf kan worden geëxploiteerd. De meeste lokale overheden geven uitleg over het aanvragen van bedrijfsvergunningen op hun website. Daar vind je de relevante formulieren en informatie. Neem voor meer informatie contact op met de desbetreffende instantie(s) in jouw rechtsgebied.
  • Bouw- en huisvestingsnormen: Vaak heeft de gemeente (of een andere instantie in jouw rechtsgebied) regelgeving met normen voor de bouw, het ontwerp en het onderhoud van gebouwen, waaronder regelgeving op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Voor je accommodatie kan bepaalde regelgeving over residentieel en niet-residentieel gebruik relevant zijn. In sommige rechtsgebieden moet er misschien ook een inspectie van je woning worden uitgevoerd om te controleren of deze aan de leefbaarheidsnormen voldoet. Vraag bij je gemeente na welke normen er voor jouw accommodatie gelden.
  • Bestemmingsplannen: In de meeste gemeenten (of ander rechtsgebied) gelden regels voor de manier waarop je jouw woning mag gebruiken. Deze regels zijn vaak te vinden in een bestemmingsplan of gemeentelijke verordening. Je moet deze regelgeving raadplegen om te controleren of je accommodatie aan het huidige bestemmingsplan voldoet, of rechtstreeks contact opnemen met je lokale overheid.
  • Speciale vergunning: In sommige rechtsgebieden heb je mogelijk een speciale vergunning nodig voor het verhuren van je woning. Vraag bij je gemeente na of je zo'n vergunning nodig hebt en zo ja, hoe je die moet aanvragen.
  • Belastingen: In veel rechtsgebieden moeten hosts toeristenbelasting innen en afdragen. Vraag bij je gemeente na of je belasting moet innen. In bepaalde rechtsgebieden worden bepaalde belastingen automatisch voor jou door Airbnb geïnd en afgedragen. Meer informatie.
  • Wet- en regelgeving inzake de (ver)huur van woonruimte (huurrecht): Wanneer je je woning voor langere tijd verhuurt, moet je je mogelijk aan wet- en regelgeving inzake de (ver)huur van woonruimte houden. Deze wet- en regelgeving kan per rechtsgebied verschillen en legt jou als verhuurder mogelijk strengere verplichtingen op terwijl je gasten als huurder meer wettelijke rechten hebben. In bepaalde rechtsgebieden kunnen gasten die bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode in een woning verblijven (het aantal dagen verschilt per rechtsgebied) aanspraak maken op huurbescherming. In dat geval moet je bepaalde voorgeschreven procedures doorlopen voordat je de huur kunt opzeggen. Neem voor meer informatie contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht.
  • Andere regelgeving: Er kunnen nog meer contracten of regelgeving voor jouw accommodatie gelden die je moet begrijpen en naleven. Denk bijvoorbeeld aan huurcontracten, regels voor woningen die gedeeld eigendom zijn, regels van de woningcoöperatie, VvE-regels of regels van huurdersorganisaties. Lees je huurovereenkomst en neem indien van toepassing contact op met je verhuurder. Als je in een sociale huurwoning woont of huurtoeslag ontvangt, zijn er mogelijk speciale regels van toepassing. Neem bij vragen over deze materie contact op met je gemeente.

We doen er alles aan om de plaatselijke autoriteiten te laten inzien wat het voordeel van Airbnb is voor hun gemeenschap. Waar nodig blijven we pleiten voor beleidsverandering, zodat iedereen zijn eigen woning mag verhuren.

Meer informatie over de wet- en regelgeving in jouw rechtsgebied kun je mogelijk vinden op onze pagina over verantwoord verhuren, onder het gedeelte Lokale regelgeving.

Had je iets aan dit artikel?

Gerelateerde artikelen

Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden