Liability_shield-a2c148947f874ad561dd1439c0d6e702

Host Protection Insurance

Wij zijn er voor je als er ongelukken gebeuren.

Primaire dekking

Het Host Protection Insurance programma biedt nu primaire dekking voor Airbnb verhuurders en huiseigenaren, als extra verzekerden, in meer dan 15 landen. Ons programma beschermt tegen aansprakelijkheidsclaims tot $1 miljoen USD die zich voordoen in een accommodatie van Airbnb, tijdens een verblijf.

Bescherming tegen het onverwachte

Ondanks dat al meer dan 60 miljoen gasten een veilige en positieve ervaring hebben gehad tijdens hun verblijf op Airbnb, is het belangrijk om voorbereid te zijn in het geval er toch iets mis gaat. Ons Host Protection Insurance programma geeft je gemoedsrust, omdat het je beschermt tegen schadeclaims van derden aan eigendommen of lichamelijk letsel tot een bedrag van $1 miljoen dollar.

Liability_icon-adbfaefd5f32fa80e0a5aa6e1e2cb017

Dekking Host Protection

Wat valt er onder de dekking van het Host Protection Insurance programma?

  • Het Host Protection Insurance programma biedt primaire aansprakelijkheidsdekking tot maximaal $1 miljoen dollar per gebeurtenis in het geval van een claim lichamelijk letsel of materiële schade door een derde partij. Deze dekking is ook onderworpen aan een maximum van $1 miljoen dollar per advertentielocatie en bepaalde voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen van toepassing kunnen zijn. Voor meer informatie kun je terecht bij ons Helpcentrum.
  • Het Host Protection Insurance programma beschermt in veel gevallen ook verhuurders- en huiseigenarenverenigingen wanneer claims tegen hen zijn ingediend, omdat een gast gewond is geraakt tijdens het verblijf. Voor voorbeelden van wat gedekt is en wat niet, kun je terecht in ons Helpcentrum.
  • Het Host Protection Insurance programma kan ook claims dekken als een gast schade heeft aangebracht aan de accommodatie. Dit omvat vaak claims van een huiseigenaar tegen een verhuurder. Voor voorbeelden van wat er gedekt is en wat niet, kun je terecht in ons Helpcentrum.
  • Het Host Protection Insurance programma kan nu dienen als je primaire dekking voor in aanmerking komende claims als gevolg van een verblijf via Airbnb. Huiseigenaren zijn alleen gedekt als Airbnb en/of de verhuurder ook een claimende partij is.

Wat valt er niet onder de dekking van het Host Protection Insurance programma?

  • Het Host Protection Insurance programma geldt niet voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit (1) Opzet, waaronder: (i) Geweld en Verwondingen of (ii) Seksueel Misbruik of Mishandeling - (door de verhuurder of een andere verzekerde), (2) Verlies van Inkomsten, (3) Persoonlijk Letsel, (4) Schimmels of Bacteriën, (5) zogenaamde Chinese Gipsplaten, (6) Overdraagbare Ziekten (7) Terrorisme, (8) Product Aansprakelijkheid, (9) Verontreiniging en (10) Asbest, Lood of Silica.
  • Als je graag meer informatie wilt hebben over wat gedekt is en wat niet, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

Het Host Protection Insurance-programma is momenteel beschikbaar voor verhuurders in Australië, Oostenrijk, België, Canada, China, Kroatië, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Ierland, Israël, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, Zuid-Afrika, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Een Claim Indienen

Als je een claim wilt indienen onder het Host Protection Insurance programma, neem dan contact met ons op www.airbnb.nl/contact en wij zullen je claim doorsturen aan onze claimbeheerder.

Veel Voorkomende Vragen

Hoe werkt het Host Protection Insurance programma precies?

Het Host Protection Insurance-programma biedt dekking door middel van een polis die is uitgegeven door bepaalde verzekeringnemers bij Lloyd's of London en Zurich Insurance pls, twee van de meest betrouwbare verzekeraars ter wereld. In sommige rechtsgebieden, waar een lokaal uitgegeven polis vereist is, wordt mogelijk dekking geboden door een partnerbedrijf van Zurich Insurance pls.

Wanneer iemand een claim indient tegen een verhuurder dan zal een claimexpert worden ingeschakeld om de claim te beoordelen en handelen in overeenstemming met het met Airbnb overeengekomen beleid.

Moet ik iets doen om onder de dekking van het Host Protection Insurance programma te vallen?

Door akkoord te gaan met het adverteren van een woning op Airbnb of het adverteren voort te zetten, ga je akkoord met de dekkingsvoorwaarden van het Host Protection Insurance programma voor incidenten tijdens een Airbnb verblijf, met inachtneming van de polisvoorwaarden.

Wat moet ik doen voordat ik Airbnb over een claim informeer?

Het Host Protection Insurance programma trad in werking in de Verenigde Staten op 15 januari 2015. Vanaf 22 oktober 2015, wordt het uitgebreid naar andere landen en het programma biedt nu een primaire dekking. Als je vragen hebt over de manier waarop het Host Protection Insurance programma werkt, ga dan naar ons Helpcentrum.

Hoe werkt de Host Protection Insurance met mijn bestaande huiseigenaren- of huurdersverzekering?

Het Host Protection Insurance programma zal als primaire dekking fungeren voor in aanmerking komende verliezen.

Is dit iets anders dan de Verhuurdersgarantie?

Airbnb's Verhuurdersgarantie programma is ontworpen om verhuurders te beschermen tegen beschadigingen aan eigendommen of bezittingen in het zeldzame geval van schade veroorzaakt door gasten in hun accommodatie. Voor meer informatie over de Verhuurdersgarantie, bezoek www.airbnb.nl/guarantee.

Omgekeerd is het Host Protection Insurance programma ontworpen om verhuurders te beschermen tegen aanspraken van derde partijen die lichamelijk letsel of schade aan eigendommen claimen. Voor voorbeelden van situaties waarin het Host Protection Insurance programma van toepassing kan zijn, kun je terecht in ons Helpcentrum.

Hoe is dit anders dan een waarborgsom?

Waarborgsommen helpen ongevallen te dekken die zich voordoen tijdens het verblijf, zoals gemorste wijn op het tapijt, een gebroken raam of een niet teruggegeven sleutel. Voor meer informatie over waarborgsommen, kun je terecht in ons Helpcentrum.