Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Regels
Host

Algemene informatie over het verhuren van accommodaties

We raden hosts aan om goed na te denken over hun verantwoordelijkheden. Verhuren levert mooie ervaringen op, maar vraagt ook om een zekere mate van betrokkenheid. Naast de standaard voor gastvrijheid hebben we ook nog een paar richtlijnen opgesteld om verantwoord te verhuren.*

Gezondheid en netheid

Aangescherpte schoonmaakprotocol in vijf stappen van Airbnb

Voor de gemoedsrust van gasten en om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, heeft Airbnb verplichte COVID-19-veiligheidsrichtlijnen opgesteld. Daarin staat onder andere dat mensen een mondkapje moeten dragen en afstand dienen te houden, mits dat volgens lokale wet- en regelgeving verplicht is. Als host is het jouw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de lokale regels en deze na te leven. Onze pagina's met lokale informatie over verantwoord verhuren zijn een goed beginpunt om meer te leren over deze gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Host moeten ook het schoonmaakprotocol in vijf stappen van Airbnb volgen na elk verblijf. Lees er meer over in het Informatiecentrum van Airbnb.

Veiligheid

Hoe zorg ik dat mijn ruimte veilig is voor gasten?

Noodprocedures

Contactgegevens

Maak een lijstje met daarop het plaatselijke alarmnummer, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het telefoonnummer waarop gasten je in geval van nood kunnen bereiken en het nummer van degene die voor je waarneemt. Zorg ook dat je gasten weten hoe ze bij vragen of problemen contact met je moeten opnemen.

Benodigdheden

Zorg dat er een verbandtrommel aanwezig is.

Brandpreventie

Hang voldoende goed functionerende rook- en koolmonoxidemelders op en zorg dat je woning aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften van de overheid voldoet (zoals het Bouwbesluit). Zorg dat er een goed functionerende en goed onderhouden brandblusser aanwezig is.

Uitgangen

Zorg dat de nooduitgang en vluchtweg duidelijk gemarkeerd zijn en hang in je woning een ontruimingsplattegrond op.

Gevaarlijke situaties tot een minimum beperken

Privacy

Respecteer altijd de privacy van je gasten. Als er beveiligingscamera's of andere bewakingsapparaten in of rond de woning aanwezig zijn, moet je dat duidelijk kenbaar maken. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende nationale, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving en daar volledig aan voldoet.

Aantal aanwezigen

Maak duidelijk hoeveel mensen er maximaal in je accommodatie aanwezig mogen zijn. Mogelijk hanteert de plaatselijke overheid daar richtlijnen voor.

Veiligheid in en rond je woning

Kijk of er in je woning plekken zijn waar gasten zouden kunnen vallen of struikelen. Verhelp eventuele gevaarlijke situaties of geef die duidelijk aan. Werk alle in het zicht liggende kabels weg. Zorg dat de trappen veilig zijn en een leuning hebben. Verwijder alle voorwerpen die gevaar voor je gasten kunnen opleveren of berg deze op achter slot en grendel.

Kindveilig maken

Zorg dat je woning veilig is voor kinderen of stel gasten op de hoogte van mogelijke gevaren.

Klimaatbeheersing

Zorg dat je woning goed geventileerd is en dat de thermostaat makkelijk te vinden is en naar behoren werkt. Leg zo nodig instructies neer over het gebruik van de verwarming.

Buren

Hoe houd ik rekening met de buren?

Regels van het gebouw

Als er regels gelden voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw, geef je die door aan je gasten. Het is ook een goed idee om je buren te laten weten dat je gasten krijgt. Maak je gasten daarnaast duidelijk dat ze de buren niet moeten lastigvallen (dus niet op hun deur kloppen of bij hen aanbellen als ze naar binnen willen).

Roken

Als roken bij jou niet is toegestaan, raden we aan bordjes op te hangen om je gasten hierop te attenderen. Als roken wel is toegestaan, zorg dan voor voldoende asbakken.

Parkeren

Stel gasten op de hoogte van eventuele parkeerregels voor je gebouw of wijk.

Geluidsoverlast

Herinner gasten eraan dat ze geen lawaai mogen maken. Denk er goed over na of je baby's, huisdieren en/of feestjes wilt toestaan. Stel regels op voor gasten die mensen willen uitnodigen en zorg dat al je gasten op de hoogte zijn van je regels voor feestjes.

Huisdieren

Als je huisdieren toestaat, informeer je gasten dan over parken in de buurt en de plaatselijke gebruiken (zoals het opruimen van hondenpoep). Geef een reserveplan door, zoals het nummer van een nabijgelegen dierenkennel, voor het geval het huisdier van een gast de buren stoort.

Huisregels

Om onaangename verrassingen te voorkomen kun je bovenstaande informatie opnemen in je Huisregels op je Airbnb-advertentieprofiel.

Toestemming

Wie moet ik laten weten dat ik op Airbnb verhuur?

Contracten

Controleer of het VvE-reglement geen verbod op onderhuur of andere verhuurbeperkingen bevat. Als je huurt, lees dan je de huurovereenkomst en neem zo nodig eerst contact op met de verhuurder. Je kunt eventueel een bijlage in je contract laten opnemen met aanvullende bepalingen van de VvE of verhuurder en waarin de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van alle partijen staan beschreven.

Huisgenoten

Als je huisgenoten hebt, kun je eventueel een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin je opneemt hoe vaak je van plan bent om gasten te ontvangen, hoe je ervoor zorgt dat gasten zich aan de Huisregels houden en of je de inkomsten deelt.

Buren

Bedenk of je de buren van je verhuurplannen op de hoogte moet stellen, bijvoorbeeld om uit te leggen hoe je voorkomt dat je gasten voor overlast zorgen.

Sociale huurwoningen

Als je in een sociale huurwoning woont of huursubsidie krijgt, kunnen er andere regels gelden. Als je hier vragen over hebt, kan de beheerder van het gebouw die wellicht beantwoorden.

Algemene regelgeving

Aan welke plaatselijke regelgeving moet ik me houden?

Belastingen

Zoek van tevoren uit of je belasting moet innen of een bedrijfsvergunning nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting, belasting op kortetermijnverhuur, omzetbelasting (btw) of inkomstenbelasting.

Vergunningen of registratievereisten

Controleer of je een speciale vergunning nodig hebt, wat het bestemmingsplan is en of er bepaalde veiligheids- en gezondheidsvoorschriften gelden. De gemeente en andere overheidsinstanties die over het woningbeleid gaan, kunnen je hierover informeren.

Huursubsidie of gereguleerde huur

Als je huursubsidie krijgt of in een woning woont waarvan de huur wordt gereguleerd, kunnen er andere regels gelden. Als je vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact op met de plaatselijke huurdersvereniging.

Verzekeringen

Hoe moet ik mijn woning verzekeren?

Verhuurdersgarantie

Airbnb heeft een Verhuurdersgarantie, maar dit is geen vervanging voor de verzekeringen die je als huiseigenaar of huurder afsluit.

Algemene dekking

Controleer of je voldoende gedekt bent in de polis van je opstal- en/of inboedelverzekering.

Aansprakelijkheid

Zorg dat je een adequate aansprakelijkheidsdekking hebt.

Als je wilt weten hoe Airbnb werkt, kun je de veelgestelde vragen lezen.

* Airbnb heeft geen zeggenschap over het gedrag van de hosts en wijst iedere aansprakelijkheid af. Hosts die geen of onvoldoende verantwoordelijkheid nemen, kunnen worden geschorst of van de Airbnb-website worden verwijderd.

Had je iets aan dit artikel?

Gerelateerde artikelen

Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden