Ga direct naar inhoud

Restitutiebeleid voor gasten van Airbnb Luxe

Laatst bijgewerkt: 12-5-2020
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op restituties aan Gasten (“Restitutiebeleid voor gasten van Airbnb Luxe”) voor reserveringen op het Airbnb Platform die worden beheerd door Luxury Retreats (“Luxe-reserveringen”) en vervangen de voorwaarden van het Restitutiebeleid voor Gasten van Airbnb. Het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe is van toepassing in aanvulling op de Reserveringsovereenkomst voor gasten van Airbnb Luxe (“Reserveringsovereenkomst voor gasten van Airbnb Luxe”). Het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe is beschikbaar voor Gasten die een Luxe-reservering maken en betalen op het Airbnb-platform en te maken krijgen met een Reisprobleem (zoals hieronder gedefinieerd). De rechten van de Gast onder dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe zullen de annuleringsvoorwaarden van de Verhuurder vervangen.
Alle begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals die staat vermeld in deVoorwaarden van Airbnb, of Betalingsvoorwaarden, tenzij anders gedefinieerd in dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe. Als in dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe 'wij', 'ons' of 'onze' wordt gebruikt, verwijst het naar Airbnb en zijn gelieerde ondernemingen die reserverings- en betalingsverwerkingsdiensten voor Luxe Reserveringen aanbieden. Wanneer in dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe 'Verhuurder' wordt vermeld, verwijst het naar een Verhuurder zoals gedefinieerd in de Reserveringsovereenkomst voor gasten van Airbnb Luxe.
Door een Luxe-reservering te maken als Gast en een accommodatie aan te bieden voor Luxe-reserveringen als Verhuurder geef je aan dat je het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe gelezen hebt, begrijpt en ermee akkoord gaat.
 1. 1. Reisprobleem

  Een “Reisprobleem” betekent een van de volgende zaken:
  (a) Een Verhuurder (i) annuleert een reservering kort voor de geplande aanvang van de reservering, of (ii) biedt de Gast geen redelijke toegangsmogelijkheden tot de Accommodatie (biedt bijvoorbeeld geen sleutels en/of een beveiligingscode).
  (b) de beschrijving of afbeelding van de Accommodatie in de Advertentie is wezenlijk onnauwkeurig met betrekking tot: de grootte van de Accommodatie (bijv. aantal en grootte van de slaapkamer, badkamer en/of keuken of andere kamers), speciale voorzieningen of functies in de Advertentie zijn niet voorzien of functioneren niet, zoals dekken, zwembaden, bubbelbaden, badkamers (toilet/douche/bad), keuken (gootsteen/fornuis/koelkast of grote andere apparaten), en elektrische, verwarmings- of airconditioningsystemen, of de fysieke locatie van de Accommodatie (nabijheid).
  (c) aan het begin van de reservering van de Gast: (i) is de Accommodatie over het algemeen niet schoon en sanitair: (ii) bevat de Accommodatie veiligheids- of gezondheidsrisico's die redelijkerwijs nadelig zouden kunnen zijn voor het verblijf van de gast in de Accommodatie naar ons oordeel, (iii) bevat de Accommodatie geen schone handdoeken en voor het gebruik van de Gast of badkamer, of (iv) bevat de Accommodatie ongedierte of huisdieren die niet in de Advertentie vermeld zijn.
 2. 2. Het restitutiebeleid van Airbnb Luxe

  Als je een Gast bent en een Reisprobleem ondervindt, gaan we ermee akkoord om, naar eigen goeddunken, ofwel (i) je het bedrag terug te betalen dat door jou is betaald via het Airbnb-Platform (“Totale kosten”), afhankelijk van de aard van het Reisprobleem, of (ii) onze redelijke inspanningen te doen om voor jou een andere Accommodatie te boeken voor de ongebruikte nachten die resteren van je reservering, die redelijk vergelijkbaar is met de Accommodatie die in je oorspronkelijke reservering is beschreven in termen van grootte, kamers, kenmerken en kwaliteit. Alle bepalingen van ons met betrekking tot het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe, inclusief maar niet beperkt tot de omvang van enige restitutie en de vergelijkbaarheid van alternatieve Accommodaties, zijn aan ons om te maken, en zijn definitief en bindend voor Gasten en Verhuurders.
 3. 3. Voorwaarden voor het claimen van een Reisprobleem

  Om een geldige claim voor een Reisprobleem in te dienen en de voordelen met betrekking tot jouw reservering te ontvangen, ben je verplicht om aan elk van de volgende voorwaarden te voldoen:
  (a) je moet het Reisprobleem schriftelijk of per telefoon melden bij een klantenservicemedewerker (“Reisontwerper”) en de gebouwbeheerder ter plekke, indien van toepassing, en informatie aan ons verstrekken (inclusief foto's en ander bewijs), binnen 24 uur na de laatste van (i) de start van jouw reservering of (ii) jouw ontdekking van het Reisprobleem, of binnen een redelijke termijn (zoals naar eigen goeddunken door ons bepaald), en je moet reageren op verzoeken van ons om aanvullende informatie of medewerking met betrekking tot het Reisprobleem;
  (b) we zullen geen klachten in overweging nemen die zijn ingediend nadat je de Woning hebt verlaten.
  (c) je mag het Reisprobleem niet direct of indirect hebben veroorzaakt (door jouw handelen, nalaten of nalatigheid); en
  (d) je moet ons toestaan om redelijkerwijs te proberen het Reisprobleem op te lossen.
 4. 4. Algemene Clausules

  1. Geen Toewijzing/Geen Verzekering.
   Dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe is niet bedoeld als een aanbod van een verzekering, is geen verzekering of een verzekeringsovereenkomst en is geen vervanging voor een door de Gast verkregen of verkrijgbare verzekering. De Gast heeft ook geen premie betaald voor het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe. De voordelen die worden geboden in het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe kunnen niet door jou worden toegewezen of overgedragen.
  2. Wijziging of Beëindiging.

   We behouden ons het recht voor om dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen. Als dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe wordt gewijzigd, zullen we de wijzigingen op het Airbnb Platform plaatsen of jou hiervan op de hoogte stellen en zullen we alle claims van Reisproblemen die vóór de ingangsdatum van de wijzigingen gemaakt zijn blijven verwerken.
  3. Gehele Overeenkomst.

   Dit Restitutiebeleid van Airbnb Luxe vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe en overstijgt en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Airbnb, onze gelieerde ondernemingen, en jou met betrekking tot het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe.
 5. 5. Contact met ons opnemen.

  Als je vragen hebt over het Restitutiebeleid van Airbnb Luxe, stuur ons dan een e-mail.