Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Zo beschermt Airbnb hosts

  Lees meer over de manieren waarop Airbnb hosts beschermt.
  Door Airbnb op 4 feb. 2020
  3 min. lezen
  Bijgewerkt op 17 nov. 2022

  Samenvatting

  Misschien heb je vragen over hoe je je ruimte en eigendommen beschermt wanneer je gasten over de vloer krijgt, of je nu een nieuwe host bent of je nog op verhuren aan het oriënteren bent. Schade en veiligheidsincidenten zijn uiterst zeldzaam, maar Airbnb heeft voor zowel hosts als gasten veel waarborgen ingesteld.

  Profielen en recensies

  Airbnb helpt je gasten beter te leren kennen. Als je Direct Reserveren gebruikt, kun je je instellingen aanpassen om extra vereisten voor gasten toe te voegen die niet in onze reserveringsvoorwaarden voor alle gasten zijn opgenomen. Als je liever zelf reserveringsaanvragen beoordeelt, kun je de profielen van gasten bekijken en recensies van eerdere hosts lezen voordat je een reservering accepteert.

  Aangezien hosts en gasten alleen na een afgeronde reservering een recensie voor elkaar kunnen achterlaten, weer je zeker dat de feedback die je leest gebaseerd is op ervaringen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Je kunt ook de beveiligde berichtentool van Airbnb gebruiken om op elk moment vóór het verblijf van een gast vragen te stellen en verwachtingen te schetsen.

  AirCover voor hosts

  AirCover voor hosts is een volledige bescherming voor elke host op Airbnb. Hieronder vallen waarborgen vóór een verblijf om te verzekeren dat gasten zijn wie ze zeggen dat ze zijn door middel van het controleren van hun identiteit. Ook screenen we reserveringen met speciale technologie, waardoor de kans op storende feesten en schade aan eigendommen kleiner is.

  AirCover voor hosts is inclusief een Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts van $ 1 miljoen USD en de Bescherming voor hosts bij materiële schade tot wel $ 3 miljoen USD. Ook kunst, kostbaarheden, geparkeerde auto's, boten en andere voertuigen vallen hieronder.

  Meer informatie over AirCover voor hosts

  Basisregels

  Basisregels voor gasten zijn afdwingbare normen waar alle gasten zich aan moeten houden. Deze basisregels schrijven voor dat gasten je ruimte met respect moeten behandelen, je Huisregels moeten naleven, het direct moeten laten weten als er problemen voordoen en je woning netjes moeten achterlaten zodat jouw schoonmaak geen dagen in beslag neemt. Gasten zijn verplicht in te stemmen met deze regels voordat ze kunnen reserveren.

  Accountbeveiliging

  Airbnb heeft een aantal maatregelen genomen om je account te beschermen, zoals extra identiteitscontrole wanneer er vanaf een nieuwe telefoon of computer wordt ingelogd. Ook krijg je bericht wanneer er wijzigingen in je account zijn aangebracht. Zolang je alles via Airbnb laat verlopen, van de communicatie en het reserveren tot de betaling, ben je beschermd door het beleid en de waarborgen van Airbnb.

  Hulp op elk moment

  Airbnb's wereldwijde klantenservice staat in 62 talen voor je klaar om je te helpen met:

  • omboeken
  • restituties
  • onenigheden

  Meer informatie over onze voorwaarden en waarborgen

  Dankzij deze waarborgen kun je vol vertrouwen verhuren. Voor meer informatie over de belangrijke manieren waarop Airbnb hosts veilig houdt, ga je naar AirCover voor hosts.

  De Bescherming voor hosts bij materiële schade, Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts en Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen, die onderdeel zijn van AirCover voor hosts, gelden niet voor hosts die accommodaties of ervaringen aanbieden in Japan. Voor hen is er het verzekeringsprogramma voor Japan en de Experience Protection Insurance voor Japan. De bescherming van AirCover voor hosts is ook niet van toepassing op hosts die accommodaties aanbieden via Airbnb Travel LLC. Voor hosts die accommodaties of ervaringen op het Chinese vasteland aanbieden, is er het verzekeringsprogramma voor hosts in China. De Bescherming voor hosts bij materiële schade is niet gerelateerd aan de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts. Houd er rekening mee dat er aanvullende voorwaarden en uitzonderingen gelden.

  Als je in het Verenigd Koninkrijk verhuurt, is de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts gewaarborgd door Zurich Insurance PLC en zonder extra kosten voor hosts in het Verenigd Koninkrijk geregeld en afgesloten door Airbnb U.K. Services Limited: een aangestelde vertegenwoordiger van Aon U.K. Limited, die is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Aons registratienummer bij de FCA is 310451. Je kunt dit controleren in het Financial Services Register of door contact op te nemen met de FCA via +44 0800 111 6768. Verzekeringsproducten die door Airbnb U.K. Services Limited worden geregeld, zijn gereguleerd. FPAFF405LC

  De informatie in dit artikel kan na publicatie gewijzigd zijn.

  Samenvatting

  Airbnb
  4 feb. 2020
  Was dit nuttig?