Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  De nieuwe en verbeterde AirCover voor hosts

  Volledige bescherming. Altijd inbegrepen en altijd gratis. Alleen op Airbnb.
  Door Airbnb op 11 mei 2022
  4 min. lezen
  Bijgewerkt op 17 nov. 2022

  AirCover voor hosts biedt volledige bescherming tijdens elke reservering van je ruimte. De bescherming is nog verder uitgebreid met identiteitsverificatie van gasten, screening van reserveringen, schadebescherming tot wel $ 3 miljoen USD, bescherming van je kostbaarheden én bescherming voor geparkeerde auto's en aangemeerde boten bij je accommodatie.

  Identiteitsverificatie van gasten

  Het vertrouwen binnen onze community is gebaseerd op de wetenschap dat hosts en gasten zich niet als iemand anders voordoen. We breiden de identiteitsverificatie uit naar alle gasten die naar de populairste 35 landen en regio's van Airbnb reizen, wat neerkomt op 90% van alle reserveringen. Vanaf begin 2023 wordt identiteitsverificatie wereldwijd ingevoerd, zodat 100% van alle reservering onder deze maatregel vallen.

  Ook blijven we antecedentenonderzoek doen voor alle gasten in de VS die voor het eerst een accommodatie reserveren, en controleren we bij alle gasten of ze op zwarte lijsten of sanctielijsten staan.

  Als onderdeel van de uitbreiding van de identiteitsverificatie van gasten hebben we ook een aantal veranderingen doorgevoerd in de vereisten voor Direct Reserveren. Meer informatie

  Meer informatie over de identiteitsverificatie van gasten

  Screening van reserveringen

  We lanceren onze eigen technologie voor het screenen van reserveringen, wat de kans op storende feesten en schade aan eigendommen voor reserveringen in de VS en Canada verkleint. In Australië zijn we hier al mee begonnen en we zagen daar een afname van 35% in het aantal feesten dat zonder toestemming gehouden werd.

  Onze screeningtechnologie beoordeelt reserveringen op ongeveer 100 factoren en blokkeert bepaalde reserveringen om de kans op storende feesten en schade aan eigendommen te verkleinen. We zijn van plan om dit begin 2023 uit te breiden naar alle reserveringen wereldwijd.

  Meer informatie over de technologie voor het screenen van reserveringen

  Meer bescherming tegen schade

  Al meer dan tien jaar biedt Airbnb hosts toonaangevende schadebescherming. Nu breiden we AirCover voor hosts uit met de volgende beschermingen:

  • Schadebescherming tot $ 3 miljoen USD: we verdrievoudigen de bescherming tegen materiële schade: van $ 1 miljoen USD naar $ 3 miljoen USD. Die geldt voor zowel de woning zelf als alles wat daarin aanwezig is.
  • Kunst en kostbaarheden: we beschermen meer soorten kunstwerken, sieraden en verzamelobjecten, die bij schade gerepareerd of tegen de taxatiewaarde vervangen worden.
  • Bescherming van auto's en boten: we bieden voortaan ook bescherming tegen schade aan auto's, boten en andere vaartuigen die bij je accommodatie aanwezig zijn.

  De nieuwe beschermingen zijn een aanvulling op de volgende kenmerken die al onderdeel zijn AirCover voor hosts:

  • 24-uursnoodlijn: als je je onveilig voelt, kun je dag en nacht via onze app contact opnemen met speciaal opgeleide veiligheidsmedewerkers.
  • Schade door huisdieren: schade door viervoeters is opgenomen in de bescherming.
  • Grondige schoonmaak: we vergoeden eventuele extra schoonmaakkosten die nodig zijn na het verblijf van een gast, zoals professionele tapijtreiniging.
  • Inkomensverlies: gederfde inkomsten als je bevestigde Airbnb-reserveringen moet annuleren vanwege schade door gasten, vallen onder de bescherming.
  Meer informatie over de Bescherming voor hosts bij materiële schade

  Eenvoudiger vergoedingsproces

  Volgens jullie was het te ingewikkeld om vergoeding aan te vragen. Daarom hebben de vergoedingsprocedure vereenvoudigd op basis van jullie feedback.

  Heeft een gast je ruimte of bezittingen beschadigd? Ga dan naar ons Resolutiecentrum om in slechts enkele stappen een vergoedingsverzoek in te dienen. Doorloop daarna eenvoudig het proces, van indienen tot uitbetaling. Je verzoek gaat eerst naar de gast. Als die niet binnen 24 uur reageert of betaalt, kun je de klantenservice om hulp vragen.

  We vergoeden schade door gasten snel, meestal binnen twee weken. Superhosts worden sneller doorverwezen en hebben vergoedingen nog sneller op hun rekening staan.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts van $ 1 miljoen USD

  De Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts maakt deel uit van AirCover voor hosts en beschermt je in het zeldzame geval dat gasten letsel oplopen of hun bezittingen beschadigd raken of gestolen worden tijdens hun verblijf in jouw ruimte. Mensen die je bij je verhuuractiviteiten helpen (zoals co-hosts en schoonmakers) vallen ook onder deze bescherming.

  De Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts beschermt je wanneer je wettelijk aansprakelijk bent gesteld voor:

  • lichamelijk letsel bij een gast (of anderen)
  • schade aan of diefstal van eigendommen van een gast (of anderen)
  • schade die een gast (of anderen) aan gemeenschappelijke ruimtes heeft toegebracht, zoals een hal of nabijgelegen woningen

  Als je in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering een claim wilt indienen, gebruik je daarvoor ons aanvraagformulier. We sturen je gegevens naar onze externe verzekeringsmaatschappij, waar je claim door een medewerker in behandeling wordt genomen. Je claim wordt volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis afgehandeld.

  Als host van een ervaring ben je beschermd door onze Aansprakelijkheidsverzekering voor ervaringen.

  Meer informatie over de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts

  Deze verbeteringen aan AirCover voor hosts zijn het gevolg van jullie feedback. Blijf dit daarom vooral delen met ons.

  Meer informatie over Airbnb 2022: Nieuw deze winter

  De Bescherming voor hosts bij materiële schade, Aansprakelijksheidsverzekering voor hosts en Aansprakelijksheidsverzekering voor ervaringen (allemaal onderdeel van AirCover voor hosts) gelden niet voor hosts die accommodaties verhuren of ervaringen organiseren in Japan, waar het verzekeringsprogramma voor Japan en de Experience Protection Insurance voor Japan van toepassing zijn. De bescherming is ook niet van toepassing op hosts die accommodaties aanbieden via Airbnb Travel LLC. Voor hosts die accommodaties of ervaringen op het Chinese vasteland aanbieden, is het verzekeringsprogramma voor hosts in China van toepassing. De Bescherming voor hosts bij materiële schade is niet gerelateerd aan de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts. Houd er rekening mee dat er aanvullende voorwaarden en uitzonderingen gelden.

  Als je in het Verenigd Koninkrijk verhuurt, is de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts gewaarborgd door Zurich Insurance PLC en zonder extra kosten voor Britse hosts geregeld en afgesloten door Airbnb U.K. Services Limited: een aangestelde vertegenwoordiger van Aon U.K. Limited, die is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Aons registratienummer bij de FCA is 310451. Je kunt dit controleren in het Financial Services Register of door contact op te nemen met de FCA via +44 0800 111 6768. Verzekeringsproducten die door Airbnb U.K. Services Limited worden geregeld zijn gereguleerde producten. FPAPC374TP

  De informatie in dit artikel kan na publicatie gewijzigd zijn.

  Airbnb
  11 mei 2022
  Was dit nuttig?