Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Betere bescherming voor hosts en gasten

  We voegen nog meer AirCover-bescherming toe voor onze hele community.
  Door Airbnb op 11 mei 2022
  6 min. leestijd
  Bijgewerkt op 11 mei 2022

  Samenvatting

  • AirCover beschermt gasten op vier manieren

  • Gasten worden geïnformeerd dat hun betaalmethode belast kan worden als ze schade veroorzaken aan jouw ruimte of eigendommen.*

  • We lanceren in de komende maanden een reisverzekering voor gasten.

  De kracht van Airbnb is gebaseerd op jouw toewijding om ervoor te zorgen dat gasten een geweldig verblijf hebben. In het zeldzame geval dat er iets buiten je macht om gebeurt en je het probleem niet kunt oplossen, willen we dat je gasten weten dat Airbnb er is om je te helpen.

  Afgelopen november hebben we AirCover voor hosts geïntroduceerd.** We voegen nu AirCover voor gasten toe en bieden toonaangevende gratis bescherming voor onze hele community. Dit zorgt ervoor dat iedereen het vertrouwen heeft om op Airbnb te verhuren en te verblijven.

  We hebben ook nieuwe informatie over AirCover voor hosts, waarmee je een terugbetalingsverzoek sneller kunt doorzetten, en updates over waarborgsommen, reisverzekeringen voor gasten en het verwijderen van COVID-19 als verzachtende omstandigheid voor gasten.

  Meer over de nieuwe bescherming voor gasten onder AirCover

  Een host is altijd de juiste persoon om problemen van een gast op te lossen. Maar als er tijdens het verblijf van een gast een ernstig probleem optreedt (zie onderstaande voorbeelden) dat je niet kunt oplossen, kunnen gasten nu elke keer dat ze via Airbnb reserveren terugvallen op vier soorten bescherming:

  1. Reserveringsgarantie: in het onwaarschijnlijke geval dat je de reservering van een gast binnen 30 dagen voor aankomst annuleert, vinden we voor je gast een vergelijkbare of betere woning op kosten van Airbnb of geven we restitutie.
  2. Verblijfgarantie: als een gast niet kan inchecken en jij het probleem niet kunt oplossen, bijvoorbeeld als je gast geen toegang heeft tot je woning en geen contact met je kan opnemen, vinden we voor de duur van het oorspronkelijke verblijf een vergelijkbare of betere woning voor je gast op kosten van Airbnb of geven we restitutie.
  3. Alleskloptgarantie: als op enig moment tijdens het verblijf een gast vindt dat je ruimte niet is zoals geadverteerd, bijvoorbeeld de koelkast werkt niet meer en je kunt het niet gemakkelijk repareren, of er zijn minder slaapkamers dan geadverteerd, dan heeft de gast drie dagen om dit te melden. We zullen dan een soortgelijke of betere woning voor diegene vinden op kosten van Airbnb of restitutie geven.
  4. 24-uursnoodlijn: als gasten zich onveilig voelen, kunnen ze dag en nacht contact opnemen met speciaal opgeleide veiligheidsmedewerkers.

  Meer informatie over hoe AirCover elke reservering beschermt en eventuele uitsluitingen die van toepassing zijn.

  Antwoord op je vragen over de nieuwe bescherming voor gasten

  Wanneer komen gasten in aanmerking voor een omboeking of een restitutie?
  AirCover beschermt gasten tegen ernstige problemen die zich tijdens een verblijf kunnen voordoen, maar niet tegen kleinigheden.

  Hier zijn enkele voorbeelden van minder ernstige problemen, die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor een omboeking of restitutie:

  • een vuil bord dat nog in de gootsteen ligt
  • gewone insecten op het terras (zoals mieren)
  • een niet cruciaal ontbrekende voorziening (zoals een kapotte broodrooster)

  Hier zijn enkele voorbeelden van ernsitige problemen, waarbij een omboeking of restitutie mogelijk moet worden onderzocht:

  • een grote onnauwkeurigheid in de advertentiebeschrijving (zoals geen uitzicht op de oceaan zoals geadverteerd)
  • een belangrijke of vereiste ontbrekende voorziening (zoals verwarming, wifi of water)
  • ontbrekende instructies of de verkeerde sleutel bij aankomst en er kan geen contact worden gelegd met de host (wat de veiligheid van gasten in gevaar kan brengen)

  Wil je dat gasten contact met me opnemen als er een probleem is?
  Als er tijdens het verblijf van een gast een probleem is, dringt ons communityteam er altijd bij gasten op aan om eerst contact op te nemen met hun host om dit op te lossen. Hosts zijn de aangewezen personen om gasten te helpen bij problemen.

  Als een probleem niet rechtstreeks met de host kan worden opgelost, heeft de gast 72 uur de tijd om contact op te nemen met Airbnb voor ondersteuning. Ons gespecialiseerde communityteam houdt rekening met de ernst van een reisprobleem, elke keer dat we met hosts en gasten samenwerken om een probleem op te lossen.

  Als het communityteam bevestigt dat de gast een ernstig reisprobleem heeft, kan de gast worden beschermd door AirCover.

  Komen gasten in aanmerking voor restitutie als ze in de woning blijven?
  In de meeste gevallen komen gasten alleen in aanmerking voor een volledige restitutie voor nachten die ze niet in de ruimte van hun host konden doorbrengen. Wanneer gasten ervoor kiezen om toch in de ruimte te blijven, komen ze over het algemeen alleen in aanmerking voor een gedeeltelijke restitutie voor die nachten dat ze last hadden van een ernstig reisprobleem. Gasten kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een gedeeltelijke restitutie als ze in de woning blijven, maar de ketel twee nachten van hun verblijf defect is.

  Als een gasten contact opnemen met het communityteam, wijzen we hun er standaard op dat ze rechtstreeks contact moet opnemen met de host als ze dat nog niet hebben gedaan. Ons communityteam neemt ook contact op met de host, tenzij er een belangrijk, tijdgevoelig veiligheidsprobleem is.

  Meer informatie over het Beleid voor omboeken en restitutie

  Betere bescherming voor hosts

  Snellere ondersteuning bij het doorzetten van restitutie-aanvragen
  Op basis van jullie feedback hebben we de schadebescherming van AirCover voor hosts verder ontwikkeld sinds we deze in november vorig jaar hebben geïntroduceerd. Toen we AirCover voor hosts lanceerden, moest je 72 uur wachten op een reactie van een gast op eventuele restitutieverzoeken voordat je contact opnam met het communityteam.

  We hebben het programma bijgewerkt op basis van je feedback. Als je binnen 24 uur nog niets van een gast hebt gehoord, kun je nu contact opnemen met het communityteam voor hulp. We hebben dit beleid gewijzigd om rechtstreeks te reageren op opmerkingen van hosts.

  Gasten verantwoordelijk houden voor schade
  Om onze hosts vanaf eind mei beter te ondersteunen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht als een gast, iemand die ze uitnodigen of een huisdier verantwoordelijk is voor schade tijdens een verblijf.*

  In geval van schade dien je bij ons Resolutiecentrum als onderdeel van AirCover voor hosts bij materiële schade een verzoek in voor vergoeding van schade door hosts.

  Als je gast niet binnen 24 uur reageert, kun je je aanvraag doorsturen naar het communityteam. We beoordelen alle bewijsstukken en kunnen kosten in rekening brengen op de betaalmethode van je gasten als we vaststellen dat zij verantwoordelijk zijn.

  In het kader van deze verandering is het niet meer mogelijk om een waarborgsom te vragen via de pagina met advertentie-instellingen. Als je eerder een waarborgsom had, is deze niet langer van kracht op je host-account. Meer informatie

  COVID-19 verwijderen als verzachtende omstandigheid voor gasten
  Nu COVID-19 een vast gegeven is, vinden veel landen manieren om ermee om te gaan en hebben wij in samenspraak met medische adviseurs onze aanpak van COVID-19-gerelateerde annuleringen geactualiseerd.

  Voor reserveringen die op of na 31 mei 2022 zijn gemaakt, wordt het hebben van COVID-19 niet meer als verzachtende omstandigheid beschouwd, behalve voor binnenlandse reserveringen in Zuid-Korea en op het Chinese vasteland. Als gasten hun reservering annuleren omdat ze COVID-19 hebben, zijn de annuleringsvoorwaarden van de host van toepassing.

  Hopelijk geeft deze verandering je meer zekerheid bij het vullen van je kalenders, vooral voor het hoogseizoen.

  Nieuws over de reisverzekering voor gasten

  In de komende maanden lanceren we in samenwerking met een gerenommeerde verzekeraar voor Airbnb-gasten in sommige gebieden een op maat gemaakte reisverzekering.

  Totdat dit nieuwe product beschikbaar is, kunnen gasten overwegen om buiten Airbnb om een reisverzekering af te sluiten. We kijken ernaar uit om binnenkort meer informatie over reisverzekeringen met je te delen.

  *Het in rekening brengen vande betalingsmethode van een gast geldt niet voor verblijven in China, Japan of India.

  **De Bescherming voor hosts bij materiële schade is geen verzekeringspolis. Het biedt geen dekking voor hosts die accommodaties aanbieden via Airbnb Travel, LLC, of hosts met accommodaties op het Chinese vasteland of in Japan. De Bescherming voor hosts bij materiële schade is niet gerelateerd aan de Aansprakelijkheidsverzekering voor hosts. Alle dekkingslimieten zijn in USD en er gelden aanvullende voorwaarden en uitzonderingen.

  De informatie in dit artikel kan sinds publicatie gewijzigd zijn.

  Samenvatting

  • AirCover beschermt gasten op vier manieren

  • Gasten worden geïnformeerd dat hun betaalmethode belast kan worden als ze schade veroorzaken aan jouw ruimte of eigendommen.*

  • We lanceren in de komende maanden een reisverzekering voor gasten.

  Airbnb
  11 mei 2022
  Was dit nuttig?